Prenájom hnuteľného majetku

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 88 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
13.6.2013DENT32, s.r.o. Zmluva o nájme číslo MAGIPCO/130000S [PDF, 226 kB]
Nájom vysielacieho zariadenia TSM v. č. C50036A
13.12.2019Dodatok č. 08 83 0069 14 05 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00
Nájomca: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dátum uzatvorenia dodatku: 12.12.2019
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
Zverejnený dňa:13.12.2019
7.1.2021Dodatok č. 08 83 0069 14 06 k Zmluve o nájme č. 08 83 0069 14 00
Nájomca: Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť
Dátum uzatvorenia dodatku: 22.12.2020
Účinnosť dodatku: nasledujúci deň po dni jeho zverejnenia
Zverejnený dňa: 7.1.2021
28.3.2013Dodatok č. 1 k zmluve o prenájme rádiovej siete GLOBAL II
Prenájom rádiovej siete GLOBAL II vybudovanej firmou NAM Slovakia pre pult centrálnej ochrany
Dátum zverejnenia: 28.3.2013
24.11.2021Dodatok č. 1 k zmluve o užívaní kolektoru č. 249400471900 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a spol. Slovak Telekom, a.s.
Rozšírenie siete o HDPE rúru v kolektore v celkovej dĺžke 150 bm
Dátum uzatvorenia: 23.11.2021
Dátum zverejnenia: 24.11.2021
Dátum účinnosti: 25.11.2021
Oddelenie správy komunikácií
17.5.2022Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke č. MsP/22/00014 [PDF, 1,1 MB]
Dodatok č. 1 k Zmluve č. MsP/22/00014., ktorým sa spresňuje predmet výpožičky v pôvodnej Zmluve
Požičiavateľ: Mestský parkovací systém, spol. s r.o.
Podpísaná: 13.05.2022
Zverejnená: 16.05.2022
24.7.2014Dodatok č. 3 k zmluve č. 249402610800 o nájme zo dňa 15.7.2014
Uzatvorený medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Západoslovenská distribučná, a.s. Predmet nájmu - kolektorová časť Prístavného mostu. Účel nájmu - uloženie kábla.
Zverejnené dňa: 24.07.2014
31.1.2022Dodatok č. 6 (MsP/21/00073) k Zmluve o nájme č. 1041 [PDF, 395 kB]
Dodatok č. 6 k Zmluve o nájme č. 1041 uzatvorenej medzi nájomcom Hlavné mesto SR Bratislava a Prenajímateľom Technopol International, a. s., Kutlíkova 17, Bratislava.
Predmet zmluvy: Zmena Doby prenájmu.
Cena: -
Dátum zverejnenia: 31.01.2022
23.6.2021Dodatok č.1 k zmluve o užívaní kolektoru č. 249402991900
rozšírenie siete v kolektore
Dátum uzatvorenia: 22.06.2021
Dátum zverejnenia: 23.06.2021
Dátum účinnosti: 24.06.2021
Oddelenie správy komunikácií
29.6.2022Dohoda o ukončení Zmluvy o finančnom príspevku na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektorov č. 249402020500
Ukončenie Zmluvy o finančnom príspevku na zabezpečenie prevádzky a údržby kolektorov č. 249402020500, ktorá bola uzatvorená 9.11.2005
Číslo dodatku zmluvy: 249402020500
Dodávate - Užívateľ: MH Teplárenský holding, a.s., Turbínová 3, 831 04 Bratislava, IČO: 36211541
Dátum uzatvorenia: 27.06.2022
Cena: 0
Oddelenie správy komunikácií
23.12.2020Dohoda o zrušení dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2020 [PDF, 199 kB]
Dohoda o zrušení dodatku č. 4 zo dňa 30.11.2020 k Zmluve o nájme č. 1041 s prenajímateľom Technopol International, a.s.
15.6.2012DRINK POINT – zmluva o nájme [PDF, 771 kB]
Nájom vysielacieho zariadenia TSM 452 v. c. C90524A
Dátum zverejnenia.: 15.06.2012
12.10.2012INBOX s.r.o. - zmluva o nájme čislo MAG/PCO/1200004 [PDF, 691 kB]
Nájom vysielacieho zariadenia TSM 452 v. c. C70386A
Dátum zverejnenia: 12.10.2012
12.10.2012M.A.J.O.R. Agency s.r.o. - zmluva o nájme čislo MAG/PCO/1200006 [PDF, 735 kB]
Nájom vysielacieho zariadenia TSM 452 v. c. C52985A
Dátum zverejnenia: 12.10.2012
2.12.2020MsP/20/00044 - Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 1041 [PDF, 1,1 MB]
Dodatok č. 4 k Zmluve o nájme č. 1041 na rozšírenie poskytovaných rádiokomunikačných služieb s prenajímateľom Technopol International, a.s. na dobu 12 mesiacov s automatickým predĺžením
5.8.2021MsP/21/00052 - Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 1041 [PDF, 546 kB]
Dodatok č. 5 k Zmluve o nájme č. 1041 uzatvorenom medzi nájomcom Hlavné mesto SR Bratislava a prenajímateľom Technopol International a.s., Kutlíková 17, 85250 Bratislava.
Predmet zmluvy: rozšírenie počtov a položiek predmetu zmluvy - 15 ks (príloha zverejnenej zmluvy).
Cena: 1437,50 € /mes. bez DPH, 1725 €/mes. s DPH.
Dátum zverejnenia: 05.08.2021.
21.3.2022MsP/22/00004 - Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke č. SSV/OSP/004/2021 [PDF, 1,4 MB]
Požičiavateľ Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava uzatvára s vypožičiavateľom Mestská polícia hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy dodatok o predĺžení doby trvania zmluvy do 28.02.2023.
3.3.2022MsP/22/00010 [PDF, 1,9 MB]
MsP/22/00010 - Zmluva o nájme číslo MAG-PCO2200001 - nájom vysielacieho zariadenia REGGAE v.č. L0093Z
3.3.2022MsP/22/00011 - Zmluva o nájme číslo MAG-PCO2200002 [PDF, 2 MB]
Nájomca M.A.J.O.R Agency, s.r.o. si prenajíma vysielacie zariadenie REGGAE v. č. S9147B
3.3.2022MsP/22/00012 - Zmluva o nájme číslo MAG-PCO2200003 [PDF, 2 MB]
Prenajímateľ M.A.J.O.R Agency, s.r.o. si prenajíma vysielacie zariadenia REGGAE v.č. S9085B
17.5.2022MsP/22/00017 - Zmluva o výpožičke [PDF, 2 MB]
Zmluvou o výpožičke si MsP na svoju činnosť vypožičiava psa plemena BO Malinois od Maroša Martinčiča
Podpísaná: 16.05.2022
Zverejnená: 17.05.2022
Hodnota predmetu výpožičky: 292,-EUR
1.6.2022MsP/22/00028 - Zmluva o výpožičke [PDF, 2,8 MB]
Požičiavateľ: Faber GmbH vypožičiava na dobu určitú do 31.08.2022 motocykel Piaggio MP3 300 Sport EURO 5 na výkon činnosti príslušníkov MsP
23.2.2021MsP2100009 - Zmluva o nájme číslo MAG-PCO2100001 [PDF, 1,9 MB]
Zmluva o nájme vysielacieho zariadenia REGGAE v. č. L0093Z medzi hlavným mestom a nájomcom M.A.J.O.R Agency, s.r.o. za účelom napojenia na PCO
23.2.2021MsP2100010 - Zmluva o nájme číslo MAG-PCO2100002 [PDF, 1,9 MB]
Nájomná zmluva medzi hlavným mestom a nájomcom M.A.J.O.R Agency, s.r.o. na vysielacie zariadenie REGGAE v.č. S9085B za účelom napojenia na PCO
23.2.2021MsP2100011 - Zmluva o nájme číslo MAG-PCO2100003 [PDF, 1,9 MB]
Nájomná zmluva medzi hlavným mestom a nájomcom M.A.J.O.R Agency, s.r.o. o prenájme vysielacieho zariadenia REGGAE v. S9147B za účelom napojenia na PCO

Zobrazených je 25 z celkového počtu 88 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

 • Zmluva o nájme číslo MAG/PCO/1900008
  Zmluva o nájme medzi prenajímateľom Hlavným mestom SR Bratislava a nájomcom PRO-DIVE spol. s.r.o.
  Predmet zmluvy: nájom vysielacieho zariadenia REGGAE.
  Cena: 10,-.EUR bez DPH /mesačne.
  Dátum zverejnenia: 03.06.2020.
 • Dodatok č. 3 k Zmluve MsP/17/00023 o prenájme motorového vozidla
  Prenájom motorového vozidla do užívania Mestskej polícii hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy na základe Zmluvy o prenájme motorového vozidla MsP/17/00023 uzatvorenej medzi SPP CNG s.r.o. a Hlavným mestom SR Bratislavou. Zverejnená dňa 15.05.2019
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 16.9.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Nájomné zmluvy > Prenájom hnuteľného majetku

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Cesta: Titulka

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.