Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 74 75 76 77 -78- 79 80 81 82 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloRadené vzostupne CenaDodávateľ
Zmluva o dielo č. MAGTS2200169
Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania zákazky s nízkou hodnotou (civilná zákazka) podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na predmet zákazky ,,Dodanie dvoch signalizačných prívesov, softvéru na správu".
7.6.2022MAGTS220016958 421.50amena display s.r.o.
Kúpna zmluva samozavlažovacie nádoby
Predmetom tejto zmluvy je dodávka funkčných samozavlažovacích nádob pre výsadbu zelene
21.12.2016MAGTS 160026658 951.78mmcité2 s.r.o.
Zmluva o veterinárnej starostlivosti MsP/18/00027
Zmluva o veterinárnej starostlivosti uzatvorená medzi objednávateľom Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a poskytovateľom MVDr. Zuzanou Bartovou.
Predmetom zmluvy je poskytovanie veterinárnych služieb a veterinárnej starostlivosti o služobné zvieratá objednávateľa využívané v rámci služobnej činnosti Mestskej polície Bratislava.
Cena za predmet zmluvy je 59 011,58 € s DPH.

Zverejnená: 23.8.2018.
23.8.2018MsP/18/0002759 011.00MVDr. Zuzana Bartová
Zmluva o poskytovaní služieb technickej podpory Millennium Care č. 2018/M000/213.9.2018MAGTS180008659 268.00Millennium spol. s r.o.
ZMLUVA O DIELO č. OSaP/01/2013 na zhotovenie diela „Akčný plán trvalo udržateľnej energie pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu“ (MAGTS1300125)
Akčný plán trvalo udržateľnej energie hlavného mesta SR Bratislavy a spracovanie projektu na realizáciu štúdií, posudkov a manažmentu procesu úspory energií, zavedenia obnoviteľných zdrojov energií a zníženia tvorby emisií pri výrobe energií, doprave, odpadového hospodárstva pre čerpanie finančných prostriedkov z finančného nástroja EIB ELENA.
Dátum zverejnenia: 09.08.2013
9.8.2013MAGTS130012559 400.00Energetické centrum Bratislava
Interiérové vybavenie10.6.2019Z201917621_Z59 898.00HOBLO, spol. s r.o.
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb č. MAGTS220016528.4.2022MAGTS220016560 000.00RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
Rámcová dohoda číslo MAGTS2200102
Rámcová dohoda číslo MAGTS2200102 uzatvorená s A4 Tax, s.r.o.
4.3.2022MAGTS220010260 000.00A4 Tax, s.r.o.
Nákup výpočtovej techniky - blade servre a databázové licencie
Nákup výpočtovej techniky - blade servre a databázové licencie
29.12.2016 60 958.00Performance, s.r.o.
Traktorová kosačka so zberom - typ 2
Traktorová kosačka so zberom - typ 2
5.4.2022MAGTS220013161 495.00Marián Šupa
Kúpna zmluva č. Z201519453_Z
PC, notebooky, tlačiareň čiernobiela, PC umožňujúce pracú s grafickými softvérovými produktmi, doprava
12.8.2015 61 758.00PERFORMANCE, s.r.o.
Rámcová dohoda č. MAGTS2100185 - Vypracovanie statických posudkov
Rámcová dohoda s 3 subjektami ohľadne vypracovania statických posudkov pre hlavné mesto
8.9.2021MAGTS210018563 840.00 
Zmluva o dielo28.10.2020MAGTS200017364 087.00mmcité2 s.r.o.
Kúpna zmluva č. Z201515475_Z
Nákup výpočtovej techniky.
13.7.2015Z201515475_Z64 500.00Školská technika s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb
Rámcová dohoda o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb
24.5.2021MAGTS210011364 656.00Slovak Telekom, a.s.
Rámcová zmluva s freevision s.r.o.
Rámcová zmluva na agilný vývoj digitálnych služieb so spoločnosťou freevision s.r.o.
14.6.2021MAGTS210011465 000.00freevision s.r.o.
Dodávka náhradných dielov na opravu pohyblivých schodov v podchode na Trnavskom mýte v Bratislave
Zabezpečenie dodávky náhradných dielov na opravu pohyblivých schodov v podchode na Trnavskom mýte v Bratislave
8.8.2016Z201618449_Z66 780.00Peter Martiny s.r.o.
Rámcová zmluva č. MAGTS2200126
uzatvorená v zmysle ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 83 ods. 5 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZVO“) na základe výsledku zákazky s nízkou hodnotou uskutočnenej podľa § 117 ZVO

Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
11.4.2022MAGTS220012667 500.00BAMIDA s.r.o., Košická 28, Prešov 080 01, IČO: 36777889
Rámcová dohoda
Vypracovanie statických posudkov na portáloch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
24.3.2022MAGTS220009767 875.00VALBEK&PRODEX spol. s r.o.
Rámcová dohoda s Kiuub s.r.o
Účelom zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri plnení technického ,produktového poradenstva a frontend developmentu pri transformácií digitálnych služieb mesta Bratislava, ktorá je založená na očakávaniach obyvateliek a obyvateľov, ich digitálnej gramotnosti a tematických oblastiach záujmu. - Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vyčerpania finančnej alokácie vo výške 69 000 € bez DPH.
18.3.2021MAGTS 210003869 000.00Kiuub s.r.o.
Zmluva na poskytovanie dátových komunikačných služieb č. MAGTS1900031
Predmetom zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať odberateľovi dátové služby v rozsahu a za podmienok uvedených v tejto zmluve a záväzok odberateľa poskytované dátové služby používať v súlade s touto zmluvou a platiť za ich používanie dohodnutú cenu.
6.5.2019MAGTS190003169 600.00O2 Business Services, a.s.
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb
zastupovanie HM SR BA v nesporovej agende
29.11.2021MAGTS210026370 000.00White & Case, s.r.o.
Zmluva o dielo
ZoD_PD - Lávka cez Chorvátske rameno v Petržalke - č. 1
16.3.2022MAGTS220007570 800.00M2AU s.r.o.
Rámcová dohoda
RD pre časť zákazky č.2 - nákup motorových vozidiel
18.11.2021MAGTS210030371 630.48Todos Bratislava s.r.o.
Rámcová dohoda17.9.2020MAG41517972 000.00PROKOS s.r.o a iProdos s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 74 75 76 77 -78- 79 80 81 82 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.