Ars Bratislavensis

Ars Bratislavensis je grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1251 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 -50- 51  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
28.6.2011Grant ARS BRATISLAVENSIS OKSS/I/25/2011 [PDF, 45 kB]
Dotácia 1 000 Eur na spevácku súťaž "Muzikálová hviezda", Ba a okolie pre Musa s.r.o., - Jozef Ďurica, MAGS-OKSS-35091/11-244314 zml: 2493043711
Zverejnené dňa: 28.06.2011
24.6.2011Grant Ars B - oz ISCM [PDF, 44 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/06/2011-BI-2493042911, dotácia 800 Eur pre o. z. ISCM - Medzin. spol. pre súč. hudbu - slov. sekcia, o. z. - Ivan Šiller, Festival SPACE, 9. roč., 1.10.-31.12.2011, MAGS-OKSS-35091/11-38908,zml: 2493042911
Zverejnené dňa: 24.06.2011
24.6.2011Dotácia na „Hammerklavier“ [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/05/2011-BI-2493042811, dotácia 800 Eur pre o. z. in Music - Mgr. art. Ivan Šiller, "Hammerklavier" - IV. roč., 5 koncertov, 4 semináre, Primaciálny a Apponyiho palác, Dvorana VŠMU, 24.-30.10.2011, zml: 2493042811
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Grant Ars Bratislavensis - FTVF VŠMU [PDF, 0 B]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/47/2011-BI-2493044511, dotácia 800 Eur pre filmový Festival Áčko 2011+ 3D proj. v BA,19.-22.11.2011, pre FTVF VŠMU - Film. a TV fakulta - Prof. Ondrej Šulaj, Jakub Viktorín, MAGS-OKSS-35091/11-247544 zml: 2493044511
Zverejnené: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na Medzinárodný festival detských folklórnych súborov
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/64/2011-BI-2493045311, dotácia 2 000 Eur pre Cech detských folklórnych súborov BA a okolia, o. z. - Ing. Nadežda Čermáková, Medzinár. festival detských folkl. súborov BA - XIV.ročník, 24. - 26.6.2011, zml: 2493045311
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na projekt „Koncerty v Horskom parku“ [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/63/2011-BI-2493045211, dotácia 1 000 Eur pre Nadáciu Horský park - Mária Filková, projekt "Koncerty v Horskom parku" - 15 koncertov, zml: 2493045211
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na Kultúrne leto na Kuchajde [PDF, 44 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/28/2011-BI-2493044211, dotácia 1 000 Eur pre Mestská časť Bratislava - Nové Mesto - Mgr. Rudolf Kusý, poduj. Kultúrne leto na Kuchajde 2011, 6. - 8.2011, zml: 2493044211
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na detský muzikál [PDF, 46 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/28/2011-BI-2493044311, dotácia 2 000 Eur preo. z. "Deti Devína - Naša Materská škola" - Mgr.art.Miriana Materáková, na detský muzikál "Anuškine sny" dec. 2011, zml: 2493044311
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na cyklus komorných koncertov [PDF, 47 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/28/2011-BI-2493044411, dotácia 700 Eur pre o. z. Asociácia náročného diváka AND, - Andrea Stankovská - Hallonová, Cyklus kom. konc."Hudobná paleta židovskej kultúry" – Zrkadlová sieň - Primaciálny palác, jún 2011, zml: 2493044411
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na koncerty komorovej tvorby [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/49/2011-BI-2493044711, dotácia 1 100 Eur pre L.B.&Quasars - koncert komor. tvorby, Dvorana, HTF VŠMU, 21.10.2011, OZ QUASARS - Mgr. art. Ivan Buffa, zml: 2493044711
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na Koncerty klas. hudby pri príležitosti. sviatku sv. Cyrila a Metoda [PDF, 46 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/55/2011-BI-2493044811, dotácia 800 Eur pre Združ. pre rozvoj regionálnej kultúry, o. z., Ing. Marcel Červenka, Koncerty klas. hudby pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, 5.7.2011, Blava Frant. kostol, zml: 2493044811
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na koncerty „/NE/ZNÁMA HUDBA 2011“ [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/57/2011-BI-2493044911, dotácia 1 200 Eur pre o.z. Albrechtina - Martin Krajčo, "/Ne/známa hudba 2011“, cyklus konc. II. a III.časť, 6 konc., Pálff.pal., Dvorana VŠMU, jún - december 2011, zml: 2493044911
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na koncerty [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/58/2011-BI-2493045011, dotácia 2 000 Eur pre o.z. ART feeling - Alena Wagnerová, - "Tri oriešky pre Richarda Rikkona" - 4 konc. s talentami ZUŠ, Zicchyho palác 21.,27.,29.9, 3.10.2011, zml: 2493045011
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na Majstrovstvá EU [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/60/2011-BI-2493045111, dotácia 1 600 Eur pre o.z. KMG DANUBIA - PhDr. Erika Brandnerová, Majstrovstvá EU a svet. pohár v Show dance. Gibraltar, 14.-18.7.2011, zml: 2493045111
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
23.6.2011Grant Ars B - FIAP [PDF, 46 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/28/2011-BI-2493043811, dotácia 1 500 Eur pre vzdanie knihy "Slovensko objektívmi FIAP" pre Slovenské centrum fotografického umenia, člen FIAP, o. z. - Ing. Miroslav Pfliegel, CSc., MAGS-OKSS- 35091/11- 245871, zml: 2493044111
Zverejnené dňa: 23.06.2011
23.6.2011Grant Ars B - o. z. Boris [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/28/2011-BI-2493043811, dotácia 500 Eur pre "Projekt Michelangelo" - činoherno-pohybové predst. v Div. elledanse, Miletič.ul., jún-dec. 2011 -20 repríz, o. z. Boris - Mgr. art. Peter Weinciller, MAGS-OKSS- 35091/11-245521 zml: 2493044011
Zverejnené dňa: 23.06.2011
23.6.2011Grant Ars_B_Musica Aeterna [PDF, 46 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/28/2011-BI-2493043811, dotácia 1 500 Eur pre o. z. MUSICA AETERNA, - Mgr. Peter Zajíček - pre - V. ročník cyklu 5.koncertov Musica Cameralis v kafe Scherz, MAGS-OKSS 35091/11-245402, zml: 2493043811
Zverejnené dňa: 23.06.2011
23.6.2011Grant Ars B - Centrum starej hudby [PDF, 46 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/28/2011-BI-2493043811, dotácia 2 000 Eur pre o. z. Centrum starej hudby - Mgr. Peter Zajíček "DNI STAREJ HUDBY" - medzinár. festival klas. hudby 2. pol. 18 stor., 6 koncertov, jún 2011, MAGS-OKSS- 35091/11-245403, zml: 2493043911
Zverejnené dňa: 23.06.2011
23.6.2011Dotácia pre cyklus komorných koncertov [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis OKSS/23/2011-BI-2493043511, dotácia 2 000 Eur pre Cyklus komorných koncertov v Pálffyho paláci - VI. ročník, pre o. z. Moyzesovo kvarteto - komorný súbor mesta Skalica,- doc. Ján Slávik, zml: 2493043511
Dátum zverejnenia: 23.6.2011
23.6.2011Dotácia na výstavu [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/I/2011/17-BI/2493043211, dotácia 2 500 Eur pre o.z. ALBRECHT FORUM o. z., Igor Valentovič, na výstavu "Albrechtovci a ich dom na Kapitulskej" v SF /BHS/, SND, RTVS, UK, júl - dec. 2011, č.zml: 2493043211
Dátum zverejnenia: 23.6.2011
22.6.2011Dotácia na internetový portál
Grant ARS BRATISLAVENSIS I/2011, č. 20, dotácia na internetový portál "Jazzovinky", pre o. z. SKJazz - Jana Španková, 1.7. - 31.12.2011, 2 000 Eur, zml: 2493043311
Datum zverejnenia: 22.6.2011
22.6.2011Dotácia na podujatie Žalmy kráľa Dávida [PDF, 45 kB]
Grant ARS BRATISLAVENSIS I/2011, č. 09, dotácia na podujatie Žalmy kráľa Dávida v prebásnení M. Rúfusa, 2 000 Eur pre o.z. AGLOW v SR, Rút Krajčiová, jún-sept. 2011, 4 vyst., zml: 2493043111
Datum zverejnenia: 22.6.2011
22.6.2011Dotácia na podujatie Bratislavský Fotopark [PDF, 45 kB]
Grant ARS BRATISLAVENSIS I/2011, č. 09, dotácia na podujatie Bratislavský Fotopark - 5. roč. výstavy fotografií na Tyršovom nábr., 25.6.2011, 700 Eur pre o. z. FOPA - Fotoklub profes. a amatérov - Marek Nagy, zml.č.: 2493043011
Datum zverejnenia: 22.6.2011
22.6.2011Dotácia na medzinárodné podujatie [PDF, 45 kB]
Grant ARS BRATISLAVENSIS I/2011, č. 3, dotácia na medzinár. podujatie Prešporský pohár v mažoretkovom športe 2011, 2.7.2011, 1 500 Eur, Mažoretky TINA o. z., Alena Kurilová, zml.č.: 2493042711
Dátum zverejnenia: 22.6.2011
22.6.2011Zmluva o poskytnutí dotácie č. 249304261100 [PDF, 45 kB]
Grant ARS BRATISLAVENSIS I/2011, č. 2/2, Dotácia na vydanie knihy "Tajomstvá mojej ulice" vo vydavateľstve Marenčin PT, s.r.o.
Dátum zverejnenia: 22.6.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1251 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 42 43 44 45 46 47 48 49 -50- 51  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Ars Bratislavensis

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.