Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené zostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o združenej dodávke zemného plynu
Dodanie plynu do odberných miest odberateľa.
3.5.2022MAGTS22001750.00Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Rámcová zmluva o poskytovaní právnych služieb č. MAGTS220016528.4.2022MAGTS220016560 000.00RUŽIČKA AND PARTNERS s. r. o.
ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave vybraných zložiek komunálneho odpadu, vzniknutých a zozbieraných na území hlavného mesta. Zmluva je bezodplatná.
27.4.2022B-03/20220.00Záhrady a závlahy, s. r. o.
Zmluva č. 122181597 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pre priestor v objekte Pribišova 8
Zmluva č. 122181597 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy pre priestor v objekte Pribišova 8
26.4.2022MAGTS22001680.00Západoslovenská distribučná, a.s.
Kúpna zmluva č. MAGTS2200162
Nákup IKT s príslušenstvom
26.4.2022MAGTS220016298 515.44Henrich Sonnenschein - ITSK
Dodatok č. 4 k Zmluve o dielo č. 12/2020 k stavbe: „Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici 35, Bratislava"
Úprava podmienok v platnej zmluve č. 12/2020 - VI bod 6.2.1
25.4.2022MAGTS22001410.00GELB s.r.o.
Zmluva o dielo č.MAGTS2200138
Zmluva o dielo - Hmlová fontána na Obchodnej ulici v Bratislave
22.4.2022MAGTS220013818 000.00TravnikServis s.r.o.
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PLNENIA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ, NOTIFIKAČNÝCH POVINNOSTÍ A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ PLNENIA BEZPEČNOSTNÝCH OPATRENÍ, NOTIFIKAČNÝCH POVINNOSTÍ A OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
21.4.2022MAGT22001090.00EasyPark Slovakia s.r.o.
Dodávka a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu
Zmluva o dielo : Dodávka kvetinovej výzdoby, montáž a demontáž samozavlažovacích kvetináčov a zabezpečenie starostlivosti o kvetinovú výzdobu počas jej vegetačného obdobia
20.4.2022MAGTS220012782 614.00KULLA SK, s.r.o.
Zmluva PD Útulok pre ľudí bez domova - Vrakuňa - Hradská ulica - č. MAGTS2200103
Zmluva na PD pre Útulok pre ľudí bez domova - Vrakuňa - Hradská ulica - č. MAGTS2200103
14.4.2022MAGTS220010314 900.00Ing. arch. Marián Mikuš ATELIÉR M
Zmluva o poskytovaní služieb LOP
Letný Operačný Plán 2022 údržby miestných komunikácií HL. mesta SR Bratislavy na obdobie od 15.4.2022 di 14.10.2022
14.4.2022 0.00A.I.I. Technické služby s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb Jarovce leto 2022
Zmluva o zabezpečení poskytovania Letnej údržby a Údržby cestnej zelene Jarovce
14.4.2022MAGTS220015210 600.85Mestská časť Bratislava - Jarovce
Dodatok č. 1 k Rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb
nový súdny spor, navýšenie max.ceny
13.4.2022MAGTS220016030 000.00TaylorWessing e/n/w/c advokáti s.r.o.
Poistná zmluva
poistenie komunálnej techniky
13.4.2022MAGTS22001405 315.80Kooperativa poisťovňa, a.s.
Dodatok č.5 MAGTS2200123
Dodatok č. 5
12.4.2022MAGTS22001230.00Yunex, s.r.o.
Licenčná zmluva č. MsP/22/00019
Licenčná zmluva uzatvorená medzi poskytovateľom Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 845 45 Bratislava a nadobúdateľom Hlavné mesto SR Bratislava.
Predmet zmluvy: udelenie licencie na použitie sekvencií z audiovizuálnych záznamov spravodajských šotov.
Cena: predbežná odmena 320 € bez DPH.
Dátum zverejnenia: 12.04.2022.
12.4.2022MsP/22/00019320.00Rozhlas a televízia Slovenska, Mlynská dolina, 84545 Bratislava
ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Predmetom zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave vybraných zložiek komunálneho odpadu z domácností, vzniknutých a zozbieraných na území hlavného mesta
12.4.2022B-01/20220.00ŠPEP s.r.o., so sídlom Račianska 188, 830 05 Bratislava, IČO: 46 655 174
Rámcová zmluva č. MAGTS2200126
uzatvorená v zmysle ust. 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a podľa § 83 ods. 5 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZVO“) na základe výsledku zákazky s nízkou hodnotou uskutočnenej podľa § 117 ZVO

Odberateľ: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne nám. 1, 814 99 Bratislava 1, IČO: 00 603 481
11.4.2022MAGTS220012667 500.00BAMIDA s.r.o., Košická 28, Prešov 080 01, IČO: 36777889
Kúpna zmluva č. MAGTS2200149
Nákup mobilných telefónov
8.4.2022MAGTS22001496 364.80Henrich Sonnenschein - ITSK
Zmluva č. PZ002000322385_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ002000322385_001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre objekt Panenská 11
6.4.2022MAGTS2200119 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Kúpna zmluva č. MsP/22/00013
Kúpna zmluva uzatvorená medzi kupujúcim Hlavné mesto SR Bratislavy a predávajúcim IRDistribution, a.s., Ivanská cesta 3421/65, 82104 Bratislava.
Predmet zmluvy: mobilné telefóny.
Cena: 9368 € bez DPH, 11241,60 € s DPH.
Dátum zverejnenia: 05.04.2022.
5.4.2022MsP/22/000139 368.00IRDistribution a.s, Ivanská cesta 3421/65, 821 04 Bratislava
Ručná benzínová kosačka s variabilným mulčovacím systémom
Ručná benzínová kosačka s variabilným mulčovacím systémom
5.4.2022MAGTS22001322 760.00MERKUR SLOVAKIA,s.r.o.,
Traktorová kosačka so zberom - typ 2
Traktorová kosačka so zberom - typ 2
5.4.2022MAGTS220013161 495.00Marián Šupa
Traktorová kosačka so zberom - typ 1
Traktorová kosačka so zberom - typ 1
4.4.2022MAGTS220013031 295.00Marián Šupa
Traktorová kosačka so zberom 4x4
Traktorová kosačka so zberom 4x4
4.4.2022MAGTS220012925 490.00Marián Šupa

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.