Zmluvy - tovary a služby

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 86  ďalšia stránka >
 
Názov a anotáciaRadené zostupne Dátum zverejneniaČísloCenaDodávateľ
Zmluva o poskytovaní služieb
Poskytovanie služieb zimnej údržby
26.10.2021MAGTS210026510 030.91Mestská časť Bratislava – Lamač
Zmluva o poskytovaní služieb
Poskytovanie služieb zimnej údržby
26.10.2021MAGTS21002661 662.26Mestská časť Bratislava – Podunajské Biskupice
Zmluva o poskytovaní služieb
Poskytovanie služieb zimnej údržby
26.10.2021MAGTS21002644 789.80Mestská časť Bratislava – Záhorská Bystrica
Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo MAGTS2100125
Predmetom Dodatku č. 1 ku Zmluve o dielo MAGTS2100125 je navýšenie počtu osobohodín pre časť diela 1 podľa Zmluvy - Príprava projektu a Návrh stavby pre zákazku s názvom: ,,Rekonštrukcia budovy internátu SOU Záhorská Bystrica".
25.10.2021MAGTS2100244  
Dodatok č.1
Dodatok č.1 ku Kúpnej zmluve č. MAGTS2100077
25.10.2021MAGTS2100214  
Rámcová dohoda o spolupráci - Vianočný trh 2020-2021
Rámcová dohoda o spolupráci - Vianočný trh 2020-2021
25.10.2021MAGTS21002230.00CupSystem, s.r.o.
Zmluva na výskumnú službu
Zmluva na poskytnutie výskumnej služby
25.10.2021MAGTS210011715 600.00Slovenská technická univerzita
ZOP 2021/2022 pre A.I.I. Technické služby s.r.o.
Operačný plán zimnej údržby miestnych komunikácií I. a II. triedy, prejazdných úsekov ciest a dopravnej zelene na území Hlavného mesta SR Bratislavy 2021/2022
22.10.2021MAGTS1900069 A.I.I. Technické služby s.r.o.
Kúpna zmluva č. MAGTS2100254
Kúpna zmluva č. MAGTS2100254 - Nákup 2ks serverov pre MOS
21.10.2021MAGTS2100254113 460.00Atos IT Solutions & Services s.r.o.
Rekonštrukcia časti komunikácie na Hlavnej ul
zhotovenie projektovej dokumentácie a výkon odborného autorského dohľadu na stavbu „Rekonštrukcia časti komunikácie na Hlavnej ul.“
20.10.2021MAGTS2100234/202157 132.00PRO CEDOP s. r. o.
Kúpna zmluva č.Z202119755_Z, č. MsP/21/00063
Kúpna zmluva uzatvorená medzi objednávateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a dodávateľom XEVOS Solutions s.r.o., 28 října 1584/281,70900 Ostrava, Česká republika.
20.10.2021MsP/21/0006315 583.33XEVOS Solutions s. r.o.
Rámcová dohoda na dodanie služobných uniforiem č. MsP/21/00060
Rámcová dohoda na dodanie služobných uniforiem medzi odberateľom Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava a dodávateľom SABRINA MODELLE, s. r. o., Pri Podlužianke 3, Levice.
Predmet zmluvy: služobná rovnošata, popis v prílohe č. 1
Cena: max. 24420 € bez DPH
Dátum zverejnenia: 20.10.2021
20.10.2021MsP/21/0006024 420.00Sabrina Modelle, s.r.o.
Zmluva č. 122115890 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva č. 122115890 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy - objekt Donská 62 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
19.10.2021MAGTS21002720.00Západoslovenská distribučná, a.s.
Obstaranie on street parkovacích automatov
Predmetom zákazky je kúpa on street parkovacích automatov vrátane dopravy, montáže, softvérovej inštalácie a uvedenia do prevádzky, poskytovanie záručného servisu a súvisiacich služieb technickej podpory počas 24 mesiacov.
19.10.2021MAGTSOP/RPPP2/202182 800.00Saba Parking SK s.r.o.
Rámcová dohoda č. Z202118984_Z
Osobné ochranné pracovné pomôcky
19.10.2021MAGTS210026140 890.00KORAKO plus, s. r. o.
Dodatok číslo 7
Dodatok číslo 7. zmeny v rámci majetkových poistných zmlúv uzatvorených v KOMUNÁLNEJ poisťovni, a.s. Vienna Insurance Group
19.10.2021MAGTS21002583 104.00KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insuran
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb-zimná údržba
19.10.2021MAGTS2100240 Mestská časť Bratislava – Rusovce
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb- zimná letná údržba
19.10.2021MAGTS21000239 Mestská časť Bratislava – Jarovce
Zmluva o poskytovaní služieb
Zmluva o poskytovaní služieb- zimná údržba
19.10.2021MAGTS2100241 Mestská časť Bratislava – Vrakuňa
KÚPNA ZMLUVA č. MAGTS2100245
Nákup historického mobiliáru bývalej Lekárne u Salvátora
15.10.2021MAGTS2100245990 000.00SESSEL FARMA s. r. o.
Zmluva č. 122123163 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy
Zmluva č. 122123163 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy – priestory v objekte Mýtna 31 vo vlastníctve hlavného mesta SR Bratislavy
15.10.2021MAGTS21002690.00Západoslovenská distribučná, a.s.
B-16/2021 ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
Licenčná ZMLUVA O ZBERE A PREPRAVE VYBRANÝCH ZLOŽIEK KOMUNÁLNYCH ODPADOV NA ÚZEMÍ HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY
14.10.2021MAGOZPKO000060.00ESP plus, s.r.o.
Dodatok č. 4
Dodatok č. 4 k Zmluve o poskytovaní služieb č. MAGTS1700259 zo dňa 22.12.2017
14.10.2021MAGTS2100253  
Rámcová zmluva
Infotabule PAAS (materiál) pre parkovaciu politiku.
13.10.2021MAGTSOP/RIPP8/202147 491.87RAVAFOL SK2, s.r.o.
Zmluva o poskytovaní služieb kontroly a parkovacích asistentov
Zmluva o poskytovaní služieb kontroly a parkovacích asistentov
12.10.2021MAG442289/20212 312 000.00Mestský parkovací systém, spol. s r.o.

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2133 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 86  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Rámcová dohoda č. Z202010476_Z
  Rámcová dohoda medzi objednávateľom Hlavným mestom SR Bratislava a dodávateľom Clean Tonery s. r. o.
  Predmet zmluvy: dodávka originál tonerov do tlačiarní, multifunkčných zariadení, kopírovacích strojov a
  faxov.
  Cena: maximálne 27 058,33 € bez DPH.
  Dátum zverejnenia: 26.05.2020.
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 22.11.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dodávateľské zmluvy > Zmluvy - tovary a služby

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Archív zmlúv

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.