Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené zostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Rámcová dohoda
RD pre časť zákazky č.5 - nákup motorových vozidiel
18.11.2021MAGTS2100307194 632.50Todos Bratislava s.r.o.
Rámcová dohoda
RD pre časť zákazky č.4
18.11.2021MAGTS210030672 526.75Todos Bratislava s.r.o.
Rámcová dohoda
RD pre časť zákazky č.3 - nákup motorových vozidiel
18.11.2021MAGTS210030550 370.68Todos Bratislava s.r.o.
Rámcová dohoda
RD pre časť zákazky č.2 - nákup motorových vozidiel
18.11.2021MAGTS210030371 630.48Todos Bratislava s.r.o.
Rámcová dohoda
RD pre časť zákazky č.1 - nákup motorových vozidiel
18.11.2021MAGTS2100302112 603.82Todos Bratislava s.r.o.
RÁMCOVÁ DOHODA č. MAGTS2100285
Dodávka moderných zahradzovacích stĺpikov
18.11.2021MAGTS2100285201 050.00EXIMA, spol. s r. o.
Dodatok č. 1 zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb na zákazku činnosť stavebného dozoru pre projekt „Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor-prípravné fáza 1. etapy“
17.11.2021 20 200.00METRO Bratislava a.s.
Zmluva o akceptácii platobných kariet (doba určitá)
Zmluva o akceptácii platobných kariet spojené s poskytovaním služieb obchodníka za účelom realizácie bezhotovostnej úhrady
16.11.2021MAGTS21002670.00Československá obchodná banka, a.s.
Zmluva o akceptácii platobných kariet
Poskytnutie služby banky spojené s akceptáciou platobných kariet za účelom bezhotovostných platieb
16.11.2021MAGTS21002680.00Československá obchodná banka, a.s.
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. SSV/OSP/070/2021
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. SSV/OSP/070/2021
16.11.2021MAGTS21002929 940.80Slovenská technická univerzita v Bratislave Fakulta architektúry a dizajnu
Zmluva o dielo MAGTS2100297
Zmluva o dielo MAGTS210297 "Vianočné osvetlenie"
12.11.2021 199 972.75Yunex, s.r.o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o refundácii za poskytnutie dodatočnej zľavy
1.1 Účelom tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o refundácii za poskytnutie dodatočnej zľavy zo dňa 30.10.2015 v znení Dodatku č. 1 (ďalej len ako „Zmluva“) je úprava Zmluvných strán, a to ukončenie zmluvného vzťahu so spoločnosťou Slovak Lines a.s. a pristúpenie novej zmluvnej strany spoločnosti ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.
12.11.2021MAGTS2100291 Bratislavská integrovaná doprava, a.s.; Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť; Slovak Lines a.s.; ARRIVA Mobility Solutions, s.r.o.
Zmluva č. 122134995 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva č. 122134995 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - priestor Sedlárska 4 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
11.11.2021MAGTS21003000.00Západoslovenská distribučná, a.s.
Rámcová dohoda MAGTS2100299
Obstaranie personálu na obsluhu triediacich staníc a upratovania počas Vianočných trhov
11.11.2021MAGTS210029952 653.72BACY s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb
Zmluva o poskytnutí služieb na zákazku činnosť stavebného dozoru na projekt "Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica-Janíkov dvor-prípravná fáza 1. etapy"
9.11.2021 20 200.00METRO Bratislava a.s.
Zhotovenie a dodanie diela "INFOkontajner mesta Bratislava"
zmluva o dielo
9.11.2021MAGTS210027149 680.00HSP STAVBY, s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS2100260
Zmluva o dielo na poskytnutie služby - zhotovenie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a výkon autorského dohľadu pre stavbu " Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1"
8.11.2021MAGTS210026031 800.00MFA, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb
Zabezpečenie zimnej údržby
8.11.2021MAGTS21002816 404.56Mestská časť Bratislava – Devínska Nová Ves
Kúpna zmluva č. MAGTS2100287
Nákup IKT s príslušenstvom
5.11.2021MAGTS2100287100 560.00PERFORMANCE, s.r.o.
Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke
zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Rekonštrukcia komunikácie promenády na Železnej studničke“
5.11.2021MAGTS210027046 365.60Alfa 04 a.s.
Rámcová dohoda na zabezpečenie služieb architekta a projektanta MAGTS 2100275
Dohoda sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania zákazky podľa § 66 ZoVO na predmet zákazky „Zabezpečenie služieb architekta a projektanta pre zadania rôzneho rozsahu v rámci revitalizácie verejných priestranstiev na území hlavného mesta SR Bratislavy – Časť č. 1 – Verejná zeleň“.
3.11.2021MAGTS2100275120 000.00Atregia s.r.o.
Rámcová dohoda na zabezpečenie služieb architekta a projektanta
Dohoda sa uzatvára ako výsledok použitia postupu zadávania zákazky podľa § 66 ZoVO na predmet zákazky „Zabezpečenie služieb architekta a projektanta pre zadania rôzneho rozsahu v rámci revitalizácie verejných priestranstiev na území hlavného mesta SR Bratislavy – Časť č. 2 – Cestná zeleň
3.11.2021MAGTS210027890 000.00Atregia s.r.o.
Dodatok č. 1 MAGTS2100251 k rámcovej dohode MAGTS2100185
zjednotenie výšky zmluvných pokút
29.10.2021MAGTS2100251  
Kúpna zmluva č. MAGTS2100274
Výzva č. 19 Nákup kovových skríň
29.10.2021MAGTS210027411 606.40FALCO SLOVAKIA s.r.o.
Montáž a demontáž jedálenských pultov na Vianočné trhy na Hlavnom námestí
Montáž a demontáž jedálenských pultov na Vianočné trhy na Hlavnom námestí a súvisiace manipulačné služby počas montáže a demontáže jedálenských pultov na Hlavnom námestí a ostatné súvisiace manipulačné služby pre podujatie „Vianočné trhy
27.10.2021MAGTS21002467 200.00PROFIREALSK, s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.