Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené vzostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 5 k Zmluve č. 303/200723.7.2013  DKFB, s.r.o.
Zmluvy č. MAGSR00505 zmluva o dielo medzi Hlavným mestom SR BA a Športovým klubom IAMES26.7.2013MAGSR00505 Športový klub IAMES Bratislava
Kúpna zmluva WEB-KAMERY-ZAK133961.8.2013MAGTS13001298 008.00CANEX connections, spol s r.o.
Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. VÚGK 20/2012Z7.8.2013VÚGK 20/2012Z Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Zmluva o diele č. MsP/13/00021
Uzavretá medzi Hl.m. SR ako objednávateľom ma dodávateľom firmou Treva s.r.o. na vykonanie prác za účelom zabezpečenia prevádzky výťahu v objekte na Gunduličovej 10.
Zverejnené dňa: 07.08.2013.
7.8.2013MsP/13/00021 TREVA s.r.o.
ZMLUVA O DIELO č. OSaP/01/2013 na zhotovenie diela „Akčný plán trvalo udržateľnej energie pre hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu“ (MAGTS1300125)
Akčný plán trvalo udržateľnej energie hlavného mesta SR Bratislavy a spracovanie projektu na realizáciu štúdií, posudkov a manažmentu procesu úspory energií, zavedenia obnoviteľných zdrojov energií a zníženia tvorby emisií pri výrobe energií, doprave, odpadového hospodárstva pre čerpanie finančných prostriedkov z finančného nástroja EIB ELENA.
Dátum zverejnenia: 09.08.2013
9.8.2013MAGTS130012559 400.00Energetické centrum Bratislava
Zmluva o dielo13.8.2013 1 440.00Fragaria s.r.o.
Zmluva o dielo13.8.2013  Fragaria s.r.o.
Kúpna zmluva č. MsP/13/0001821.8.2013MsP/13/00018 R.M.L.TRENČÍN,s.r.o.
Zmluva o dielo č. 13/2013
vyhotovenie geometrického plánu
21.8.201313/2013204.00Ing.Peter Horňák - Geo Work
Zmluva o dielo č. 011/2013
vyhotovenie geometrických plánov
Dátum zverejnenia:21.08.2013
21.8.2013011/2013204.00Ing.Peter Horňák - Geo Work
Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie realizácie aktivít "Okrúhle stoly projektu RAIL4SEE"
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie realizácie aktivít "Okrúhle stoly" (ďalej ako "Okrúhle stoly alebo "služba") v rámci projektu "RAIL4SEE" za prítomnosti odbornej verejnosti a kľúčových zainteresovaných strán na témy súvisiace s projektom, v mesiacoch september/2013 a december/2013. Konkrétny termín konania bude predmetom objednávky objednávateľa.
Dátum zverejnenia:23.08.2013
23.8.2013MAGTS 13001442 730.00Kongres STUDIO, spol s r.o.
Podkladová mapa28.8.2013 10 896.00GIS Services, s.r.o.
Migrácia dát28.8.2013 10 809.60GIS Services, s.r.o.
Zmluva o úvere č. 504724086424.9.20135047240864 Slovenská sporiteľňa, a.s.
poistná zmluva - stavba TT Patrónka - Vojenská nemocnica25.9.20130808019277 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 2100/2012 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Petržalka, a.s.r.o. - správcom bytového domu Bzovícka 2 a 4 v Bratislave
Predmetom dodatku a zmluvy je poskytnutie úveru na obnovu bytového domu.
26.9.2013  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 6 k Mandátnej zmluve č. 1/200427.9.2013  H-Probyt, spol. s r.o.
Zmluva o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb uzatvorená medzi zdravotnou poisťovňou Dôvera a Hl. m. SR Bratislavou.3.10.2013  DOVERA zdravotn5 poisfovia, a. s.
Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch
Rámcová zmluva o obchodovaní na finančných trhoch
8.10.2013FT/S776/13/8624 Československá obchodná banka, a.s.
Zmluva o dielo č. 012/201311.10.2013012/2013657.00Ing.Peter Horňák - Geo Work
ZMLUVA O DIELO Č. 15/201323.10.201315/2013497.40GKK-geodetická služba,s.r.o.
ZMLUVA O DIELO Č. 14/201323.10.201314/2013159.00GKK-geodetická služba,s.r.o.
Dodatok k poistnej zmluve uzatvorený na poistné obdobie 1 roka medzi poisťovňou Kooperatíva a Hl. m. SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je poistenie súborov budov, hnuteľného majetku a zásovb MsP Bratislava.
29.10.2013  KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. VIG
Zmluva o dielo Trolejbusová trať konečná Gaštanová4.11.2013MAGSP 1300003279 752.35ELZA-Elektromontážny závod Bratislava, a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 -16- 17 18 19 20 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.