Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené zostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Rekonštrukcia objektu Zámocké schody 1
Navýšenie ceny projektovej dokumentácie a zmena termínu dodania
21.2.2022dodatok č. 1 MAGTS2200020 MFA, s.r.o.
Dodatok č.2 MAGTS2200013
Dodatok č.2 MAGTS2200013 ku kúpnej zmluve č. MAGTS2100077 zo dňa 27.05.2021
18.2.2022MAGTS2200013  
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb č. MAGTS 210007217.2.2022MAGTS2200089  
Zmluva o dielo na dodanie, výsadbu a následnú starostlivosť o dreviny v extraviláne
Zmluva sa uzatvára ako výsledok zadávania zákazky postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov na dodávku, realizáciu výsadby a povýsadbovú starostlivosť po dobu 3 rokov v lokalite Račiansky potok, úsek 1 a 2.
17.2.2022MAGTS220001457 402.36EDUPLANT, s.r.o.
Sublicenčná zmluva_Nuaktiv15.2.2022MAGTS2200073 Nuaktiv s.r.o., žižkova 9
Zmluva o poskytnutí elektronických a servisných služieb, udelení licencie15.2.2022MAGTS2200073 Nuaktiv s.r.o.,
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí elektronických a servisných služieb
Predmetom tohto Dodatku je úprava termínu začatia poskytovania servisných služieb podľa článku III ods. 11 Zmluvy a termín spustenia Služieb do produkčnej prevádzky.
14.2.2022   
MsP/22/00002 Poistná zmluva (Dodatok č. 17), číslo 8012024785
Poistná zmluva (Dodatok č.17), číslo 8012024785, č. MsP/22/00002 uzatvorená medzi Poisťovňou Kooperativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 816 23 Bratislava a Poistníkom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava.
Predmet zmluvy: poistenie MsP.
Cena: 13376,92 € s daňou poistenia, 12386,04 € bez dane z poistenia.
Dátum zverejnenia: 11.02.2022.
11.2.2022MsP/22/0000213 376.92Kopeerativa poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Štefanovičova 4, 81623 Bratislava
ZMLUVA O DIELO A LICENČNÁ ZMLUVA č. MAGTS2200028
Stanovenie dopravných údajov ako podklad pre výpočet hluku z cestnej dopravy na území Bratislavskej aglomerácie pre rok 2021
10.2.2022MAGTS22000288 640.00Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb
akt. sporov, predĺženie zmluvy, navýšenie limitu
9.2.2022  White & Case, s. r. o.
Dodatok č. 2 k Rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb
akt. sporov a navýšenie limitu
9.2.2022  LEGATE, s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS2200008
Zmluva o dielo na poskytnutie služby – vyhotovenie projektovej dokumentácie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu projektanta na stavbu ,,Rekonštrukcia Administratívnej budovy na Technickej ulici č. 6“ v m. č. Bratislava – Ružinov
8.2.2022MAGTS220000848 400.00Ing. František Tököly, APIP Bratislava
MET-RR: Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo
Dodatkom dochádza k zmene údajov uvedených v záhlaví zmluvy o dielo a zoznamu navrhovaných subdodávateľov. Cena diela, autorského dozoru a inžinierskej činnosti, platobné a fakturačné podmienky sa v celosti nahrádza novým znením.
4.2.2022MAGTS2200016 DOPRAVOPROJEKT, a.s.
Zmluva o dielo - Meranie hluku a vibrácií vo vybraných priestoroch novej budovy SND počas bežnej prevádzky objektu
Zmluva o dielo_ Meranie hluku a vibrácií SND
3.2.2022MAGTS220002121 000.00Studio D – akustika s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prípravku (MAGTS2100189)
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí prípravku (MAGTS2100189)
3.2.2022MAGTS2200018 Jihomoravský kraj
Kúpna zmluva č.MAGTS2200001 - Elektrospotrebiče - biela technika
Kúpna zmluva č.MAGTS2200001 - Elektrospotrebiče - biela technika
2.2.2022MAGTS220000114 406.00IB-Elektro s.r.o.,
Kúpna zmluva č. MAGTS2200004 – Kancelárska technika
Kúpna zmluva č. MAGTS2200004 ako výsledok verejného obstarávania - Kancelárska technika
2.2.2022MAGTS220000411 898.00IB-Elektro s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2200031
Nákup výkonných notebookov s príslušenstvom
2.2.2022MAGTS220003119 440.00PERFORMANCE, s.r.o.
Dohoda o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. O 124/2016 a zmluva prevode vlastníctva a o úprave práv k projektovej dokumentácii a o postúpení práv a povinností stavebníka
Dohoda o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. O 124/2016 a zmluva prevode vlastníctva a o úprave práv k projektovej dokumentácii a o postúpení práv a povinností stavebníka TT obratisko Žellova
27.1.2022 17 250.00Dopravný podnik Bratislava a.s.
Dohoda o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. O 59/2016 a zmluva prevode vlastníctva a o úprave práv k projektovej dokumentácii a o postúpení práv a povinností stavebníka
Dohoda o postúpení práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. O 59/2016 a zmluva prevode vlastníctva a o úprave práv k projektovej dokumentácii a o postúpení práv a povinností stavebníka TT Záhradnícka - Karadžičova
27.1.2022 17 300.00Dopravný podnik Bratislava a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci pri postupnom zavádzaní zberu a prepravy biologicky rozložiteľného odpadu z domácností
Zmena spôsobu vykonávania zmien v Prílohe č. 1 - Harmonogram zberu
27.1.2022MAGTS2200012  
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2000043
Dodatok č.1 k Rámcovej dohode č. MAGTS2000043 o monitoringu komárov
25.1.2022MAGTS2200017 RNDr. Nasir Ahmad Jalili, CSc. - M O S Q U I T O
Zmluva o nájme nebytových priestorov
Nájom nebytových priestorov v budove Lazaretská 12 v celkovej výmere 1008,84m2 nachádzajúcich sa na 4 poschodí (5NP).
21.1.2022MAGTS220001911 166.67Nákupné centrum, s.r.o.
Dodatok č. 1 MsP/21/00072 k Zmluve č. MsP/21/00020
Dodatok č. 1 MsP/21/00072 k Rámcovej dohody číslo MsP/21/00020 uzatvorenej medzi Objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a Dodávateľom Krmivo s.r.o., J. Kalinčiaka 477/5, 018 41, Dubnica nad Váhom.

Predmet dodatku: Možnosť zmeny jednotkovej ceny.
20.1.2022MsP/21/00072 Krmivo s.r.o, J. Kalinčiaka 477/5, 018 41 Dubnica nad Váhom
Rámcová dohoda na zameranie plôch zelene MAGTS2100355
Zameranie plôch a prvkov zelene na území Hlavného mesta, MAGTS2100355
14.1.2022MAGTS2100355171 799.85PK Digital s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.