Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 67 68 69 70 -71- 72 73 74 75 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené vzostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva č. B -07/2021 o zbere a preprave komunálnych odpadov
Podľa § 81 ods. 13 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber a prepravu komunálnych odpadov na území obce môže len ten, kto má na tento účel s obcou uzatvorenú zmluvu.
10.5.2021B-07/20210.00VOMA - SK s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100093
Výzva č. 10 – Zariadenie kancelárií nábytkom na
mieru
12.5.2021MAGTS210009339 184.80KLS spol. s.r.o.
Zmluva o združení
Predmetom tejto zmluvy je revitalizácia verejného priestoru pred obchodným domom Tesco a VÚB v k. ú. Dúbravka
12.5.2021MAGTS2100043120 000.00Mestská časť Bratislava - Dúbravka
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní arboristických rezov stromov stromolezeckou technikou v Sade Janka Kráľa z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
Dodatok k Zmluve č. MAGTS2000204 zo dňa 13.11.2011 o poskytovaní arboristických rezov stromov stromolezeckou technikou v Sade Janka Kráľa z hľadiska prevádzkovej bezpečnosti
12.5.2021MAGTS210004158 053.60Arbor Vitae - Arboristika, s.r.o.
Kúpna zmluva MsP/21/00026 na nákup fotoaparátov
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 22.4.2021 medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislavou a dodávateľom Henrichom Sonnenschein - ITSK, Fraňa Mojtu 22, Nitra. Predmetom zmluvy je nákup 20 ks digitálnych fotoaparátov s príslušenstvom pre potreby výkonu služby MsP. Cena predmetu zmluvy je 2.509 € s DPH. Zverejnené dňa 13.5.2021.
13.5.2021 2 509.00Henrich Sonnenschein-ITSK
Zmluva o dielo
Realizácia merania vzťažných a pozorovacích bodov na mostných objektoch
14.5.2021MAGTS210009552 500.00GEOKOD, s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100098
Výzva č. 13 – Kancelárske stoly a kontajnery
17.5.2021MAGTS210009822 164.00KLS spol. s.r.o.
Rámcová dohoda č. MAGTS2100036
Hlavné prehliadky, mimoriadna prehliadka, návrh prepočtu zaťažiteľností, návrh riešení a opatrení na inžinierskych objektoch v správe Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
17.5.2021MAGTS2100095238 800.00Amberg Engineering Slovakia, s.r.o.
Rámcová zmluva MAGTS2100059 - Vypracovanie svetlotechnických posudkov a štúdií
Rámcová zmluva
18.5.2021MAGTS210005936 000.00AIP projekt, s.r.o.., Letná 10, 04001 Košice, IČO: 50 172 441 a Anua, s.r.o., Klincová 35, 82108, Bratislava, IČO: 46 838 201
Zmluva o dielo a udelení licencie s občianskym združením Egreš
Vytvorenie interaktívneho ilustrovaného zošita pre deti o Bratislave
19.5.2021MAGTS2100105 Egreš, občianske združenie
Zmluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov
mluva o sprostredkovaní spracúvania osobných údajov nadväzuje na Rámcovú dohodu č. Magts 2100038 uzatvorenú 12.3.2021 so spoločnosťou Kiuub
19.5.2021MAGBO2100045 Kiuub s. r. o.
Zmluva o dielo a Licenčná zmluva so spoločnosťou MADE BY VACULIK, s. r. o.
Vytvorenie kreatívnej idey, štruktúry a scenárov pre informačnú kampaň parkovacej politiky .
19.5.2021  MADE BY VACULIK, s. r. o
Dodatok č.1 MAGTS2100054 k zmluve o dielo MAGTS2100005 „Bytový súbor Terchovská"
Predĺženie termínu realizácie architektonickej štúdie z dôvodu optimalizácia architektonického návrhu a jeho vyhodnotenie z hľadiska zvýšenia efektívnosti financovania projektu prostredníctvom dotácie na obstaranie nájomných bytov.
19.5.2021MAGTS2100054  
Kúpna zmluva MsP/21/00024 na nákup kovových skríň, lavíc a vešiakov pre MsP
Kúpna zmluva uzatvorená dňa 11.5.2021 medzi kupujúcim Hlavným mestom SR Bratislavou a predávajúcim spoloč. KLS s.r.o., M. Rázusa 9, Žilina. Predmetom zmluvy je nákup kovových šatňových skríň a lavíc a stojanových vešiakov pre potreby MsP. Cena predmetu zmluvy je 4550,40 € s DPH. Zverejnené dňa 19.5.2021.
19.5.2021 4 550.40KLS s.r.o.
Rámcová zmluva o poskytovaní služieb č. SSV/OSP/010/2021 - online posunkové tlmočenie a prepis19.5.2021MAGTS210004536 000.00Centrum bezbariérovej komunikácie
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 1/2021 zo dňa 21.1.2021
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo ZoD na poskytnutie služby - zhotovenie PD a výkon autorského dohľadu na stavbu Mestský park Komenského na Nového Objednávateľa (Postupníka)
24.5.2021   
Zmluva o dielo a udelení licencie s autorom Pestro, s.r.o.
Vytvorenie loga a vizuálnej identity parkovacej politiky v Bratislave vrátane manuálu loga
24.5.2021MAGTS2100104 Pestro, s. r. o.
Rámcová dohoda o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb
Rámcová dohoda o poskytovaní verejných mobilných elektronických komunikačných služieb
24.5.2021MAGTS210011364 656.00Slovak Telekom, a.s.
Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov č. B-09/2021
Úprava práv a povinností pri zbere a preprave komunálnych odpadov na území hl. mesta SR Bratislavy
24.5.2021B-09/20210.00HOMOLA TEAM s.r.o.
Zmluva o dielo
Dodávka kvetinovej výzdoby
25.5.2021MAGTS210010152 450.00KULLA SK s.r.o.
Dodatok č. 1 k zmluve č. B-11/2018 o zbere a preprave komunálnych odpadov
Upravuje podmienky zasielania evidencie komunálnych odpadov a povinnosti v súlade s aktuálnou legislatívou
25.5.2021   
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 28/2020 zo dňa 20.01.2021
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie práv a povinností zo ZoD na poskytnutie služby-vyhotovenie PD a výkon AD na stavby Cestná a pešia infraštruktúra na Nového Objednávateľa (Postupníka)
25.5.2021MAGTS2100086  
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo 17/2019 zo dňa 09.12.2019
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností zo ZoD na poskytnutie služby-zhotovenie PD a výkon AD na stavbu Rozšírenie Harmincovej na 4-pruh na Nového Objednávateľa (Postupníka)
25.5.2021MAGTS2100082  
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 10/2020 zo dňa 07.10.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností zo ZoD na poskytnutie služby-zhotovenie PD a výkon AD na stavbu "Železná studnička-predĺženie promenády" na Nového Objednávateľa (Postupníka)
25.5.2021   
Dodatok č, 2 k Zmluve o dielo 14/2020 zo dňa 26.11.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností zo ZoD na poskytnutie služby-zhotovenie PD a výkon AD na stavbu "Projektová dokumentácia - Skatepark most SNP" na Nového Objednávateľa (Postupníka)
25.5.2021   

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 67 68 69 70 -71- 72 73 74 75 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.