Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené zostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
13.1.2022MAGTS2200003125 000.00Ing. Jan Servus
Kúpna zmluva - Smart televízory
Kúpna zmluva na kúpu smart televízorov ako výsledok verejného obstarávania v rámci DNS Elektrospotrebiče - Výzvy č.6 "Smart televízory" v zmysle opisu predmetu zákazky.
13.1.2022MAGTS22000023 760.00František Majtán - EURONICS TPD
Rámcová dohoda
Prehliadky údržba a opravy výťahov vrátane príslušenstva umiestnených v priestoroch inžinierskych objektov
10.1.2022MAGTS2100364178 640.00ArkanuS s.r.o.
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
9.1.2022MAGTS21003810.00Paydo Slovakia s.r.o.
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
9.1.2022MAGTS21003800.00HOPIN, s.r.o.
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
Zmluva o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania.
9.1.2022MAGTS21003790.00MPLA, s.r.o.
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia (meniarne Astronomická) do distribučnej sústavy ZSDIS
5.1.2022MAGTS2100329258 726.60Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb správy parkovania a parkovísk
Správa parkovania a parkovísk
4.1.2022MAGTS210035276 872.00Mestský parkovací systém, spol. s.r.o.
Zmluva o úvere č. 5186251440
Zmluva o úvere č. 5186251440 medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a SOMAT Group, a.s. - správcom bytového domu Špitálska 53
4.1.2022 16 000.00Slovenská sporiteľňa, a.s.
Rámcová dohoda Hygienické, čistiace pomôcky a potreby
Rámcová dohoda Hygienické, čistiace pomôcky a potreby
29.12.2021Z202124651_Z34 795.00VICOM s.r.o.
Mulčovací stroj na diaľkové ovládanie
Mulčovací stroj na diaľkové ovládanie
29.12.2021MAGTS210038534 060.00Marián Šupa
Svahový nosič náradia
svahový nosič náradia
29.12.2021MAGTS2100386116 500.00TopKarMoto SK s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb s Benefit Systems Slovakia s. r. o.
Nový cenník platný od 1.1.2022
28.12.2021č. 1 Benefit Systems Slovakia s.r.o.
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb komplexného arboristického ošetrenia a výrubu stromov v areáli SJK a Tyršovho nábrežia
28.12.2021MAGTS2100370219 999.60Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb komplexného arboristického ošetrenia a výrubu stromov v areáli SJK a Tyršovho nábrežia
28.12.2021MAGTS2100369110 000.40Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.
Rámcová dohoda č. MsP/21/00071
Rámcová dohoda na dodanie služobnej obuvi uzavretá medzi odberateľom Hlavné mesto SR Bratislava a dodávateľom Sabrina Modelle, Pri Podlužianke 3, Levice.
Predmet dohody: dodanie služobnej obuvi.
Cena: max. 78181,50 € bez DPH.
Dátum zverejnenia: 28.12.2021.
28.12.2021MsP/21/0007178 181.50Sabrina Modelle, Pri Podlužianke 3, Levice
Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Zmluve o združenej dodávke zemného plynu č. MAGTS2000319 zo dňa 21.12.2020
28.12.2021MAGTS2100318 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Dodatok č.1
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2000317
28.12.2021MAGTS2100320 Slovenský plynárenský priemysel, a.s.,
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci uzatvorená v zmysle § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších právnych predpisov
27.12.2021MAGTS21003756 000.00Mestská časť Bratislava – Rusovce
Kúpna zmluva č. MAGTS2100349
výzva č. 5 – Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
23.12.2021MAGTS21003492 464.80JAMEL FASHION s.r.o.
Zmluva č. MAGTS2100230 o nákupe elektronických darčekových kariet
Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet
23.12.2021MAGTS21002303 500.00Aupark, a.s.,
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy
Zmluva sa uzatvára z dôvodu zmeny zákona č. 79/2015 Z.z. za tiež VZN č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na území hl. m. SR Bratislavy
23.12.2021B-17/20210.00Jaroslav Grman - Firma DDD Activ
Dodatok č. 1 k zmluve o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta slovenskej republiky Bratislavy č. B-05/2018 zo dňa 05.03.2018
Dodatok sa uzatvára z dôvodu zmeny registrácie, ktoré bolo oprávnenej osobe udelené na zber a prepravu komunálnych odpadov
23.12.2021Dodatok č. 1 k zmluve B-05/2018 LEONTECH s.r.o.
Dodatok č. 2 Zmluve č. B-03/2019 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy v znení Dodatku č. 1
Dodatok sa uzatvára z dôvodu rozšírenia miest zberu komunálnych odpadov (odpadových olejov) na území Bratislavy
23.12.2021Dodatok č. 2 k zmluve B-03/2019 CMT Group s.r.o.
Zmluva o dielo_cyklotrasa R51 na Nábreží Ľubomíra Kadnára
Projekt pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie a realizáciu stavby pre cyklotrasy vrátane súvisiacej inžinierskej činnosti nutnej pre vybudovanie a vyznačenie cyklotrasy
23.12.2021MAGTS210031628 857.60GEOCONSULT, spol. s r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.