Ars Bratislavensis

Ars Bratislavensis je grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1251 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 38 39 40 41 -42- 43 44 45 46 ... 51  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
26.8.2011Grant Ars Bratislavensis, OKSS/II/10/2011-BI, 1000Eur pre Metropolitný orchester Bratislava, o. z. [PDF, 43 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/II/10/2011-BI, 1000Eur pre Metropolitný orchester Bratislava, o. z. - Mgr. Roman Pálka, SENIORFEST- záver. galakonc. v DK Zrkadl. háj, 16.10.2011, zml: 2493058911, MAGDG1100170, MAGS-OKSS-35091/11-317005
Dátum zverejnenia: 26.8.2011
26.8.2011Grant Ars Bratislavensis, 400 Eur, OKSS/II/23/2011-BI [PDF, 46 kB]
Grant Ars Bratislavensis, 400 Eur, OKSS/II/23/2011-BI, zml: MAGDG1100171, 2493059611, Literis, o. z. - RNDr. Boris Lilov, Siete 2011-5. roč. medzin.multiž. festiv.zamer. na liter. a ml. tvorcov z i-netu, 15.10.2011 o 14,00 hod, HK"U Očka", MAGS-OKSS-35091/11-317817
Dátum zverejnenia: 26.8.2011
28.6.2011Grant ARS BRATISLAVENSIS OKSS/I/25/2011 [PDF, 45 kB]
Dotácia 1 000 Eur na spevácku súťaž "Muzikálová hviezda", Ba a okolie pre Musa s.r.o., - Jozef Ďurica, MAGS-OKSS-35091/11-244314 zml: 2493043711
Zverejnené dňa: 28.06.2011
6.7.2012Grant Ars Bratislavensis o. z. Boris - Mgr. Art. Peter Weinciller [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, pre MAGDG1200145, I/39/2012/OKSS-BI, o. z. Boris - Mgr. Art. Peter Weinciller, "Ó sláva hviezd, ó sláva"- výber z tvorby P.O. Hviezdoslava, sept. 2012 -premiéra v elledanse, MAGS-OKSS-31644/12-158470 zml: MAGDG1200145
Dátum zverejnenia: 6.7.2012
20.9.2011Grant Ars Bratislavensis 800Eur, OKSS/II/38/2011-BI pre Taneč. štúdio ASSOS Nelux Bratislava, o.z. [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis 800Eur, OKSS/II/38/2011-BI pre Taneč. štúdio ASSOS Nelux Bratislava, o.z. - Mgr. Marína Opltová, International NELUX DanceCupBlava 2011, Istropolis-veľká sála, taneč.festival,13.11.2011, MAGDG1100176,2493060311, MAGS-OKSS- 35091/11-318957
Dátum zverejnenia: 20.9.2011
8.8.2012Grant Ars Bratislavensis 800 Eur, pre S.T.O.K.A, o. z. – Blahoslav Uhlár, I/6/2011/OKSS-Bi [PDF, 47 kB]
6/2012,Grant Ars Bratislavensis 800 Eur, I/6/2011/OKSS-Bi pre S.T.O.K.A, o. z. – Blahoslav Uhlár, „Neistý grunt“ – div. predstavenie v Štúdiu STOKA, október 2012, MAGS-OKSS-31644/12-326227, zml: MAGDG1200209
Dátum zverejnenia: 8.8.2012
7.6.2012Grant Ars Bratislavensis 800 Eur, I/12/2011/OKSS-Bi,pre Nadácia Horský park – Mgr. Mária Filková [PDF, 44 kB]
Grant Ars Bratislavensis 800 Eur, I/12/2011/OKSS-Bi pre Nadácia Horský park – Mgr. Mária Filková, Kultúrne leto v Horskom parku, 17.6.-16.9. 2012, MAGS-OKSS-31644/12-59996 zml: MAGDG1200140
Dátum zverejnenia: 7.6.2012
6.3.2013Grant Ars Bratislavensis 800 Eur, I/11/2013/OKSS-BI, MAGDG 130003, pre Občianske združenie SkJazz, o. z.
Grant Ars Bratislavensis 800 Eur, I/11/2013/OKSS-BI, MAGDG 130003, pre Občianske združenie SkJazz, o. z. - Ing. Jana Španková; Jazzovinky, internetový portál, 8. ročník; 15.2. - 31.12 2013;ČSOB a.s.,4999934500/7500,I: 42173965, MAGS-OKSS-37090/13-21266
Dátum zverejnenia: 6.3.2012
26.3.2013Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, OKSS/I/25/-BI-2013, MAGDG 1300043, Solamente naturali, o. z. – Miloš Valent, BACH - Kantáty so Solamente naturali
Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, OKSS/I/25/-BI-2013, MAGDG 1300043, Solamente naturali, o. z. – Miloš Valent, BACH - Kantáty so Solamente naturali; cyklus 4 koncertov; 16 - 20 umelcov, Polyharmonique Berlín, Ars Longa – Budapešť; marec-november 2013, MAGS-OKSS-37090/13
Dátum zverejnenia: 26.3.2012
14.3.2013Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, OKSS/I/24/-BI-2013, grant ARS B-700, MAGDG 1300042, Bratislava Music agency, s .r. o. – Dr. Milan Kolena
Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, OKSS/I/24/-BI-2013, grant ARS B-700, MAGDG 1300042, Bratislava Music agency, s .r. o. – Dr. Milan Kolena; Slovakia cantat 2013 – 7. roč. medzin. festivalu spev. zborov; 25. - 28.4. 2013, Klarisky, Moyzes. sieň, Slovenská sporiteľňa a.s., 631809658/0900, I: 36835072, MAGS-OKSS-37090/13-22243,
Dátum zverejnenia: 14.3.2012
6.3.2013Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, I/12/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300034, pre Metropolitný orchester Bratislava – MOB, o. z.
Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, I/12/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300034, pre Metropolitný orchester Bratislava – MOB, o. z. – Mgr. Roman Pálka; „Privítanie jari – mladá opereta“; 17.3.2013 v MDPOH, OKSS/I/12/-BI-2013, Volksbank Slovensko, 4030103009/3100, I: 31808930, MAGS-OKSS-37090/13-21461
Dátum zverejnenia: 6.3.2012
12.3.2013Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS_I/2-BI2013, grant ARS B 500€, MAGDG 1300030, Ergon art, o. z. – Ing. Ladislav Brüll
Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS_I/2-BI2013, grant ARS B 500€, MAGDG 1300030, Ergon art, o. z. – Ing. Ladislav Brüll; Bratislavská komorná gitara 2013, 9. ročník, 11. - 14. 4. 2013, Kor. adresa: Pod gaštanmi 2, 82107 Ba, ČSOB BA, 4003910227/7500, I: 30866651, MAGS-OKSS-37090/13-11641
Dátum zverejnenia: 12.3.2012
20.9.2011Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/II/17/2011-Bi pre Združenie priateľov tanca H & T [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/II/17/2011-Bi pre Združenie priateľov tanca H & T - PhDr. Jana Maniková, H & T CUP Bratislava 2011 - 8. roč. medzin. súť. v moder. tancoch, ŠH Pasienky, 5.11.2011, MAGS-OKSS-35091/11-318323,zml: MAGDG1100175, 2493059211
Dátum zverejnenia: 19.9.2011
12.3.2013Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/18/-BI-2013, grant ARS B-500, MAGDG 1300039, Cirkevná základná umelecká škola sv. Cecílie, neinvestičný fond – PhDr. Janka Anderlová
Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/18/-BI-2013, grant ARS B-500, MAGDG 1300039, Cirkevná základná umelecká škola sv. Cecílie, neinvestičný fond – PhDr. Janka Anderlová; detská opera „OASIS – putovanie porozumenia“; Tsippi Fleischer; 19. - 21. 5.2013, Chlumeckého 10, 82103, Tatra banka a.s., 2663475110/1100, I: 36076821, MAGS-OKSS-37090/13-2220
Dátum zverejnenia: 12.3.2012
6.3.2013Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, I/16/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300037, pre Marenčin PT, s. r. o.
Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, I/16/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300037, pre Marenčin PT, s. r. o. – A. Marenčin; E. Alexyová – Moderná Bratislava; september 2013, Volksbank a.s., 4001152805P3100, I: 36750611, MAGS-OKSS-37090/13-22715
Dátum zverejnenia: 6.3.2012
12.3.2013Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, I/14/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300035, pre Art – forum pre literatúru, n. o. – Jana Michalová
Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, I/14/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300035, pre Art – forum pre literatúru, n. o. – Jana Michalová; „BA v Artfore“; 7. roč. „Kríza v BA, BA v kríze“; 18. - 24. 3. 2013; Kozia ul.; 81103, Tatra banka a.s., 2929859913/1100, I: 42168767, MAGS-OKSS-37090/13
Dátum zverejnenia: 12.3.2012
6.3.2013Grant Ars Bratislavensis 300 Eur, I/1/2013/OKSS-BI pre Leca production, s. r. o.
Grant Ars Bratislavensis 300 Eur, I/1/2013/OKSS-BI pre Leca production, s. r. o. – Andrej Antonio Leca, MAGDG 130029, CD album Evy Golovkovej s hosťami, máj - jún 2013; MAGS-OKSS-37090/13-5434
Dátum zverejnenia: 6.3.2012
12.3.2013Grant Ars Bratislavensis 1500 Eur, OKSS/I/12/-BI-2013, grant ARS B-1500, MAGDG 1300044, Múzeum mesta Bratislavy – PhDr. Peter Hýross
Grant Ars Bratislavensis 1500 Eur, OKSS/I/12/-BI-2013, grant ARS B-1500, MAGDG 1300044, Múzeum mesta Bratislavy – PhDr. Peter Hýross; „Kto boli Slovania a kde sa vzali“ – hrad Devín - program + výstava; apríl - október 2013; Radničná 1, 815 18, Slovenská sporiteľňa, 5028000945/0900, I: 00179744, MAGS-OKSS-37090/13-21305
Dátum zverejnenia: 12.3.2012
11.6.2012Grant Ars Bratislavensis 1200 Eur, I/63/2012/OKSS-Bi [PDF, 45 kB]
pre Galéria mesta Bratislavy – PhDr. Ivan Jančár, Výstava a katalóg „Mučenícke legendy“ výber zo zbierok GMB, apríl – jún 2012, Mirbach. palác, 2012, MAGS-OKSS-31644/12-231183, zml: MAGDG1200142
Zverejnené dňa: 11.06.2012
25.3.2013Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, OKSS/I/8/-BI-2013, ELEV – Mgr. Elena Šoltýsová
Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, OKSS/I/8/-BI-2013, ELEV – Mgr. Elena Šoltýsová; živnosť; Grant ARS B – 300 eur, MAGDG 1300032, Posledný rozhovor – div. hra na motívy F. Dürenmata vo Fotocafe Amsterdam; apríl 2013; UniCreditBank Slovakia a.s., 1332481001/1111, I: 43310214, MAGS-OKSS-37090/13-20416
Dátum zverejnenia: 25.3.2013
12.3.2013Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, OKSS/I/23/-BI-2013, grant ARS B-1000, MAGDG 1300041, ars_litera, o. z. – Katarína Balcarová Kucbelová
Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, OKSS/I/23/-BI-2013, grant ARS B-1000, MAGDG 1300041, ars_litera, o. z. – Katarína Balcarová Kucbelová; Anasoft litera fest – 8. ročník - KC Dunaj,13. - 17.5. 2013; Mlynská dolina 41, 81102, Tatra banka a.s., 2621106712/1100, I: 30801273, MAGS-OKSS-37090/13-23197
Dátum zverejnenia: 12.3.2012
12.3.2013Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, OKSS/I/22/-BI-2013, grant ARS B-1000, MAGDG 1300040, ORFEO, o. z. – Mgr. art. Matej Drlička ArtD.
Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, OKSS/I/22/-BI-2013, grant ARS B-1000, MAGDG 1300040, ORFEO, o. z. – Mgr. art. Matej Drlička ArtD., Viva Musica! festival! 2013; 9. roč.; 7 koncertov; 22. - 29.6. 2013, Kľukatá 41, 82105 Ba, Slovenská sporiteľňa, a.s., 0179273905/0900, I: 30857406, MAGS-OKSS-37090/13-21737
Dátum zverejnenia: 12.3.2012
6.3.2013Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, I/17/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300038, pre Marenčin PT, s. r. o.
Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, I/17/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300038, pre Marenčin PT, s. r. o. – A. Marenčin; V. Obuchová – Príbehy z dejín Bratislavy; október 2013;, Volksbank a.s., 4001152805P3100, I: 36750611, MAGS-OKSS-37090/13-22715
Dátum zverejnenia: 6.3.2012
12.3.2013Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, I/15/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300036, pre Vydavateľstvo Artforum, s. r. o. – Vladimír Michal; I. Mojžišová
Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, I/15/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300036, pre Vydavateľstvo Artforum, s. r. o. – Vladimír Michal; I. Mojžišová – „Škola moderného videnia - bratislavská ŠUR 1928-1939“; marec - apríl 2013, Kozia 20, 91103, Tatra banka a.s., 2625100553/1100, I: 35716584, MAGS-OKSS-37090/13-21000
Dátum zverejnenia: 12.3.2012
26.10.2011Grant Ars Bratislavensis 1 500 Eur, OKSSIII/19/2011-BI, MAGDG 1100218 [PDF, 44 kB]
Grant Ars Bratislavensis 1 500 Eur, OKSSIII/19/2011-BI, MAGDG 1100218, pre ZUŠ Miloša Ruppeldta, rozp. org.- Mgr. art. A. Pažická - Súťaž žiakov ZUŠ – „Dni Miloša Ruppeldta“ – spev, komorná hra pre klavírne duá, 1.-2.12. 2011, MAGS-OKSS-35091/11-367673,
Dátum zverejnenia: 26.10. 2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1251 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 38 39 40 41 -42- 43 44 45 46 ... 51  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Ars Bratislavensis

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.