Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené vzostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Poistná zmluva číslo: 080802080111.3.20140808020801 KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group
Poistná zmluva č. 441900266912.3.20144419002669 Komunálna poisťovňa, a.s.
Zmluva o splátkovom úvere č. 666/2014 medzi Tatra bankou, a.s. a Bytovým podnikom Podunajské Biskupice, s.r.o. - správcom bytového domu Bodrocká 20 a 22 v Bratislave21.3.2014  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve na nepretržitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie
Dodatkom sa predlžuje platnosť Zmluvy na neprežitý výkon vybraných činností veterinárnej asanácie do 31.05.2014.
21.3.2014  SLOBODA ZVIERAT
Zmluva o dielo č. 006/20141.4.2014006/2014167.00Ing.Peter Horňák - Geo Work
Zml.o poskyt.odbor.prípr.č.MsP/14/00006
Predmetom zmluvy je vykonanie odbornej prípravy a skúšky odbornej spôsobilosti 5 príslušníkov Mestskej polície Bratislava a vydanie potvrdenia o absolvovaní odbornej prípravy.
Zmluva uzatvorená 1.4.2014 medzi poskytovateľom mestom Nitra a objednávateľom Hl. m. SR Bratislavou.
Cena za predmet zmluvy je 2450 eur.
Zverejnená 3.4.2014.
3.4.2014MsP/14/000062 450.00mesto Nitra
Zmluva o odchyte túlavých zvierat a zbere uhynutých zvierat4.4.2014  Sloboda zvierat
ZoD Územný generel dopravy Bratislava4.4.2014  Centrum dopravního výzkumu
Dodatok č. 1 k Zmluve o splátkovom úvere č. 654/20144.4.2014  Tatra banka, a.s.
Dodatok č. 2 k Zmluve o splátkovom úvere č. 2115/2012/EIB4.4.2014  Tatra banka, a.s.
ZMLUVA O DIELO10.4.2014  Mobilita servis s.r.o
Zmluva o dielo č. MAGTS140006315.4.2014MAGTS1400063 Slovenská Grafia a.s.
Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie realizácie aktivít "Externého konzultanta pre realizáciu"16.4.2014 5 400.00Ing. Igor Ripka IRDATA
Zmluva o poskytnutí služieb na zabezpečenie realizácie aktivít "Externého konzultanta pre systémovú architektúru"16.4.2014 5 400.00Ing. Igor Ripka IRDATA
ZMLUVA O NÁJME HNUTEĽNÝCH VECÍ25.4.2014  CANEX connections, spol. s r.o.
Zmluva na nákup nábytku MAGTS140007713.5.2014MAGTS1400077 DREVONA GROUP s.r.o.
Smart Campus16.5.2014  SMARTIME s.r.o.
Zmluva o podnájme nebytových priestorov21.5.2014  Aliancia Stará Tržnica, občianske združenie
Zabezpečenie prevádzky, údržby a opráv čerpacích staníc28.5.2014  Peter Mariny, s.r.o.
Prevádzka a údržba pohyblivých schodov28.5.2014  Peter Mariny, s.r.o.
Zmluva o poskytnutí stavebno-technického dozoru pre stavbu NS MHD, prevádzkový úsek Janíkov dvor - Šafárikovo nám. v Bratislave, 1. časť30.5.2014  INFRAM SK, s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci k projektu „INCOMPASS“ č. MAGTS1300142 zo dňa 04.06.2013
Dodatok č. 1 k Zmluve o spolupráci k projektu „INCOMPASS“ č. MAGTS1300142 zo dňa 04.06.2013
2.6.2014  OneClick s.r.o.
Dodatok č. 28 k Zmluve o prevádzkovaní VO11.6.2014  Siemens s.r.o.
Zmluva o poskytnutí služieb na organizačné zabezpečenie podujatí v rámci projektu EPOurban (cateringové služby)19.6.2014MAGTS 1400087 Mymedia, s.r.o.
Zmluva na poskytnutie služby dezinsekcie19.6.2014MAGTS1200130 CHEMIX-D s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.