Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 19 20 21 22 -23- 24 25 26 27 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené vzostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 5 k Zmluve o združenej dodávke elektriny
Dodatok č. 5 k Zmluve o združenej dodávke elektriny pre odberné miesto Čapajevova 5
19.11.2014  ZSE Energia, a.s.
Zmluva o výkone správy číslo 484/2014
Zmluva o výkone správy číslo 484/2014 uzatvorená s H-Probyt, spol. s r.o. na výkon komplexnej správy bytového domu Kopčianska 86 v Bratislave
19.11.2014484/2014 H-Probyt, spol. s r.o.
Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet
Predmetom je záväzok predávajúceho poskytnúť objednávateľovi elektronické darčekové karty Aupark
26.11.2014  AUPARK, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o prevádzke systému vismo zo dňa 22. 3. 2010
Dodatok sa týka zmluvy o službách poskytovaných v súvislosti s Bratislavskou mestskou kartou
26.11.2014MAGTS1400223 WEBHOUSE, s. r. o,
Kúpna zmluva č. MAGTS1400224
Dodávka rozšírenia virtuálnej infraštruktúry Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy.
28.11.2014MAGTS140022417 769.60PERFORMANCE, s.r.o.
Zmluva č. MsP/14/00044 o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva č. MsP/14/00044 o pripojení odberného elektrického zariadenia uzatvorená 26.11.2014 medzi prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná a.s. a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy na Dunajská 72, Bratislava.
Cena za pripojenie je 16,78 eura s DPH.
Zverejnená 1.12.2014.
1.12.2014MsP/14/0004416.78Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva č. MsP/14/00043 o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva č. MsP/14/00043 o pripojení odberného elektrického zariadenia uzatvorená 26.11.2014 medzi prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná a.s. a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy na Dunajská 3, Bratislava.
Cena za pripojenie je 16,78 eura s DPH.
Zverejnená 1.12.2014.
1.12.2014MsP/14/0004316.78Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva č. MsP/14/00042 o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva č. MsP/14/00042 o pripojení odberného elektrického zariadenia uzatvorená 26.11.2014 medzi prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná a.s. a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy na Trnavské mýto 1, Bratislava.
Cena za pripojenie je 16,78 eura s DPH.
Zverejnená 1.12.2014.
1.12.2014MsP/14/0004216.78Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva č. MsP/14/00041 o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva č. MsP/14/00041 o pripojení odberného elektrického zariadenia uzatvorená 25.11.2014 medzi prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná a.s. a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy na Mamateyovej 13, Bratislava.
Cena za pripojenie je 16,78 eura s DPH.
Zverejnená 1.12.2014.
1.12.2014MsP/14/0004116.78Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie realizácie aktivít "Sústavy Automatických Detektorov Dopravy na monitorovanie kvality dopravného prúdu"
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie realizácie služby "Sústavy Automatických Detektorov Dopravy na monitorovanie kvality dopravného prúdu" (ďalej ako "ADD" alebo "služba") v rámci projektu EDITS. Presný termín realizácie bude predmetom objednávky objednávateľa.
1.12.2014 10 352.88doc. Ing. Svetozár Hegyi, CSc.
Zmluva č.MsP/14/00040 o pripojení odberného elektrického zariadenia
Zmluva č. MsP/14/00040 o pripojení odberného elektrického zariadenia uzatvorená 25.11.2014 medzi prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná a.s. a žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je pripojenie žiadateľa do distribučnej sústavy na Gercenovej 9, Bratislava.
Cena za pripojenie je 44,74 eura s DPH.
Zverejnená 1.12.2014.
1.12.2014MsP/14/0004044.74Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o prenájme betlehemu
Predmetom tejto zmluvy je prenájom betlehemu na dobu určitú za účelom vytvorenia vianočnej atmosféry a bude umiestnený v podbráni Primaciálneho paláca
2.12.2014MAGTS 1400232 Alojz Machaj
Dohoda o odstúpení práv a povinností vyplývajúcich zo Zmluvy o dielo na zhotovenie stavby
"Rekonštrukcia vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží na Železnej Studienke a rekonštrukcia lesných protipožiarnych ciest" zo dňa 25.4.2014
4.12.2014MAGPS 1400027 Eurovia SK, a.s.
Zmluva o poskytnutí poradenských služieb
Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť pre Objednávateľa poradenské služby v oblasti posúdenia vplyvov implementácie strategického dokumentu (SEA) "Územný generel dopravy hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy".
4.12.2014MAGTS1400238 Integra Consulting, s.r.o
Zmluva o poskytnutí služieb pre projekt CENTRAL MARKETS
Zabezpečenie trhovej koštovky a propagácie projektu CENTRAL MARKETS
5.12.2014  HD IMMO s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie realizácie aktivít EDITS - rozhrania
Zabezpečenie realizácie služby "softvérového rozhrania" pre projekt EDITS.
10.12.2014MAGTS1400236 AXON PRO s.r.o.
Zmluva na zabezpečenie prevádzky pohyblivých schodov
Predmetom je zabezpečiť prevádzku pohyblivých schodov v podchodoch pre peších
11.12.2014ZoD č. MAGTS1400234 MODIFIN, spol. s r.o.
Zmluva- odstraňovanie náletovej buriny
Odstránenie náletovej buriny a vysokých porastov z podchodov pre peších
11.12.2014MAGTS1400221 MODIFIN, spol. s r.o.
Zmluva na zabezpečenie prevádzkyschopnosti čerpacích staníc
Predmetom je zabezpečenie prevádzkyschopnosti čerpacích staníc v podchodoch pre peších
11.12.2014MAGTS1400222 MODIFIN, spol. s r.o.
Poistná zmluva č. 0808020866
Predmetom je záväzok Poskytovateľa poskytnúť poistenie stavby ET Dúbravka
12.12.2014  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. MAGTS 1400145
vypracovanie PD vrátane inžinierskej činnosti - dodatok týkajúci sa subdodávateľov
12.12.2014MAGTS 1400145 REMING CONSULT a.s.
Dodatok č. 5 k Zmluve o zneškodňovaní komunálneho odpadu
Predmetom dodatku je rozšírenie ďalšieho nakladania o nové zložky komunálnych odpadov.
12.12.2014  Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere a odvoze triedeného komunálneho odpadu
Predmetom dodatku je rozšírenie zberu o nové zložky komunálnych odpadov, a to o vytriedené odpady z domácnosti s obsahom škodlivín na Zbernom dvore v Bratislave - Ivanska cesta umiestnenom na Starej Ivanskej ceste 2 v Bratislave.
12.12.2014  Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Dodatok č. 5 k Zmluve o zbere a preprave komunálneho odpadu
Predmetom dodatku je rozšírenie zberu o nové zložky komunálnych odpadov.
12.12.2014  Odvoz a likvidácia odpadu a.s., v skratke: OLO a.s.
Zmluva o zabezpečení Silvestra 2014
Poskytnutie finančných prostriedkov na zabezpečenie poločensko-kultúrneho podujatia Silvester 2014
12.12.2014MAGDG1400291 Bratislavské kultúrne a informačné stredisko

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 19 20 21 22 -23- 24 25 26 27 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.