Zahraničné pracovné cesty 2011: November - archív dokumentov

 
 
ZmenenéNázov a anotácia
13.12.2011Barcelona, Španielsko [PDF, 121 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Možnosti kongresového a konferenčného turizmu predstavila Slovenská agentúra pre cestovný ruch (SACR) na veľtrhu cestovného ruchu EIBTM v Barcelone. Jedným zo spoluvystavovateľov bolo aj mesto Bratislava. Najvýznamnejší B2B veľtrh zameraný na kongresový a incentívny turizmus sa konal v termíne od 28.11. do 1.122011. Formou multimediálnych prezentácií predstavila SACR odborným návštevníkom segment kongresového a konferenčného turizmu na Slovensku. V spolupráci s CK Enjoy Slovakia zástupcovia Bratislavy pripravili viacero pracovných stretnutí a individuálnych rokovaní s predstaviteľmi významných medzinárodných touroperátorov, agentúr a médií. Profesionáli z oblasti cestovného ruchu sa zaujímali najmä o možnosti organizovania stredne veľkých podujatí v Bratislave a na Slovensku a incentívny turizmus v lokalitách s priamou dopravnou dostupnosťou. Dopyt bol aj po informáciách o ubytovacích zariadeniach najvyšších kategórií, možnosti atraktívnych a jedinečných sprievodných akcií a ostatné sú
7.12.2011Viedeň, Rakúsko [PDF, 90 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Obsahom rokovania bolo vzájomné informovanie o prípravách celomestských plánovacích dokumentov (územný plán a Stadtentwicklungsplan) a o možnostiach a prínosoch spolupráce na úrovni odborných tímov oboch miest.
Obsahom rokovania bola taktiež plánovaná výstava na tému rozvoj mesta ktorá sa spolu so sprievodným programom uskutoční v meste Viedeň. Mesto Viedeň ponúklo mestu Bratislava zapojiť sa do tejto výstavy a sprievodných akcií. Mesto Bratislava sa zatiaľ k účasti na výstave oficiálne nevyjadrilo.
7.12.2011Bukurešť, Rumunsko [PDF, 89 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Pracovné stretnutie bolo organizované združením Council of Danube Cities and Regions. Rokovanie rady bolo venované hodnoteniu príprav implementácie Dunajskej stratégie (DS) do pripravovaných medzinárodných projektov.
5.12.2011Lipsko, Nemecko [PDF, 46 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
V tomto prípade sa jednalo o prvé stretnutie projektu EPOurban, kedy mali partneri projektu stretnúť sa a prediskutovať svoje zámery a očakávania. Na základe prezentácií boli vysvetlené procesy, ktoré vyžaduje Operačný program Stredná Európa, podľa ktorých partneri budú v ďalšom období postupovať.
1.12.2011Györ, Maďarská republika [PDF, 91 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Dôvodom pracovnej cesty bolo prezentovať zástupcom viacerých oddelení Magistrátu mesta Györ záujem Bratislavy o vytvorenie mechanizmu systematickej spolupráce medzi oboma mestami a predstaviť projektový zámer financovaný z EÚ „Budovanie partnerstiev medzi Bratislavou a Györom (Pozsony-Ráb), ktorý schválilo Mestské zastupiteľstvo 27.10.2011. Rokovania sa za mesto Györ zúčastnili expertní pracovníci pre medzinárodnú spoluprácu, turizmus a cestovný ruch, marketing a strategické plánovanie. Partneri za mesto Györ boli oboznámení s východiskami, cieľmi a predpokladanými aktivitami v rámci projektu.
1.12.2011Viedeň, Rakúsko [PDF, 39 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Multilaterálne stretnutie sa uskutočnilo v rámci projektu cezhraničnej spolupráce RECOM na tému Green Jobs - New Jobs v radnici mesta Viedeň s cieľom sprostredkovať informácie v danej oblasti účastníkom zo Slovenska, Česka, Maďarska a Rakúska.
25.11.2011Janov, Taliansko [PDF, 104 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Výročná konferencia EUROCITIES sa uskutočnila v dňoch 3.-4. novembra 2011 v meste Janov. Mottom konferencie bol slogan: Plánovanie pre ľudí. Konferencie sa zúčastnilo viac ako 100 členských a partnerských miest organizácie EUROCITIES, z ktorých vyše 30 bolo zastúpených na úrovni primátora, resp. námestníka primátora. Konferenciu otvorila primátorka Janova Marta Vincenzi a súčasný prezident organizácie Frank Jensen, primátor Kodane. Vo svojich vystúpeniach vyzdvihli úlohu miest pri hľadaní riešení mnohých súčasných globálnych problémov a zdôraznili význam spolupráce, vzájomnej výmeny skúseností a nápadov medzi mestami. V tomto je jedinečnosť EUROCITIES ako najväčšej a najefektívnejšej organizácie európskych miest.
25.11.2011Engelhartstetten, Rakúsko [PDF, 29 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Pravidelné bilaterálne rokovanie o priebehu prípravy stavby "Cyklomost II. - Schlosshof - Devínska Nová Ves".
24.11.2011Londýn, Anglicko [PDF, 95 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
World Travel Market v Londýne patrí už tradične účasťou odbornej verejnosti medzi najprestížnejšie a najvýznamnejšie veľtrhy cestovného ruchu. Slovenská agentúra pre cestovný ruch sa na WTM v Londýne prezentovala novou expozíciou, ktorá vzbudila veľkú pozornosť medzi účastníkmi veľtrhu. Pozitívnym prekvapením pre biznismenov zo zámoria boli slovenské vína a ich vynikajúca kvalita a tiež prezentácia umeleckého rezbárstva. Touroperátori zo stredného a blízkeho Východu sa zase zaujímali o kombinované návštevy Viedne – Bratislavy a neďalekých slovenských kúpeľov. Na tohtoročnom WTM Londýn sa predstavilo o 7 poskytovateľov služieb v cestovnom ruchu viac ako v roku minulom, slovenská expozícia bola historicky najväčšia od roku 2001, odkedy sa SACR na WTM prezentuje.
23.11.2011Rakúsko [PDF, 95 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Dňa 15. novembra 2011 zorganizoval Odbor cestovného ruchu Bratislavského samosprávneho kraja študijnú cestu do Dolného Rakúska (spolufinancovaná z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013). Cieľom bolo oboznámiť sa so skúsenosťami rakúskych kolegov pri organizovaní Dolnorakúskej krajinskej výstavy. Študijná cesta bola určená pre predstaviteľov samospráv a subjektov cestovného ruchu z bratislavského regiónu.
23.11.2011Budapešť, Maďarská republika [PDF, 205 kB]
K dnešnému dňu mimo interval zverejnenia na webstránke.
Rokovanie sa uskutočnilo v Budapešti v Slovenskom inštitúte na ul. Rákóczi č.15. Predmetom rokovania bola prezentácia hl. m. SR Bratislavy a pripravovaných podujatí v období november – december 2011 so zameraním na Vianočné trhy a Silvester 2011. Pripravované podujatie bolo organizované v spolupráci so SACR a ich zástupkyňou v Budapešti Ing. Soňou Jelínkovou a Slovenským inštitútom v Budapešti, konkrétne s riaditeľkou Janou Tomkovou. Podujatia sa zúčastnili maďarskí tour operátori, zástupcovia médií a verejnoprávneho rozhlasu. Zoznam účastníkov je uvedený v prílohe.

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 13.10.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Zahraničné pracovné cesty > Zahraničné pracovné cesty 2011 > Zahraničné pracovné cesty 2011: November

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.