Ars Bratislavensis

Ars Bratislavensis je grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1251 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 51  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
22.6.2011Dotácia na medzinárodné podujatie [PDF, 45 kB]
Grant ARS BRATISLAVENSIS I/2011, č. 3, dotácia na medzinár. podujatie Prešporský pohár v mažoretkovom športe 2011, 2.7.2011, 1 500 Eur, Mažoretky TINA o. z., Alena Kurilová, zml.č.: 2493042711
Dátum zverejnenia: 22.6.2011
24.6.2011Dotácia na Medzinárodný festival detských folklórnych súborov
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/64/2011-BI-2493045311, dotácia 2 000 Eur pre Cech detských folklórnych súborov BA a okolia, o. z. - Ing. Nadežda Čermáková, Medzinár. festival detských folkl. súborov BA - XIV.ročník, 24. - 26.6.2011, zml: 2493045311
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
22.6.2011Dotácia na podujatie Bratislavský Fotopark [PDF, 45 kB]
Grant ARS BRATISLAVENSIS I/2011, č. 09, dotácia na podujatie Bratislavský Fotopark - 5. roč. výstavy fotografií na Tyršovom nábr., 25.6.2011, 700 Eur pre o. z. FOPA - Fotoklub profes. a amatérov - Marek Nagy, zml.č.: 2493043011
Datum zverejnenia: 22.6.2011
22.6.2011Dotácia na podujatie Žalmy kráľa Dávida [PDF, 45 kB]
Grant ARS BRATISLAVENSIS I/2011, č. 09, dotácia na podujatie Žalmy kráľa Dávida v prebásnení M. Rúfusa, 2 000 Eur pre o.z. AGLOW v SR, Rút Krajčiová, jún-sept. 2011, 4 vyst., zml: 2493043111
Datum zverejnenia: 22.6.2011
24.6.2011Dotácia na projekt „Koncerty v Horskom parku“ [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/63/2011-BI-2493045211, dotácia 1 000 Eur pre Nadáciu Horský park - Mária Filková, projekt "Koncerty v Horskom parku" - 15 koncertov, zml: 2493045211
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
23.6.2011Dotácia na výstavu [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/I/2011/17-BI/2493043211, dotácia 2 500 Eur pre o.z. ALBRECHT FORUM o. z., Igor Valentovič, na výstavu "Albrechtovci a ich dom na Kapitulskej" v SF /BHS/, SND, RTVS, UK, júl - dec. 2011, č.zml: 2493043211
Dátum zverejnenia: 23.6.2011
23.6.2011Dotácia pre cyklus komorných koncertov [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis OKSS/23/2011-BI-2493043511, dotácia 2 000 Eur pre Cyklus komorných koncertov v Pálffyho paláci - VI. ročník, pre o. z. Moyzesovo kvarteto - komorný súbor mesta Skalica,- doc. Ján Slávik, zml: 2493043511
Dátum zverejnenia: 23.6.2011
8.6.2012Galéria 19, n.o. - Mgr. Eva Piovarcsyová, "Ivona Žirková - maľby" [PDF, 44 kB]
Grant Ars Bratislavensis 350 Eur, I/4/2012/OKSS-Bi pre Galéria 19, n.o. - Mgr. Eva Piovarcsyová, "Ivona Žirková - maľby", výstava, Lazaretská 19, ak. mal. Marián Meško /kurátor/, 21.6- 15.7.2012, MAGS-OKSS-31644/12-41888, zml: MAGDG1200146
Dátum zverejnenia: 8.6.2012
8.6.2012Galéria mesta Bratislavy – PhDr. Ivan Jančár [PDF, 44 kB]
Grant Ars Bratislavensis 1200 Eur, I/63/2011/OKSS-Bi pre Galéria mesta Bratislavy – PhDr. Ivan Jančár, Výstava a katalóg „Mučenícke legendy“ výber zo zbierok GMB, apríl – jún 2012, Mirbach. palác, 2012, MAGS-OKSS-31644/12-231183, zml: MAGDG1200142
Dátum zverejnenia: 8.6.2012
16.8.2012grant 1 000 Eur pre TLC Slovakia, s. r. o. – Tibor Liszkay [PDF, 50 kB]
II/2/2012/OKSS-BI, grant 1 000 Eur pre TLC Slovakia, s. r. o. – Tibor Liszkay, DEVÍN 2012 – festival historického šermu, hudby, tanca a remesiel, 5. roč., 25. - 26.8. 2012, MAGS-OKSS-31644/12-315241, MAGDG1200189
Dátum zverejnenia: 16.8.2012
15.8.2012grant AB 1 000 € pre Metropolitný orchester Bratislava – Mgr. Roman Pálka [PDF, 48 kB]
II/OKSS-BI/13/2012, grant AB 1 000 € pre Metropolitný orchester Bratislava – Mgr. Roman Pálka, „Melódie z čias Propeleru a plynových lámp“ – otvárací koncert abonentnej sezóny v MDPOH, 16. 9. 2012, MAGS-OKSS-331644/12-366001
Dátum zverejnenia: 15.8.2012
14.8.2012grant AB 1 000 Eur pre Bratislava Music Agency, s. r. o.– Mgr. Milan Kolena, ArtD. [PDF, 47 kB]
OKSS-BI/15/2012, grant AB 1 000 Eur pre Bratislava Music Agency, s. r. o.– Mgr. Milan Kolena, ArtD., 4. Medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu, 25. -28. 10. 2012, MAGS-OKSS-331644/12-336748
Dátum zverejnenia: 14.8.2012
8.8.2012grant AB 1 000 Eur pre Galéria mesta Bratislavy - PhDr. Ivan Jančár, Robert Bielik - Monografia [PDF, 48 kB]
25/2012, grant AB 1 000 Eur pre Galéria mesta Bratislavy - PhDr. Ivan Jančár, OKSS-BI/25/2012, Robert Bielik - Monografia autora bratislavských motívov, 20. 9. 2012, zml: MAGDG1200195, MAGS-OKSS-331644/12-338680
Dátum zverejnenia: 8.8.2012
14.8.2012grant AB 1 000 Eur pre Slovenský zväz tanečného športu /SZTŠ/ - Ing. Katarína Baluchová [PDF, 47 kB]
OKSS-BI/46/2012, grant AB 1 000 Eur pre Slovenský zväz tanečného športu /SZTŠ/ - Ing. Katarína Baluchová, Slovak open Championship 2012, Bratislava open - 20. roč., Cena A. Dubčeka, 15. roč., NTC, 8. - 9. 9. 2012, MAGS-OKSS-31644/12- 339658
Dátum zverejnenia: 14.8.2012
9.8.2012grant AB 1 500 € pre Múzeum mesta Bratislavy, PhDr. Peter Hýross, Rímske hry [PDF, 45 kB]
OKSS-BI/26/2012, grant AB 1 500 € pre Múzeum mesta Bratislavy, PhDr. Peter Hýross, Rímske hry 2012 - 15. ročník, Antická Gerulata, Rusovce, výstava + zápis do zoznamu svetového dedičstva UNESCO, 8. 9. 2012, MAGS-OKSS-331644/12-337603
Dátum zverejnenia: 9.8.2012
14.8.2012grant AB 1 500 Eur pre Galéria Horský park o. z. – Prof. Jozef Jankovič, akad. sochár [PDF, 48 kB]
OKSS-BI/29/2012, grant AB 1 500 Eur pre Galéria Horský park o. z. – Prof. Jozef Jankovič, akad. sochár, Galéria Horský park, 22. 9. 2012, MAGS-OKSS-331644/12-339205
Dátum zverejnenia: 14.8.2012
20.8.2012grant AB 1000 pre Mažoretky TINA Bratislava, o. z. – Mgr. Alena Kurilová [PDF, 48 kB]
II/OKSS-BI/3/2012 grant AB 1000 pre Mažoretky TINA Bratislava, o. z. – Mgr. Alena Kurilová, Prešporský pohár v ma-žoretkovom športe, medzinárodná súťaž, 13. 10. 2012, Devínska Nová Ves, MAGS-OKSS-31644/12-315872, MAGDG 1200207.
Zverejnené dňa: 20.08.2012
8.8.2012grant AB 2 260 € pre L´art/juven s. r. o. – Ing. Hana Haldová, Pozsonyi Piknik [PDF, 49 kB]
4/2012, grant AB 2 260 € pre L´art/juven s. r. o. – Ing. Hana Haldová, Pozsonyi Piknik, OKSS-BI/4/2012, Budapest „Týždeň slovenskej kultúry“, podujatia + infostánok, Slov. inštitút v Budapešti, 1. - 8. 9. 2012, MAGS-OKSS-31644/12-321014
Dátum zverejnenia: 8.8.2012
20.8.2012grant AB 500 € pre SPACE o. z. – Juraj Čarný, K. Slaninková, Crazycurators [PDF, 48 kB]
II/OKSS-BI/19/2012, grant AB 500 € pre SPACE o. z. – Juraj Čarný, K. Slaninková, Crazycurators Biennale IV. – výstava súč. um., Lazaretská 19, 28. 9., 30. 10. 2012, MAGS-OKSS-331644/12-336952, MAGDG1200196
Zverejnené dňa: 20.08.2012
11.9.2012Grant AB 500 Eur pre A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru – Mgr. art. Ľubomír Burgr [PDF, 48 kB]
II/OKSS-BI/40/2012, grant AB 500 Eur pre A4 - Asociácia združení pre súčasnú kultúru – Mgr. art. Ľubomír Burgr, Tvorivé dielne, workshopy pre štud. 2. st. ZŠ a stred. škôl – Nedbalova 3, sept. - dec. 2012 – 4 víkendy, MAGS-OKSS-331644/12-339629, MAGDG1200197
Dátum zverejnenia: 11.9.2012
14.8.2012grant AB 500 Eur pre KMG DANUBIA, o. z. – PhDr. Erika Brandnerová [PDF, 47 kB]
OKSS-BI/56/2012, grant AB 500 Eur pre KMG DANUBIA, o. z. – PhDr. Erika Brandnerová, Majstrovstvá Európy v Show Dance 2012, Pécs, MR, 25. - 28. 10. 2012, MAGS-OKSS-31644/12- 340032
Dátum zverejnenia: 14.8.2012
16.8.2012grant AB 500 Eur pre Mgr. Judita Kaššovicová, živnosť [PDF, 48 kB]
II/OKSS-BI/11/2012, grant AB 500 Eur pre Mgr. Judita Kaššovicová, živnosť, Jubilejný koncert Eleny Letňanovej – k živ. jubileu /70/, Pálffyho palác, okt. – nov. 2012, MAGS-OKSS-331644/12-332522
Dátum zverejnenia: 16.8.2012
28.8.2012grant AB 500 Eur pre o. z. rodičov pri ZUŠ J. Kowalského – Zuzana Hrašková [PDF, 48 kB]
II/OKSS-BI/20/2012 grant AB 500 Eur pre o. z. rodičov pri ZUŠ J. Kowalského – Zuzana Hrašková, Interpretačné kurzy kom. hry pre žiakov ZUŠ v BA pod vedením Mucha Quartet – záver. koncert v Prim. pal., ZRPŠ pri ZUŠ J. Kowalského, 22. - 26. 10. 2012, MAGS-OKSS-331644/12-337603, MAGDG1200216,
Dátum zverejnenia: 28.8.2012
9.8.2012grant AB 500 Eur pre TICHO a spol. – Viktória Janoušková, „Všade tá rieka alebo Je smiešne písať denník [PDF, 47 kB]
OKSS-BI/39/2012, grant AB 500 Eur pre TICHO a spol. – Viktória Janoušková, „Všade tá rieka alebo Je smiešne písať denník“ – div. inscenácia o živote a diele L. A. Friedmanna Laholu, november 2012, MAGS-OKSS-331644/12-339631
Dátum zverejnenia: 9.8.2012
15.8.2012grant AB 500 pre Zvuky cez ruky, o. z. – Mgr. Anton Gúth [PDF, 48 kB]
II/OKSS-BI/17/2012, grant AB 500 pre Zvuky cez ruky, o. z. – Mgr. Anton Gúth, Festival Aarhus Festuge 2012, Dánsko 4. - 5. 9. 2012, MAGS-OKSS-331644/12-336774
Dátum zverejnenia: 15.8.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1251 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 51  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Ars Bratislavensis

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.