Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 86  ďalšia stránka >
 
Radené vzostupne Názov a anotáciaDátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb stavebného dozoru - MET DKR
Úprava lehoty poskytovania služieb
22.3.2022MAGTS2200124 SGS Czech Republic, s.r.o.
Dodatok č. 4 k zmluve o poskytovaní telekom. služieb.21.1.2014MAGTS1400034 Slovak Telekom, a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o splátkovom úvere č. 668/2011
Dodatok č. 4 k Zmluve o splátkovom úvere č. 668/2011 zo dňa 08.06.2011 medzi Tatra banka, a.s. a AG - EXPERT, s.r.o. – správcom bytového domu Nám. hraničiarov 6/A, 6/B v Bratislave
3.2.2020  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o zbere a odvoze triedeného komunálneho odpadu zo dňa 30.05.199422.3.2012  Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o zbere a preprave komunálneho odpadu zo dňa 24.11.199322.3.2012  Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve o zneškodňovaní komunálneho odpadu zo dňa 24.11.199322.3.2012  Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 09.04.20109.8.2018MAGTS18000721 739 760.00REMING Consult a.s.
Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 11. 07. 1990
Dodatok č. 4 sa týka zmluvy, ktorou Hlavné mesto SR Bratislava poverilo predchodcu J. C. DECAUX SLOVAKIA, aby bezplatne postavil a udržiaval zariadenia mestského mobiliára pre Hlavné mesto SR Bratislava.
22.10.2014MAGTS1400173 J. C. DECAUX SLOVAKIA, s. r. o.
Dodatok č. 4 ku Zmluve o dielo - servisnej zmluve30.5.2012MAGTS120007776 540.80Intelsoft spol. s r.o.
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu upravuje cenu plynu na rok 2015
18.12.2014MAGTS1400274 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu upravuje cenu plynu na rok 2015
18.12.2014MAGTS1400273 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu upravuje cenu plynu na rok 2015
18.12.2014MAGTS1400272 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu upravuje cenu plynu na rok 2015
Dodatok č. 4/2015 k Zmluve o dodávke plynu upravuje cenu plynu na rok 2015
18.12.2014MAGTS1400275 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok č. 4/2016 k zmluve o dodávke plynu5.8.2015  Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Dodatok č. 5 k Mandátnej zmluve zo dňa 17.11.19927.9.2015  Duspama, spol. s r.o
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 5002564996
Dodatok č. 5 k poistnej zmluve č. 5002564996 uzatvorený s Komunálnou poisťovňou, a.s. na dopoistenie nehnuteľného majetku vo vlastníctve Hlavného mesta SR Bratislavy
5.8.2014  Komunálna poisťovňa, a.s.
Dodatok č. 5 k Rámcovej zmluve o službách
vo verejnom záujme a zabezpečení mestskej hromadnej dopravy osôb v Hlavnom meste slovenskej republiky Bratislave na roky 2014 – 2023, zo dňa 31.01.2014 upravujúci práva a povinnosti zmluvných strán pre rok 2019.
14.11.2019MAGTS190003865 000 000.00Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dodatok č. 5 k serv. zml. č. MsP/06/0000430.8.201206/00004 High Tech Marketing SK, s.r.o.
Dodatok č. 5 k servisnej zmluve č. MsP/07/0000230.8.201207/00002 High Tech Marketing SK, s.r.o.
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 303/200723.7.2013  DKFB, s.r.o.
Dodatok č. 5 k Zmluve o akceptácii platobných kariet23.11.2020MsP/20/00043 ČSOB, a.s.
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. MAGTS 1400145 na vypracovanie projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu „Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“
Dodatok č. 5 k Zmluve o dielo č. MAGTS 1400145 zo dňa 3.10.2014 v znení Dodatku č. 1 až 4 uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky na nadlimitnú zákazku na poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním projektovej dokumentácie vrátane inžinierskej činnosti a autorského dozoru projektanta na stavbu:

„Električková trať Dúbravsko - Karloveská radiála“
29.9.2016MAGTS 1600215 REMING CONSULT, a.s.
Dodatok č. 5 k zmluve o poskytovaní služieb ONI, MsP/20/00018
Dodatok č. 5 uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislavou a poskytovateľom NAM Slovakia s.r.o. Zvolenská cesta 179, Banská Bystrica. Predmetom zmluvy je namontovanie monitorovacieho zariadenia do vozidla Peugeot Fifter, v.č. motora: VR3ECYHYCKJ867431.
Cena predmetu zmluvy je 199,-€ mesačne bez DPH. Zverejnené dňa 13.3.2020.
    
Dodatok č. 5 k Zmluve o výkone činnosti núteného správcu uzatvorenej dňa 13.10.201430.10.2019   
Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere a odvoze triedeného komunálneho odpadu
Predmetom dodatku je rozšírenie zberu o nové zložky komunálnych odpadov, a to o vytriedené odpady z domácnosti s obsahom škodlivín na Zbernom dvore v Bratislave - Ivanska cesta umiestnenom na Starej Ivanskej ceste 2 v Bratislave.
12.12.2014  Odvoz a likvidácia odpadu a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 9 10 11 12 -13- 14 15 16 17 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.