Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 22 23 24 25 -26- 27 28 29 30 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené vzostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č.2 k Zmluve o dielo
Predmetom dodatku časový posun plnenia termínov
6.5.2015MAGTS 1400145 REMING Consult, a.s.
Dodatok č. 9 k Mandátnej zmluve č. 01/2004
Dodatok č. 9 k Mandátnej zmluve č. 01/2004 zo 16.1.2004 v znení jej dodatkov č. 1-8 uzatvorený s H-Probyt, spol. s r.o. na výkon povinností správcu objektu bytového domu Kopčianska 86 v Bratislave
12.5.2015  H-Probyt, spol. s r.o.
Čiastková kúpna zmluva č.2, por. č. MsP/15/00005 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053
Čiastková kúpna zmluva č. 2, por. č. MsP/15/00005 k Rámcovej dohode č. MsP/14/00053 uzatvorená 11.5.2015 medzi predávajúcim VEP, spol. s r.o.,A. Hlinku 13, Bojnice a kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vyhotovenie a dodanie tovaru - služobnej rovnošaty pre príslušníkov Mestskej polície Bratislava.
Celková fakturovaná cena vrátane DHP je 23 052,84 eura.
Zverejnená : 12.5.2015.
12.5.2015MsP-15-0000523 052.00VEP, spol. s r.o.
Servisná zmluva kopírky
Servisná zmluva na multifunkčné kopírovacie zariadenia RICOH AFICIO umiestnené na pracoviskách magistrátu Hlavného mesta SR Bratislavy
14.5.2015MAGTS1500060 Impromat Slov s.r.o.
Zmluva na poskytnutie ubytovania, stravovania
STH Stavohotely, a.s. poskytne hlavnému mestu stravu, ubytovanie, spoločenské priestory a parkovacie služby pre zahraničných účastníkov Turnaja 4-miest Budapešť – Bratislava – Ľubľana – Záhreb, ktorý sa uskutoční v Bratislave v dňoch 19. – 21. júna 2015
18.5.2015MAGTS 1500078 STH – Stavohotely, a.s.
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo na Komplexnú rekonštrukciu odovzdávacej stanice tepla na Budyšínskej ulici č. 1 v Bratislave
18.5.2015  Thermis spol. s r.o.
Zmluva č. PZ00198266001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00198266001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto Jurigovo nám. 1 - DS Kotva
20.5.2015  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva č. PZ00198046001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00198046001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto Hradská 140/A,B,C
20.5.2015  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o nákupe elektronických darčekových kariet Aupark
dňa 16.06.2015 sa uskutoční stretnutie primátora s talentovanou mládežou Bratislavy na ktorom ocení primátor dosiahnuté výsledky mládeže, okrem iného aj odovzdaním EDK oceneným študentom
21.5.2015MAGTS 1500074 AUPARK, a.s.
Zmluva č. MsP/15/00008 o pripojení odberného elektrického zariadenia do distribučnej sústavy
Zmluva č. MsP/15/00008 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy uzatvorená 22.5.2015 medzi žiadateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a prevádzkovateľom Západoslovenská distribučná, a.s., Čulenova 6, Bratislava.
Predmetom zmluvy je záväzok prevádzkovateľa na základe žiadosti žiadateľa zabezpečiť maximálnu rezervovanú kapacitu vo výške uvedenej v tejto zmluve a umožniť pripojenie žiadateľa do DS. Cena za pripojenie je 125,82 eura s DPH.
Zverejnená: 22.5.2015.
22.5.2015MsP/15/00008125.00Západoslovenská distribučná, a.s.
Zmluva o dielo č. MsP/15/00007
Zmluva o dielo č. MsP/15/00007 uzatvorená 3.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom NOPE, a.s., Kazanská 48 Bratislava.
Predmetom zmluvy je zhotovenie prepojenia mestského kamerového systému s kamerovým systémom Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave so zriadením monitorovacieho pracoviska.
Celková cena predmetu zmluvy je 3 623,21 eura vrátane DPH.
Zverejnená: 3.6.2015.
3.6.2015MsP-15-000073 623.00NOPE, a.s., Kazanská 48, Bratislava
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutie služby č. MAGTS1400210, č. dodatku MAGTS1500048
Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutie služby č. MAGTS1400210 Električková trať Radlinského - Štefanovičova- externý stavebný dozor, č. dodatku MAGTS1500048
9.6.2015č. dodatku MAGTS1500048 SGS Czech Republic, s.r.o.
Kúpna zmluva č. Z20158984_Z
Nákup čítačiek čiarových kódov
10.6.2015 6 180.00KODYS SLOVENSKO, s r.o.
Kúpna zmluva č. Z20158954_Z
Notebooky s príslušenstvom
10.6.2015 3 720.00mc.edu, s.r.o.
Mandátna zmluva z roku 2015
Mandanti majú záujem zabezpečiť verejnú integrovanú dopravnú obsluhu na území bratislavského kraja a mesta Bratislavy prostredníctvom IDS BK. Pre účely koordinácie IDS a jeho zavedenia na území bratislavského kraja založili obchodnú spoločnosť BID, a.s., ktorej sú akcionármi BSK v podiele 65% a Hlavné mesto v podiele 35%.
12.6.2015MAGTS1500100 Bratislavská integrovaná doprava, a. s.
Zmluva č. PZ00199065001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00199065001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto Bagarova 20 v Bratislave
16.6.2015PZ00199065001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Čiastková zmluva o dielo č. 9, por. č. MsP/15/00012 - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. 9, por. č. MsP/15/00012 uzatvorená 29.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Staré Mesto, Šafárikova ul.
Celková cena je 2.465,46 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 29.6.2015
29.6.2015MsP/15/000122.65Morez Group, a.s.
Čiastková zmluva č. 8 por. č. MsP/15/00011 - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. 8, por. č. MsP/15/00011 uzatvorená 29.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89 Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Ružinov, Mlynské Nivy, Papánkovo nám., Miletičova ul. a Dulovo nám.
Celková cena je 13.635,98 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 29.6.2015
29.6.2015MsP/15/0001113.64Morez Group, a.s.
Čiastková zmluva o dielo č. 7, por. č. MsP/15/00010 - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. 7, por. č. MsP/15/00010 uzatvorená 29.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Petržalka, Rovniankova ul. Fedinova ul., Mlynarovičova ul.
Celková cena je 17.718,50 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 29.6.2015
29.6.2015MsP/15/0001017.72Morez Group, a.s.
Čiastková zmluva o dielo 6, por. č. MsP/15/00009 - kamery
Čiastková zmluva o dielo č. 6, por. č. MsP/15/00009 uzatvorená 29.6.2015 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a zhotoviteľom Morez Group, a.s., Novozámocká 89, Nitra.
Predmetom zmluvy je rekonštrukcia mestského kamerového systému pre Hlavné mesto SR Bratislavu v MČ Lamač.
Celková cena je 8.161,54 eura vrátane DPH.

Zverejnená: 29.6.2015.
29.6.2015MsP-15-000098.16Morez Group, a.s.
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb - zabezpečenie brigádnických služieb
3.7.2015MAGTS1500061 PROPLUSCO Services spol. s r. o
Rámcová zmluva č.MAGTS1500062/2015 a Dodatok č. 1
nepretržitá prevádzka a údržba kolektorov v rátane kolektora v Moste SNP v Moste Apollo ,odborné prehliadky NN rozvodov EPS, detektorov plynu
6.7.2015MAGTS1500062/2015 Osvetlenie, s.r.o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo
Predmetom Dodatku č. 2 je zmena termínov plnenia zmluvy
8.7.2015MAGTS1500110 Centrum dopravního výzkumu, v.v.i.
ZMLUVA O DIELO č. MAGTS1500102
Podrobné vyhodnotenie aktív Informačného systému magistrátu hlavného mesta a návrh stratégie rozvoja
9.7.2015MAGTS1500102 stengl a.s.
ZMLUVA O DIELO č. MAGTS1500103
Podrobné vyhodnotenie Geografického informačného systému mesta, návrh konsolidácie dát a vrstiev, a návrh koncepcie rozvoja
9.7.2015MAGTS1500103 Qintec a.s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 22 23 24 25 -26- 27 28 29 30 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.