Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 8 k Rámcovej zmluve o službách vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023, zo dňa 31.01.201418.12.2020MAGTS200011365 000 000.00Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodatok č. 8 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislava a METRO Bratislava a.s.25.5.2016MAGSP1600012 METRO Bratislava a.s.
Dodatok č. 9 k Mandátnej zmluve č. 01/2004
Dodatok č. 9 k Mandátnej zmluve č. 01/2004 zo 16.1.2004 v znení jej dodatkov č. 1-8 uzatvorený s H-Probyt, spol. s r.o. na výkon povinností správcu objektu bytového domu Kopčianska 86 v Bratislave
12.5.2015  H-Probyt, spol. s r.o.
DODATOK Č. 9 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023
HMB sa zaväzuje pred vyhodnotením a vysporiadaním Ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020 (ďalej „EON 2020“) podľa bodu 7.2 Rámcovej zmluvy, vyplatiť DPB zálohovú platbu za EON 2020 vo výške 3 900 000,- eur (slovom: trimiliónydeväťstotisíc eur) a to najneskôr do termínu 05.05.2021.
29.4.2021MAGTS2100061  
Dodatok č. 9 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998
Dodatok č. 9 k Zmluve zo dňa 8. júla 1998 medzi Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou a METRO Bratislava a.s.
30.12.2016  METRO Bratislava a.s.
Dodatok č. k zmluve o poskytovaní služieb systému ONI
Dodatok č. k zmluve o poskytovaní služieb systému ONI:Číslo zmluvy o poskytovaní služieb: ONI/1/2011/oz502 (N02144/15055) 1 - 36 str.

GPS + príslušesntvo na komunálnu techniku pre RKP - Bazova 8
6.10.2020MAGTS20001166 471.22NAM Slovakia s.r.o.
Dodatok č. MsP/13/00001 k Zmluve o akceptácii platobných kariet uzatvorenej v r. 2012 medzi ČSOB a Hl. m. SR Bratislavou.3.7.2013MSP/13/00001 Československá Obchodná Banka A. S.
Dodatok č. MsP/15/00001 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. MsP/10/00004
Dodatok č. MsP/15/00001 k Zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. MsP/10/00004 uzatvorený 14.9.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia, Nám. SNP 10, Bratislava.
Predmetom dodatku je zmena kontaktnej osoby na strane poskytovateľa a cenník zdravotníckych služieb.

Zverejnené: 16.9.2015.
16.9.2015MsP/15/00001 Univerzitná menocnica s poliklinikou Milosrdní bratia
Dodatok č. MsP/15/00001 l Zmluve o výpožičke č. MsP/12/00010
Dodatok č. MsP/15/00001 k Zmluve o výpožičke č. MsP/12/00010 uzatvorený 16.9.2015 medzi požičiavateľom Mestskou časťou Bratislava-Vrakuňa a vypožičiavateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Dodatok bol vyhotovený v súvislosti s tým, že dva fotoaparáty boli požičiavateľom vyradené z dôvodu, že ich nie je možné opraviť.
Cena predmetu výpožičky je 626,20 eura.

Zverejnené: 21.9.2015
21.9.2015MsP/15/00001626.00Mestská časť Bratislava Vrakuňa
Dodatok č. 123.5.2013 301.04KLlMATECH, s.r.o.
Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu č. MAGTS2000319 zo dňa 21.12.2020
28.12.2021MAGTS2100318 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2000317
28.12.2021MAGTS2100320 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Dodatok č.1
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. MAGTS2100077
25.10.2021MAGTS2100214  
Dodatok č.1
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. MAGTS20000226, Nákup stožiarov verejného osvetlenia 10m
24.9.2021MAGTS2100194  
Dodatok č.1
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. MAGTS2000225, Nákup stožiarov verejného osvetlenia 8m
24.9.2021MAGTS2100193  
Dodatok č.1
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č.MAGTS2000224, Nákup stožiarov verejného osvetlenia 6m
24.9.2021MAGTS2100192  
Dodatok č.1 - Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci na poskytnutie služieb
Dodatok č.1 - Pristúpenie k rámcovej zmluve o spolupráci na poskytnutie služieb č. MAGTS1700003 – Služby mobilného operátora pre Múzeum mesta Bratislavy.
12.12.2018MAGTS1700003 Slovak Telekom, a.s.
Dodatok č.1 - Zmluvy o poskytovaní služieb MAGTS2000293
Pôvodné znenie čl. 3 zmluvy sa vypúšťa a nahrádza novým znením
17.12.2020Dodatok č. 1 MAGTS2000293 ku zmluve MAGTS2000097 Mestská časť Bratislava - Petržalka
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode prevádzka, oprava a údržba inžinierskych objektov7.9.2018MAGTS1800087, MAGTS18000885 998 859.00Peter Martiny s.r.o.
Dodatok č.1 k rámcovej dohody pre časť zákazky č. 522.4.2020MAGTS 0000510.00Danubiaservice, a.s.
Dodatok č.1 k Zmluve č.1/2010 o poskytovaní zdravotných služieb
Dodatok č. 1 k zmluve č.1/2010 o poskytovaní zdravotných služieb uzatvorený dňa 14.9.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a poskytovateľom Univerzitnou nemocnicou s poliklinikou Milosrdní bratia s.r.o.
Predmetom dodatku sú zmeny vyplývajúce z personálnych zmien u poskytovateľa a zmien v novelizovanom cenníku poskytovateľa.
Cena predmetu zmluvy vyplýva z novelizovaného cenníka poskytovateľa. Zverejnené dňa 7.2.2017.
7.2.2017  univerzitná nemocnica s poliklinikou Milosrdní bratia, s.r.o.
Dodatok č.1 k Zmluve MsP/18/00039 CENTRÁLA
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb MsP/18/00039 uzatvorený medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a novým poskytovateľom FT Technologies a.s., U Sokolovny 253 Bohuňovice. Predmetom dodatku č.1 zmluvy je zmena zmluvnej strany - poskytovateľa pre podporu a servisné služby pre počítačový program "CENTRÁLA". Zverejnené dňa 18.11.2019.
 MsP/19/00038  
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo na zákazku na poskytnutie služby - vypracovanie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu "Nosný systém MHD I. etapa - prestupové zastávky - zastávka Jesenského"
11.3.2016MAGTS1600027 IPOS, s.r.o., Inžinierske, projektové a obchodné služby
dodatok č.1 k Zmluve o dielo
Predmetom zmluvy je výsadba krok a drevín na Dolnozemskej, predmetom dodatku č.1 je časový posun v realizácií projektu
26.11.2015MAGTS1500172 Martin Mikulaj - CARNIHERBA
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo - Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy
Dodatok č.1 k zmluve o dielo projektu Elektronizácia služžieb bratislavskej samosprávy.
30.10.2015MAGTS1500191 INTELSOFT spoločnosť s ručením obmedzeným

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.