Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 81 82 -83- 84 85 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené vzostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č.1_ pre časť 5_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100307
Dodatok č.1_ pre časť 5_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100307
9.3.2022Dodatok č.1_ pre časť 5_Rámcová dohoda autá_MAGTS21003070.00Todos Bratislava s.r.o.
Dodatok č.1_ pre časť 4_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100306
Dodatok č.1_ pre časť 4_Rámcová dohoda autá_MAGTS2100306
9.3.2022Dodatok č.1_ pre časť 4_Rámcová dohoda autá_MAGTS21003060.00Todos Bratislava s.r.o.
Dodatok č.1_ pre časť 1 - Rámcová dohoda autá MAGTS2100302
Dodatok č.1_ pre časť 1 - Rámcová dohoda autá MAGTS2100302
9.3.2022Dodatok č.1_ pre časť 1 - Rámcová dohoda autá MAGTS21003020.00Todos Bratislava s.r.o.
Zmluva o spolupráci
Zmluva o spolupráci - príprava a realizácia Mestských bazárov v roku 2022
11.3.2022MAGTS220008448 000.00Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
Dodatok č. 3 k Zmluve o Prevádzke cestnej a svetelnej signalizácie na území mesta Bratislava. č. E 482501/07/09, v znení Dodatku č. 1 zo dňa 25.03.2011 a Dodatku č. 2 zo dňa 17.07.2018
Zmena názvu spoločnosti
11.3.2022MAGTS21001660.00Yunex, s. r. o.
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. D/14/187/48353
Zmena názvu spoločnosti
11.3.2022MAGTS21001640.00Yunex s.r.o.
Rámcová zmluva
Rámcová zmluva - Programátorské služby
11.3.2022MAGTS2200113156 000.00KERN.ADLER Software s. r. o.
Zmluva o poskytnutí odborných služieb
Vykonanie auditu kybernetickej bezpečnosti
16.3.2022MAGTS22001165 400.00Palatin Group SK s.r.o.
Zmluva o dielo
ZoD_PD - Lávka cez Chorvátske rameno v Petržalke - č. 4
16.3.2022MAGTS220007873 200.00DOXA s.r.o.
Zmluva o dielo
ZoD_PD - Lávka cez Chorvátske rameno v Petržalke - č. 3
16.3.2022MAGTS220007749 200.00M2AU s.r.o.
Zmluva o dielo
ZoD_PD - Lávka cez Chorvátske rameno v Petržalke - č. 2
16.3.2022MAGTS220007685 200.00M2AU s.r.o.
Zmluva o dielo
ZoD_PD - Lávka cez Chorvátske rameno v Petržalke - č. 1
16.3.2022MAGTS220007570 800.00M2AU s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Objednávateľ uzatvára túto dohodu ako výsledok postupu zadávania zákazky na predmet „Zabezpečenie facilitačných služieb počas stretnutí pracovných skupín pri príprave komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy “ podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
18.3.2022MAGTS22001174 795.00PDCS, o.z.
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb stavebného dozoru - MET DKR
Úprava lehoty poskytovania služieb
22.3.2022MAGTS2200124 SGS Czech Republic, s.r.o.
Zmluva o nájme vozdila Piaggio Porter Maxi
nájom osobného úžitkového vozidla na 12 mesiacov
23.3.2022MAGTS210035614 400.00Corleonet, s. r. o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2200108
Výzva č. 12 - Respirátor FFP2 bez výdychového ventilu
23.3.2022 720.00Merlin Media, s.r.o.
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - park Husova
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových vôd - park Husova
24.3.2022MAGTS2200074 Bratislavská vodárenská spoločnosť
Rámcová dohoda
Vypracovanie statických posudkov na portáloch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
24.3.2022MAGTS220009767 875.00VALBEK&PRODEX spol. s r.o.
Rámcová dohoda
Rámcová dohoda na zabezpečenie služieb architekta a projektanta
28.3.2022MAGTS220010523 497.20VODOTIKA, a.s.
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí elektronických a servisných služieb zo dňa 15.04.2021
úprava čl. 3 a čl. 19 Zmluvy
30.3.2022MAGTS2200135 PosAm, spol. s r. o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o zabezpečení služby platobného systému prostredníctvom mobilnej aplikácie pre úhradu dočasného parkovania
úprava čl. 7 Zmluvy
30.3.2022MAGTS2200139 PosAm, spol. s r. o.
Mandátna zmluva DOMO-BYT s.r.o.
Mandátna zmluva
30.3.2022MAGTS2200106 DOMO-BYT s.r.o.
Dodatok č. 1 k rámcovej zmluve o spolupráci medzi hlavn. mestom SR Bratislava a Metro Bratislava a.s.
Činnosti a presné definovanie projektov parkovacích stavieb, pre ktoré spoločnosť METRO BA a.s. zabezpečuje práce súvisiace s verejným obstarávaním dodávateľa projektovej dokumentácie a stavieb samotných
30.3.2022MAGTS2200137245 219.00Metro Bratislava a.s.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní právnych služieb
predĺženie doby a navýšenie limitu
30.3.2022MAGTS220013450 000.00Vojčík & Partners BA, s.r.o.
Rámcová zmluva Platforma pro sociální bydlení
Rámcová zmluva uzavretá medzi HM a Platformou pro sociální bydlení z. s. za účelom vzdelávania oddelenia dostupného bývania a pomoci ľuďom bez domova a poskytovania konzultácií z oblasti tvorby politík bývania na úrovni mesta.
30.3.2022MAGTS22001364 500.00Platforma pro sociální bydlení, z. s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 77 78 79 80 81 82 -83- 84 85 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.