Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 68 69 70 71 -72- 73 74 75 76 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené vzostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 18/2020 zo dňa 10.12.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností zo ZoD na poskytnutie služby-zhotovenie PD a výkon AD na stavbu "Rekonštrukcia Jurigovho námestia a okolia-Rekonštrukcia verejných priestorov okolia cintorína Karlova Ves" na Nového Objednávateľa (Postupníka)
25.5.2021   
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 11/2020 zo dňa 22.10.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností zo ZoD na poskytnutie služby-zhotovenie PD a výkon AD na stavbu Revitalizácia lokálneho parku na Radlinského ulici na Nového Objednávateľa (Postupníka) a rozšírenie predmetu diela spolu so súvisiacim navýšením ceny za dielo
25.5.2021   
Zmluva na výrobu a osadenie kovových zábran na ochranu stromov vo vybraných lokalitách Hlavného mesta SR Bratislava, k.ú. Staré Mesto
Zmluva - výroba a osadenie kovových zábran na ochranu stromov vo vybraných lokalitách Hlavného mesta SR Bratislava, k.ú. Staré Mesto
25.5.2021MAGTS210009913 620.00JStore, s.r.o.
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy MAGTS2100096
Dohoda o ukončení kúpnej zmluvy MAGTS2100096
27.5.2021MAGTS21000960.00Datacomp, s.r.o.
Kúpna zmluva - nadlimitná zákazka27.5.2021MAGTS2100077299 912.20ZG Lighting Czech Republic s.r.o.
Kúpna zmluva - príslušenstvo k profesionálnemu nosiču náradia na AVANT 760i
Príslušenstvo k profesionálnemu nosiču náradia na AVANT 760i
27.5.2021MAGTS210010929 345.00Tomáš Beliš
Kúpna zmluva stroj na vyznačenie vodorovného značenia komunikácií a ciest 3, 4 triedy a parkovísk
Stroj na vyznačenie vodorovného značenia komunikácií a ciest 3, 4 triedy a parkovísk
27.5.2021MAGTS210011219 980.00CSAKOM, spol. s r.o.
Kúpna zmluva - prídavného zariadenia na M31
Prídavné zariadenie na multikáru M31 na čistenie zvodidiel, dopravného značenia a kosbu
27.5.2021MAGTS210011128 410.00UNIKONT SLOVAKIA, spol. s.r.o.
Dodatok č. 1 k Zmluve o odstraňovaní a umiestňovaní vozidiel na určené parkovisko
Dodatkom sa predlžuje platnosť zmluvy z 31.05.2021 do 31.12.2021
27.5.2021Dodatok č. 1  
Rámcová dohoda o poskytovaní verejných elektronických komunikačných služieb - pevné linky
Poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb - pevné linky
27.5.2021MAGTS2100119103 520.16Slovak Telekom, a.s.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode o poskytovaní služieb
Zmluvné strany sa v súlade s § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dohodli na zmene znenia bodov 3.1. a 6.9. Rámcovej dohody o poskytovaní služieb č. MAGTS 2100072 zo dňa 28.4.2021.
31.5.2021MAGTS2100122  
Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzaní odpadových hmôt
Zmluva č. PZ002000304291_001 Zmluva o dodávke pitnej vody a odvádzania odpadových hmôt
1.6.2021MAGTS21000281 200.00Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb arboristických rezov stromov stromolezeckou technikou v Sade Janka Kráľa z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
rámcová dohoda
2.6.2021MAGTS20210010625 920.00Arbor Vitae – Arboristika, s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100115
Výzva č. 2 - Respirátor FFP2 bez výdychového
ventilu
3.6.2021MAGTS210011159 600.00Gekkon s.r.o.
Rámcová dohoda na identifikáciu a digitálne grafické znázornenie parciel uvedených v protokoloch o zverení zelene do správy príslušných mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
Rámcová dohoda uzatvorená na základe výsledku verejného obstarávania na identifikáciu a digitálne grafické znázornenie parciel uvedených v protokoloch o zverení zelene do správy príslušných mestských častí hlavného mesta SR Bratislavy
3.6.2021MAGTS210011023 664.00Alfageo s.r.o.
Dohoda o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku Lesy SR Bratislava
Dohoda o obmedzení hospodárenia a využívania lesného celku Lesy SR Bratislava uzatvorená v zmysle ust. § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka
4.6.2021MAGTS2100120322 000.00LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave vybraných zložiek komunálneho odpadu, vzniknutých a zozbieraných na území hlavného mesta
8.6.2021B-07/2021 PURA W, s.r.o.
ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave nasledovných zložiek komunálneho odpadu, vzniknutých a zozbieraných na území hlavného mesta
8.6.2021B-10/2021 REMAS Servis, s.r.o.
ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Úprava práv a povinností zmluvných strán pri zbere a preprave vybraných zložiek komunálneho odpadu, vzniknutých a zozbieraných na území hlavného mesta
8.6.2021B-13/2021 KRONOSPAN, s.r.o
Dodatok č. 2 k zmluve o dielo a licenčnej zmluve č. MAGTS2000083
Predĺženie lehoty na dodanie 1. časti diela
9.6.2021   
Kúpna zmluva č. MAGTS2100128
Kúpna zmluva - Nákup notebookov, počítačov a tabletov
11.6.2021MAGTS2100128 PERFORMANCE, s.r.o.
Rámcová zmluva s freevision s.r.o.
Rámcová zmluva na agilný vývoj digitálnych služieb so spoločnosťou freevision s.r.o.
14.6.2021MAGTS210011465 000.00freevision s.r.o.
Rámcová zmluva o poskytovaní prekladateľských a tlmočníckych služieb
Prekladateľské a tlmočnícke služby
15.6.2021MAGTS210013342 000.00SKRIVANEK SLOVENSKO, s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100129
Výzva č. 3 - Jednorazové latexové rukavice
15.6.2021MAGTS210012922 656.00K&M MEDIA s.r.o.
Rámcová zmluva o poskytnutí konzultačných a poradenských služieb
Konzultačné služby a workshopy pre projektové riadenie mestských projektov
15.6.2021MAGTS210013082 800.00FBE Bratislava, s.r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 68 69 70 71 -72- 73 74 75 76 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.