Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 70 71 72 73 -74- 75 76 77 78 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené vzostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o spolupráci pri realizácii "SÚSTREDENÉHO INKASA PLATEIB OBYVATEĽSTVA"
Sústredené inkaso platieb obyvateľstva
28.7.2021MAGTS210015839 980.80Slovenská pošta, a.s.
Zmluva o dielo
Dodanie dvoch signalizačných vozíkov a softvéru na správu
29.7.2021MAGTS210016757 200.00amena display s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb č. MAGTS2100153
Prenájom dátového centra
30.7.2021MAGTS2100153 VNET a.s.
Dodatok č. 1 k mandátnej zmluve (o poskytovaní právnych služieb)
doplnenie súdneho sporu, v ktorom bude Hlavné mesto SR Bratislava advokátska kancelária zastupovať
30.7.2021MAGTS2100157  
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o poskytovaní právnych služieb
Predmetom dodatku je predĺženie trvania dodatku do vyčerpania dohodnutej zmluvnej sumy a predĺženie trvania splatnosti vystavených faktúr
2.8.2021MAGTS2100178  
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB na zákazku "Lávky cez Chorvátske rameno v Petržalke"
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB spoločnosťou Metro Ba. pri poskytovaní a dodaní projekt. manažmentu a výkon inžinierskej činnosti, stavebného a technického dozoru
2.8.2021MAGTS2100150748 560.00METRO Bratislava a.s.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100176
Nákup 150ks mobilných telefónov
3.8.2021MAGTS210017617 730.00IRDistribution, a. s.
Zmluva o výkone správy
Zmluva o výkone správy so správcom bytového domu Mierová 60
4.8.2021  Stavebné bytové družstvo Kredit - správa bytov
MAGTS2100182 - kúpna zmluva - stroj na vyznačenie vodorovného značenia komunikácií a ciest 3, 4 triedy a parkovísk
Kúpna zmluva - stroj na vyznačenie vodorovného značenia komunikácií a ciest 3, 4 triedy a parkovísk
9.8.2021MAGTS210018219 994.40MATADORFIX s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS2100125 medzi Hlavné mesto SR Bratislavy a studený architekti s.r.o.
V súlade s ,,Rámcovou dohodou na služby architektov a projektantov" zo dňa 12.1.2021 uzatvárajú zmluvné strany Zmluvu o dielo na zákazku: ,,Rekonštrukcia budovy internátu SOU - Záhorská bystrica" na časť diela I. príprava projektu a návrhu stavby a časť diela II. dokumentácia pre stavebné povolenie
9.8.2021MAGTS2100125113 700.00studený architekti s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100186
Výzva č. 2 – Bežné spotrebiče do kancelárií; DNS: Elektrospotrebiče
11.8.2021MAGTS210018629 776.80IB-Elektro s.r.o.
Rámcová zmluva o spolupráci a poskytnutí služieb11.8.2021 149 300.00METRO Bratislava a.s.
Zmluva o úvere č. 5182207215
Zmluva o úvere č. 5182207215 medzi Slovenská sporiteľňa, a.s. a AVION SPRÁVA, s.r.o. - správca bytového domu Krížna 2
17.8.2021 80 672.00Slovenská sporiteľňa, a.s.
Zmluva č. B-15/2021 o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave vybraných zložiek komunálneho odpadu, vzniknutých a zozbieraných na území hlavného mesta.
Zmluva je bezodplatná.
18.8.2021B-15/20210.00Juraj Varga, podnikateľ
Rámcová kúpna zmluva nákup komunálnej techniky 1 - 13 ks podvozkov a 55 ks nadstavieb
Nákup komunálnej techniky 1 - 13 ks podvozkov a 55 ks nadstavieb
19.8.2021MAGTS21001873 394 764.60UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
Smlouva o poskytnutí přípravku
Poskytnutie prípravku na postrek proti hmyzu (komárom)
19.8.2021MAGTS21001898 758.00Jihomoravský kraj
Rámcová kúpna zmluva nákup komunálnej techniky 2 - 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb
Rámcová kúpna zmluva nákup komunálnej techniky 2 - 22 ks podvozkov a 52 ks nadstavieb
20.8.2021MAGTS21001885 199 440.40UNIKONT SLOVAKIA, spol. s r.o.
DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Dodatok sa uzatvára z dôvodu zmeny miesta zberu a zmeny v evidenčných povinnostiach oprávnenej osoby a zmeny niektorých povinností súvisiacich s novelou zákona č. 79/2015 Z. z. a vykonávacích predpisov a tiež VZN č. 6/2020.
23.8.2021   
Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb č. Z20214367_Z
Dodatok k zmluve o poskytovaní služieb - nákup licencií
25.8.2021MAG 4216564/2021  
Kúpna zmluva - stroj na odburiňovanie a odstraňovanie žuvačiek
Stroj na odburiňovanie a odstraňovanie žuvačiek
25.8.2021MAGTS210020024 994.95RIZNER s.r.o
Zmluva o poskytovaní verejných služieb
Zmluva o poskytovaní verejných služieb - Slovanet
26.8.2021MAGTS2100204 Slovanet, a.s
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
Hlavné mesto na základe § 81 ods. 7 písm. e) zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) umožňuje organizácii zodpovednosti výrobcov pre obaly, na jej náklady, zber vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov.
Bezodplatná zmluva
30.8.2021MAGBO21000760.00NATUR-PACK, a.s.
Dohoda o ukončení zmluvy o zabezpečení systému zduženého nakladania s odpadmi z obalov
Účastníci Dohody sa dohodli na ukončení platnosti Zmluvy v súlade s článkom X ods. 2 písm. a) Zmluvy a jej zrušení ku dňu nadobudnutia účinnosti novej zmluvy o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov medzi účastníkmi Dohody, ktorá nahradí Zmluvu
Bezodplatná zmluva
30.8.2021MAGBO21000810.00NATUR-PACK, a.s.
Rámcová zmluva
Rámcová zmluva na poskytovanie bezpečnostných služieb na objektoch a priestoroch vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
30.8.2021MAGTS2100209305 400.00ARES SECURITY s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100198
Kovové regály do archívnych priestorov
31.8.2021MAGTS210019878 434.40FALCO SLOVAKIA s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 70 71 72 73 -74- 75 76 77 78 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.