Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 18 19 20 21 -22- 23 24 25 26 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené vzostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o dodávaní, odbere a využívaní spravodajského servisu Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa dodávať odberateľovi svoj spravodajský servis a uverejňovať tlačové správy odberateľa.
28.10.2014MAGTS1400181 Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Dodatok č. 2 k Mandátnej zmluve uzatvorenej medzi Hlavným mestom SR Bratislavou, Bratislavským samosprávnym krajom a Bratislavskou integrovanou dopravou, a.s.
Predmetom dodatku k Mandátnej zmluve je zabezpečenie zavedenia, prevádzkovania rozvoja efektívneho Integrovaného dopravného systému Bratislavského kraja, ako aj všetkých s tým súvisiacich činností špecifikovaných v čl. 1 predmetnej zmluvy.
28.10.2014  Bratislavská integrovaná doprava, a. s.
Zmluva o spolupráci pri zabezpečení návrhu organizačného modelu kreatívneho klastra‏ Incompass
Predmetom je záväzok Poskytovateľa poskytnúť Zabezpečenie organizačných, propagačných a odborných služieb pre uskutočnenie mentoringového programu i.e.Smart
29.10.2014MAGTS 1400177 Neulogy, a.s.
Zmluva o dielo č. D/14/187/48353131.10.2014D/14/187/483531 Siemens s.r.o.
Dodatok k zmluve č.1
Montáž kvetináčov a stĺpoch VO
4.11.2014MAGTS1400097 Flóra Bratislava SK, s.r.o.
Nákup stravných poukážok
Rámcová dohoda na dodávku stravovacích poukážok pre objednávateľa na zabezpečenie stravovania zamestnancov objednávateľa vo vybraných stravovacích zariadeniach.
5.11.2014MAGTS 1400174 CHEQUE DEJEUNER s.r.o.
Rámcová zmluva o vykonaní exekúcie
Predmetom zmluvy je vykonanie exekúcií pre hlavné mesto SR Bratislavu ako oprávneného.
6.11.2014  Exekútorský úrad Bratislava, JUDr. Andrea Ondrejková
Zmluva o dielo
Manuál pre predajcov a organizátorov trhov Bratislave
10.11.2014  Slow Food Pressburg, o.z.
Zmluva o dielo
Kódex potravinových trhov a návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN)
10.11.2014  Slow Food Pressburg, o.z
Zmluva o dielo
Správa o Starej tržnici - projekt CENTRAL MARKETS
10.11.2014  Milk Studio, s.r.o
Zmluva o poskytnuti sluzieb: "Stratégia pre lepšie riadenie trhov v Bratislave a marketingová a propagačná analýza a stratégia pre trhy v Bratislave"
Zmluva o poskytnuti sluzieb: "Stratégia pre lepšie riadenie trhov v Bratislave a marketingová a propagačná analýza a stratégia pre trhy v Bratislave
10.11.2014  Rowetic Group, s.r.o.
Zmluva o podnájme nebytových priestorov
Zmluva o podnájme nebytových priestorov pre konferenciu projektu CENTRAL MARKETS
10.11.2014  Aliancia stará tržnica
Zmluva č. 194/2014
Zmluva č. 194/2014 na poskytnutie ekologických služieb v odpadovom hospodárstve, na odber, odvoz a zneškodnenie odpadov pre objekt Čapajevova 5
12.11.2014194/2014 Eko-Salmo, s.r.o.
Príloha č. 1.25 k Mandátnej zmluve č. 95/1992
Príloha č. 1.25 k Mandátnej zmluve č. 95/1992 o poskytovaní služieb výkonu povinnosti správcu tepelno-energetických zariadení pre objekt Čapajevova 5
12.11.2014  Dalkia, a.s.
Zmluva č. 12/2014/P o dodávke a odbere tepelnej energie
Zmluva č. 12/2014/P o dodávke a odbere tepelnej energie pre objekt Čapajevova 5
12.11.201412/2014/P Dalkia, a.s.
Zmluva č. PZ00192432001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00192432001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto Čapajevova 5
12.11.2014PZ00192432001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva č. PZ00193443001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00193443001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto NP - PNS Mierová ul.
12.11.2014PZ00193443001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva č. PZ00189847001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd
Zmluva č. PZ00189847001 o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd pre odberné miesto parkovisko Andrusovova ul.
12.11.2014PZ00189847001 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva č. 075/14/SCH na základný servis výťahového zariadenia
Zmluva č. 075/14/SCH na základný servis výťahového zariadenia pre bytový dom Čapajevova 5
13.11.2014075/14/SCH Schindler výťahy a eskalátory, a.s.
Mandátna zmluva
Predmetom zmluvy je právne zastupovanie hlavného mesta SR Bratislavy v dovolacom konaní na Najvyššom súde SR.
14.11.2014  Doc. JUDr. Ľubomír Fogaš, CSc., advokát
Zmluva o dielo č. objednávateľa: MAGSP 1400209
Električková trať Dúbravka v úseku Hanulova -Pri kríži - externý stavebný dozor
18.11.2014MAGSP 1400209 SGS Czech Republic, s.r.o.
Zmluva o dielo č. objednávateľa: MAGSP 1400210
Električková trať Radlinského - Štefanovičova- externý stavebný dozor
18.11.2014MAGSP 1400210 SGS Czech Republic, s.r.o.
Mandátna zmluva o poskytovaní poradenských služieb v oblasti stavebníctva a cestného správneho orgánu
Mandatár bude pre mandanta (Hlavné mesto SR Bratislavu) vykonávať poradenské služby v oblasti stavebníctva a cestného správneho orgánu
18.11.2014MAGTS1400211 JUDr. Anna Polonyová
Zmluva o poskytovaní služieb na pozáručný servis počítačov, tlačiarní a multifunkčných zariadení
Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb pozáručného servisu počítačov, tlačiarní a multifunkčných zariadení
19.11.2014  Ing. Ján Ferianc MIKROFER
Zmluva o dielo
Zmluva o dielo na upratovanie spoločných priestorov domu Čapajevova 5
19.11.2014  Sandra Ficuová

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 18 19 20 21 -22- 23 24 25 26 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.