Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 66 67 68 69 -70- 71 72 73 74 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené vzostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o nakladaní s odpadom
Odvoz a likvidácia odpadu a zapožičanie veľkokapacitných kontajnerov
23.4.2021MAGTS2100037 Odvoz a likvidácia odpadu a.s. v skratke: OLO a.s.
Zmluvy o poskytovaní služieb
Poskytovanie letnej údržby komunikácií
23.4.2021MAGTS210007510 600.85Mestská časť Bratislava-Jarovce
Zmluva č. 1/2021 o podružnom odbere vody a o platbách za podružný odber vody
Zmluva č. 1/2021 o podružnom odbere vody a o platbách za podružný odber vody pre odberné miesto Velehradská 35
26.4.2021MAGTS21000740.00Stredná priemyselná škola dopravná
ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY č. B-05/2021
Zmluva umožňuje spoločnosti vykonávať na území hlavného mesta zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov.
Zmluva je bezodplatná.
26.4.2021B-05/2021 Marius Pedersen, a.s.
Zmluva o zbere a preprave vybraných zložiek komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Zmluvou získa spoločnosť oprávnenie na zber a prepravu vybraných zložiek komunálnych odpadov na území mesta.
Zmluva je bezodplatná.
27.4.2021B-02/20210.00Verejno-prospešné služby - Ružinov
ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Spoločnosť bude oprávnená osoba na zber a prepravu vybraných zložiek komunálneho odpadu, vzniknutých a zozbieraných na území hlavného mesta.
Zmluva je bezodplatná.
27.4.2021B-03/20210.00EMB Projekt s.r.o.
Zmluva o dielo
Vypracovanie Analytickej časti komunitného plánu sociálnych služieb hlavného mesta SR Bratislavy
28.4.2021MAGTS210006244 640.00AUGUR Consulting s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS PP3/202128.4.2021MAGTSPP3/202126 534.40MDP GEO, s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS PP2/202128.4.2021MAGTSPP2/202117 270.40MDP GEO, s.r.o.
Zmluva o dielo č. MAGTS PP1/202128.4.2021MAGTSPP1/202129 880.00M.O.Z. Consult s.r.o.
DODATOK Č. 9 K RÁMCOVEJ ZMLUVE O SLUŽBÁCH VO VEREJNOM ZÁUJME A ZABEZPEČENÍ MESTSKEJ HROMADNEJ DOPRAVY OSÔB V HLAVNOM MESTE SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVE NA ROKY 2014 – 2023
HMB sa zaväzuje pred vyhodnotením a vysporiadaním Ekonomicky oprávnených nákladov za rok 2020 (ďalej „EON 2020“) podľa bodu 7.2 Rámcovej zmluvy, vyplatiť DPB zálohovú platbu za EON 2020 vo výške 3 900 000,- eur (slovom: trimiliónydeväťstotisíc eur) a to najneskôr do termínu 05.05.2021.
29.4.2021MAGTS2100061  
Zmluva o dielo - Analýza dopravy 5. časť29.4.2021MAGTSPP5/202141 721.60MDP GEO, s.r.o.
Rámcová dohoda o poskytovaní služieb
Objednávateľ uzatvára túto dohodu ako výsledok postupu zadávania zákazky na predmet „ZABEZPEČENIE FACILITAČNÝCH SLUŽIEB POČAS STRETNUTÍ PRACOVNÝCH SKUPÍN PRI PRÍPRAVE KOMUNITNÉHO PLÁNU SOCIÁLNYCH SLUŽIEB HLAVNÉHO MESTA SR BRATISLAVY“ podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní.
29.4.2021MAGTS210007215 000.00PDCS,o.z.
Zmluva o spolupráci
Pre zabezpečenie služby 5 x kosenia, čistenia a hrabania pozemkov v roku 2021
30.4.2021MAGTS2100018103 249.00MČ Bratislava - Petžalka
Dodatok č.3 k Zmluve o dielo č.12/2020 zo dňa 19.10.2020
bezodplatné a bezvýhradné postúpenie všetkých práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvy o dielo č. 12/2020 zo dňa 19. 10. 2020 na poskytnutie služby – vyhotovenie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie s podrobnosťou realizačného projektu a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Rekonštrukcia budovy na Velehradskej ulici 35" a navýšenie ceny diela
3.5.2021MAGTS210006830 672.00GELB s.r.o.,
Kúpna zmluva č. MAGTS2100089
Výzva č. 11 – Dispečerské, kancelárske kreslá
a stoličky
4.5.2021MAGTS210008912 790.80KLS spol. s.r.o.
Nákup spotrebnej IKT techniky4.5.2021MAGTS210009173 126.80PERFORMANCE, s.r.o.
Nákup výkonných pracovných staníc pre GIS4.5.2021MAGTS21000798 247.60flex-it, s.r.o.
Rámcová dohoda na dezinsekčný plošný postrek proti komárom a inému škodlivému hmyzu, Časť 1
Dezinsekčný plošný postrek proti komárom a inému škodlivému hmyzu – časť 1: Pozemná aplikácia
5.5.2021MAGTS210007037 680.00Ecoder, s.r.o.
Kúpna zmluva na nákup 50 ks mobilov
Nákup 50 ks mobilov pre zamestnancov magistrátu
6.5.2021MAGTS21000965 700.00Datacomp s.r.o.
Dodatok č. 1 k Rámcovej dohode – služby architekta a projektanta č. MAGTS 2000020 zo dňa 26.03.2020
Úprava projektovej dokumentácie z dôvodu, ktorý sa pri uzatváraní Dohody nedal predpokladať.
6.5.2021MAGTS2100057  
Rámcová dohoda na dezinsekčný plošný postrek proti komárom a inému škodlivému hmyzu, Časť 2
Dezinsekcia proti komárom a inému škodlivému hmyzu – časť 2: Aplikácia dronom
6.5.2021MAGTS210007131 680.00Ecoder, s.r.o.
Zmluva o zbere a preprave komunálnych odpadov na území hlavného mesta SR Bratislavy
Podľa § 81 ods. 13 zákona č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vykonávať zber a prepravu komunálnych odpadov na území obce môže len ten, kto má na tento účel s obcou uzatvorenú zmluvu. Zmluva je bezodplatná – licenčná.
6.5.2021B-06/20210.00Ekoslužby s.r.o.
Rámcová dohoda so spoločnosťou Bittner print, s.r.o
Tlač informačných a reklamných materiálov pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy a to v časti zákazky: 1. časť - Bežné tlačoviny.
10.5.2021MAGTS210008341 284.08Bittner print, s.r.o.
Rámcová dohoda so spoločnosťou KASICO, a.s.
Tlač informačných a reklamných materiálov pre potreby Hlavného mesta SR Bratislavy, a to v časti zákazky: 2. časť - Tabule.
10.5.2021MAGTS21000844 278.00KASICO, a. s.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 66 67 68 69 -70- 71 72 73 74 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.