Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloRadené zostupne CenaDodávateľ
DODATOK č. 13 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023
Zmluvné strany sa v zmysle príslušných ustanovení Rámcovej zmluvy o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023 zo dňa 31.01.2014 v znení neskorších dodatkov dohodli na tomto Dodatku č. 13.
30.6.2022MAGTS220014877 100 000.00Dopravný podnik Bratislava a.s.
Zmluva o syndikovanom úvere č. 43/0092/CC/201122.12.2011MAGTS 110020066 878 000.00SLSP, a.s. a ČSOB, a.s
Dodatok č. 8 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023, zo dňa 31.01.201418.12.2020MAGTS200011365 000 000.00Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o službách
vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023, zo dňa 31.01.2014 upravujúci práva a povinnosti zmluvných strán pre rok 2019.
14.11.2019MAGTS190003865 000 000.00Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme
Dodatok č. 4 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023, zo dňa 31.01.2014 upravujúci práva a povinnosti zmluvných strán pre rok 2018.
23.4.2018MAGTS170026459 000 000.00Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Zmluva na dodávku údržby komunikácií, zelene a nakladania s odpadmi
Rámcová zmluva č. MAGTS1900069 na dodávku služieb letnej údržby komunikácií, údržby cestnej zelene, zimnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
1.7.2019MAGTS190006949 011 486.00A.I.I. Technické služby s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene a služieb s tým spojených na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Západ
4.3.2022MAGTS220001020 735 477.04zares, spol. s r.o.
Dodávka elektrickej energie29.12.2016 18 250 000.00Stredoslovenská energetika, a.s.
Rámcová dohoda21.12.2020MAGTS 200028317 697 960.72Stredoslovenská energetika, a.s.
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene
Rámcová dohoda o poskytnutí služieb zakladania a údržby verejnej zelene a služieb s tým spojených na pozemkoch vo vlastníctve a v správe hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy - Východ
4.3.2022MAGTS220000914 801 083.63zares, spol. s r.o.
Rámcová dohoda č. MAGTS2000125
Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom elektronických stravovacích kariet
5.8.2020MAGTS20001256 129 864.00Up Slovensko, s.r.o.
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode prevádzka, oprava a údržba inžinierskych objektov7.9.2018MAGTS1800087, MAGTS18000885 998 859.00Peter Martiny s.r.o.
Dodatok č.1 MAGTS2000170 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb údržby zelene č. MAGTS1800040
Poskytovanie služieb údržby zelene ako výsledok verejnej súťaže pre nadlimitnú zákazku podľa § 66 ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní
18.11.2020MAGTS20001705 371 938.53Ing. Martin Mikulaj - CARNIHERBA
Zmluva o spolupráci pri postupnom zavádzaní zberu a prepravy biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu z domácností
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy za účelom postupného zavádzania systému zberu, prepravy a nakladania s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností v mestských častiach Hlavného mesta.
8.10.2021MAGTS21002075 208 064.80Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Rámcová kúpna zmluva nákup komunálnej techniky 2 - 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb
Rámcová kúpna zmluva nákup komunálnej techniky 2 - 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb
20.8.2021MAGTS21001885 199 440.40UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Zmluva na zabezpečenie služieb údržby
Zmluva na zabezpečenie služieb cestnej zelene, zimnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi na území hlavného mesta SR
3.12.2018MAGTS 18001343 886 768.00FCC Bratislava, s.r.o.
Zmluva na zabezpečenie služieb údržby
Zmluva na zabezpečenie služieb cestnej zelene, zimnej údržby komunikácií a nakladania s odpadmi na území hlavného mesta SR
3.12.2018MAGTS 18001333 873 364.00A.I.I. Technické služby s. r. o
Vodorovné dopravné značenie a retroreflexné dopravné gombíky
Zabezpečenie obnovy jestvujúceho a realizácia nového vodorovného dopravného značenia v Bratislave
21.6.2016Z201614574_Z3 480 000.00SAROUTE s.r.o.
Rámcová kúpna zmluva nákup komunálnej techniky 1 - 13 ks podvozkov a 55 ks nadstavieb
Nákup komunálnej techniky 1 - 13 ks podvozkov a 55 ks nadstavieb
19.8.2021MAGTS21001873 394 764.60UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Dodávka zemného plynu
Združená dodávka zemného plynu
27.2.2017 2 937 462.96Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb kontroly a parkovacích asistentov
Zmluva o poskytovaní služieb kontroly a parkovacích asistentov
12.10.2021MAG442289/20212 312 000.00Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 09.04.20109.8.2018MAGTS18000721 739 760.00REMING Consult a.s.
Zmluva o zabezpečení verejnej služby k starostlivosti o verejnú zeleň
Predmetom zmluvy je zabezpečenie verejnej služby k starostlivosti o verejnú zeleň.
16.4.2018MAGTS 18000201 671 514.80Ing. Martin Mikulaj – Carniherba
Dodatku č. 3 k Zmluve o dielo na dodávku a montáž pohyblivých schodov a výťahov zo dňa 2.10.2017
Dodávka a montáž nových pohyblivých schodov a nových výťahov v podchode na Trnavskom mýte v hl. meste SR Bratislave
22.8.2018MAGTS18000791 597 931.00Peter Martiny s.r.o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo na dodávku a montáž pohyblivých schodov a výťahov29.6.2018MAGTS18000641 531 355.00Peter Martiny s.r.o

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.