Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 17 18 19 20 -21- 22 23 24 25 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené vzostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o dielo
Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť a vydať Environmentálnu brožúru
21.8.2014  Newport Educational Solutions, s.r.o.
Poistná zmluva
Poistka na zrealizované dielo - Integrovaná prestupná zstávka MHD
26.8.2014Poistná zmluva 808020831 Kooperativa poisťovňa, a.s.
Poistná zmluva
Poistka na zrealizované dielo - TT Trenčianska
26.8.2014Poistná zmluva 808020832 Kooperativa poisťovňa, a.s.
Sociologický prieskum
Cieľom prieskumu je zmapovať povedomie Bratislavčanov o verejných trhoviskách pre potreby projektu CENTRAL MARKETS
27.8.2014  Smart Choice, s.r.o.
ZMLUVA NA POSKYTNUTIE SLUŽBY NEPRETRŽITÉHO VÝKONU VYBRANÝCH ČINNOSTÍ VETERINÁRNEJ ASANÁCIE28.8.2014MAGTS1400129 Sloboda zvierat, občianske združenie
Zmluva o polygrafických službách
Predmetom zmluvy je poskytovanie polygrafických služieb súvisiacich s výrobou a dodaním propagačných tlačovín na základe aktuálnej potreby objednávateľa a ním zadaných objednávok podľa požadovanej technickej špecifikácie.
3.9.2014MAGTS1400130 DOLIS, s. r. o.
Dodatok č. 8 k Mandátnej zmluve č. 01/2004
Dodatok č. 8 k Mandátnej zmluve č. 01/2004 zo 16.1.2004 v znení jej dodatkov č. 1-7 uzatvorený s H-Probyt, spol. s r.o. na výkon povinností sprácu objektu bytového domu Rezedová 3 v Bratislave
5.9.2014  H-Probyt, spol. s r.o.
Zmluva o dielo č. objednávateľa: MAGSP 1400015
Vybudovanie prestupnej integrovanej zastávky MHD na Radlinského ulici – stavebné úpravy ostrovčekov Floriánske námestie
11.9.2014MAGSP 1400015 PROKOS s.r.o
Zmapovanie vodorovného dopravného značenia.
Zmapovanie vodorovného dopravného značenia.
12.9.2014MAGTS 1400124 Eurosense s.r.o.
Kúpna zmluva
Kúpna zmluva na dodávku výpočtovej techniky
18.9.2014MAGTS1400144 Softline Services, a.s.
Systém Automatickej požičovne mestských bicyklov (BIKE SHARING System)
Kúpna zmluva na systém automatickej požičovne bicyklov. Ide o sieť navzájom prepojených stojanov, bicykel je možné vrátiť na ktorejkoľvek inej stanici.
24.9.2014MAGTS1400143 HOMEPORT s.r.o.
Zmluva o úvere
Poskytnutie peňažných prostriedkov formou účelového úveru.
26.9.20140858/14/80100 Československá obchodná banka, a.s.
Rámcová zmluva o prevádzke dopravného prostriedku
dopravné služby nákladným vozidlom
2.10.2014MAGTS 1400153262.50Dopravný podnik Bratislava a.s.
Dodatok č. 3 k Zmluve o úvere č. 10/085/08
Dodatok č.3 k Zmluve o úvere č.10/085/08 zo dňa 23.7.2008 s Prima bankou Slovensko, a.s., Hodžova 11, 010 11 Žilina. Dodatok upravuje novú výšku úrokového rozpätia a amortizáciu úveru.
3.10.2014  Prima bankou Slovensko, a.s.
Dodatok č. 3 k Rámcovej zmluve o marketingovej podpore podujatí Hlavného mesta SR Bratislavy
Dodatok č. 3 sa týka zmluvy, ktorej predmetom je poskytnutie mediálneho priestoru hlavnému mestu v printových médiách.
7.10.2014MAGTS1400156 STAR Production, s. r. o
Zmluva o poskytovaní audítorských služieb
Predmetom zmluvy je záväzok audítora vykonať pre účtovnú jednotku audit ročnej účtovnej závierky za rok 2013 a audit konsolidovanej účtovnej závierky za konsolidovaný celok za rok 2013
8.10.2014  Deloitte Audit s.r.o.
Zmluva o dielo
Predmetom tejto zmluvy je pravidelné zabezpečovanie vysielania priamych prenosov v digitálnom formáte, zhotovovanie audiovizuálnych záznamov zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy a iných dohodnutých podujatí.
9.10.2014MAGTS1400157 DIGITEL, s. r. o.
Zmluva o dielo Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy
Integrovaný informačný systém Bratislavy projektu Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy a servisná podpora.
10.10.2014MAGTS1400158 Lomtec.com a.s.
Dodatok k zmluve o prevádzke systému vismo
Dodatok sa týka zmluvy o službách pre redakciu IN.BA
13.10.2014MAGTS1400156 WEBHOUSE, s. r. o,
ZMLUVA O DIELO
Implementácia novej funkcionality podrobného sledovania rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislava
17.10.2014MAGTS1400167 INTELSOFT s.r.o.
Zmluva o dielo
Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať revízie, opravy a údržbu hasiacej techniky
21.10.2014MAGTS 1400164/2014 STEMI-HP s.r.o.
Dodatok č. 4 k Zmluve zo dňa 11. 07. 1990
Dodatok č. 4 sa týka zmluvy, ktorou Hlavné mesto SR Bratislava poverilo predchodcu J. C. DECAUX SLOVAKIA, aby bezplatne postavil a udržiaval zariadenia mestského mobiliára pre Hlavné mesto SR Bratislava.
22.10.2014MAGTS1400173 J. C. DECAUX SLOVAKIA, s. r. o.
Zmluva o poskytnutí služieb na organizačné zabezpečenie podujatí v rámci projektu BA- klíma (cateringové služby)23.10.2014MAGTS 1400172 Mymedia, s.r.o.
Dohoda o uznaní záväzku a jeho úhrade a o vzájomnom zápočte
Veriteľ a dlžník uzatvorili v zmysle § 323 a 358 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách nasledovnú Dohodu o uznaní záväzku a jeho úhrade a o vzájomnom zápočte.
23.10.2014  Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
Zml.o poskytovaní odbornej prípravy MsP/14/00030
Zmluva č. MsP/14/00030 o poskytnutí odbornej prípravy uzatvorená 16.10.2014 medzi poskytovateľom mestom Nitra a objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou.
Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti štyroch príslušníkov obecnej polície.
Cena za predmet zmluvy je 1960 eur.
Zverejnená 27.10.2014.
27.10.2014MsP/14/000301 960.00mesto Nitra

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 17 18 19 20 -21- 22 23 24 25 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.