Ars Bratislavensis

Ars Bratislavensis je grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1251 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 42 43 44 45 46 47 -48- 49 50 51  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
3.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1200012 občianskemu združeniu Denamit Bratislava [PDF, 46 kB]
Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového fondu na podporu aktivít propagujúcich Bratislavu na projekt Na slovenskej svadbe.
Dátum zverejnenia: 03.05.2012
3.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1200014 občianskemu združeniu Hudbou k srdcu [PDF, 45 kB]
Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového fondu na podporu aktivít propagujúcich Bratislavu na projekt ANEMOS – 19. ročník medzinárodnej vokálnej a inštrumentálnej súťaže v Ríme.
Dátum zverejnenia: 03.05.2012
3.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1200005 Základnej umeleckej škole Ľudovíta Rajtera [PDF, 46 kB]
Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového fondu na podporu aktivít propagujúcich Bratislavu na predstavenie detskej hudobnej rozprávky Malý princ
Dátum zverejnenia: 03.05.2012
3.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1200004 občianskemu združeniu Metropolitný orchester [PDF, 45 kB]
Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového fondu na podporu aktivít propagujúcich Bratislavu na koncerty Melódie z čias Propeleru a plynových lámp.
Dátum zverejnenia: 03.05.2012
2.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1200006 Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave [PDF, 46 kB]
Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového fondu na podporu aktivít propagujúcich Bratislavu na projekt Bratislava – centrum mestskej kultúry na mape
Dátum zverejnenia: 02.05.2012
20.4.2012Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1200003 [PDF, 46 kB]
Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového fondu na podporu aktivít propagujúcich Bratislavu – Slovensko a krajina tisícich jazier v Helsinkách občianskemu združeniu Do-Re-Mi
Dátum zverejnenia: 20.04.2012
18.4.2012Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1200002 [PDF, 39 kB]
Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového fondu na podporu aktivít propagujúcich Bratislavu – Medzinárodný hudobný festival Bratislavská komorná gitara, 8. ročník, 19.-22.4.2012
Dátum zverejnenia: 18.04.2012
18.11.2011Grant AB pre Mgr. Judita Kaššovicová, Neznámy Franz Liszt -Doc. E. Letňanová-klavír [PDF, 44 kB]
Grant Ars Bratislavensis 400 Eur, OKSSIII/30/2011-BI, MAGDG1100226, pre Mgr. Judita Kaššovicová, fyz. os .- živnosť, Neznámy Franz Liszt v Bratislave. Koncert - 200 výr., Doc. PhDr. Elena Letňanová - klavír, nov. - dec. 2011, /14.12., Dvorana, VŠMU/ MAGS-OKSS-35091/11-368397
Dátum zverejnenia: 18.11. 2011
18.11.2011Grant AB pre Celé Slovensko číta deťom, o. z. - MgA. Viera Kučerová, "Bratislava číta deťom", [PDF, 44 kB]
Grant Ars Bratislavensis 1 000 Eur OKSSIII/40/2011-BI, MAGDG1100225 pre Celé Slovensko číta deťom, o. z. - MgA. Viera Kučerová, "Bratislava číta deťom", dňa 25.11. 2011, 10, 17h, Mirbachov palác, MAGS-OKSS-35091/11-368660,
Dátum zverejnenia: 18.11. 2011
18.11.2011grant AB pre Občianske združenie SkJazz, o. z. - Ing. Jana Španková, A. Strieženec "Jazz na Slovensku 1940 - 1970" [PDF, 44 kB]
Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSSIII/25/2011-BI, pre Občianske združenie SkJazz, o. z. - Ing. Jana Španková, Alexander Strieženec "Jazz na Slovensku 1940 - 1970" - kniha, 800 ks, dec. 2011, MAGS-OKSS-35091/11- 368249,
Dátum zverejnenia: 18.11. 2011
18.11.2011Grant AB pre Fakulta architektúry STU, Ústav architektúry obytných budov, Doc. ing. arch. Ľubica Vitková, PhD [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, OKSSIII/36/2011-BI, MAGDG1100235 pre: Fakulta architektúry STU, Ústav architektúry obytných budov, Doc. ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. -zborník "Študentské mestské zásahy a vízie", kol. arch., dec. 2011
MAGS-OKSS-35091/11-368432
Dátum zverejnenia: 18.11. 2011
18.11.2011Grant AB pre Marenčin PT, spol. s r.o. - RNDr. A. Marenčin - Hugo Gold: Židovská náboženská obec v Bratislave [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSSIII/24/2011-BI, MAGDG1100234 pre Marenčin PT, spol. s r.o. - RNDr. A. Marenčin - Hugo Gold: Židovská náboženská obec v Bratislave v minulosti a súčasnosti, december 2011, MAGS-OKSS-35091/11-368599
Dátum zverejnenia: 18.11. 2011
18.11.2011Grant AB pre Ars ante portas, o. z. - Ján Juráš - Vianočný spev pre život [PDF, 44 kB]
Grant Ars Bratislavensis 1 000 Eur, OKSSIII/12/2011-BI, MAGDG1100233, pre Ars ante portas, o. z. - Ján Juráš - Vianočný spev pre život, koncert pre Nadáciu Výskum rakoviny, Veľký evanjel. kostol, Panenská- Veľký zbor donských kozákov, Mužský kom. chrámový zbor Jekaterinburg, 18.12.2011, 16,30hod, MAGS-OKSS-35091/11-365655
Dátum zverejnenia: 18.11. 2011
18.11.2011Grant AB pre TK SPEKTRUM, o. z. - PhDr. Hana Švehlová - Vo víre tanca [PDF, 43 kB]
Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSSIII13/2011-BI, MAGDG1100232 pre TK SPEKTRUM, o. z. - PhDr. Hana Švehlová - Vo víre tanca -30. ročné jubileum 1981-2011, Veľká sála Istropolis, TK SPEKTRUM, 17.12.2011, MAGS-OKSS-35091/11-366001
Dátum zverejnenia: 18.11. 2011
18.11.2011Grant AB pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o. z. - prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD [PDF, 46 kB]
Grant Ars Bratislavensis 1 500 Eur OKSSIII/5/2011-BI, MAGDG1100231 pre Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar, o. z. - prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD., Vianočný koncert Úsmev ako dar - 28. roč. – Incheba, STV-16.12.2011,MAGS-OKSS-35091/11-352772
Dátum zverejnenia: 18.11. 2011
18.11.2011Grant AB pre Obč. združ. mládežníckeho zboru ECHO, o. z. - doc. Ondrej Šaray, ArtD. [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSSIII/26/2011-BI, MAGDG1100230 pre Občianske združenie Mládežníckeho zboru ECHO, o. z. - doc. Ondrej Šaray, ArtD., Medzinárodné Vianoce v Bratislave III. - Kostol Najsv. Trojice, o. z., 10.12.2011, MAGS-OKSS-35091/11-368298
Dátum zverejnenia: 18.11. 2011
18.11.2011Grant AB pre o. z. "literarnyklub.sk" - Koloman Kertész Bagala, Literárny cirkus [PDF, 44 kB]
Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSSIII/37/2011-BI, MAGDG1100229, Občianske združenie "literarnyklub.sk" - Koloman Kertész Bagala, Literárny cirkus - festival pôv. lit. a umel. tvorby - dramatiz. čítanie, 8.12.2011, MAGS-OKSS-35091/11-368525
Dátum zverejnenia: 18.11. 2011
18.11.2011Grant Ars B pre pre elledanse, o. z. - Mgr. Art. Šárka Ondrišová - "VODA" [PDF, 45 kB]
Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSSIII/35/2011-BI, MAGDG1100228, pre elledanse, o. z. - Mgr. Art. Šárka Ondrišová - "VODA" - tanečno - div. predstavenie, Miletičova, 2. - 4.12.2011, premiéra, Miletičova 17/B, 82108 Ba, MAGS-OKSS-35091/11-368481
Dátum zverejnenia: 18.11. 2011
26.10.2011Grant Ars Bratislavensis 1 500 Eur, OKSSIII/19/2011-BI, MAGDG 1100218 [PDF, 44 kB]
Grant Ars Bratislavensis 1 500 Eur, OKSSIII/19/2011-BI, MAGDG 1100218, pre ZUŠ Miloša Ruppeldta, rozp. org.- Mgr. art. A. Pažická - Súťaž žiakov ZUŠ – „Dni Miloša Ruppeldta“ – spev, komorná hra pre klavírne duá, 1.-2.12. 2011, MAGS-OKSS-35091/11-367673,
Dátum zverejnenia: 26.10. 2011
26.10.20113/38 - Grant Ars Bratislavensis 300 Eur, OKSSIII/38/2011-BI, MAGDG1100221 [PDF, 44 kB]
3/38 - Grant Ars Bratislavensis 300 Eur, OKSSIII/38/2011-BI, MAGDG1100221 pre Nadácia Palisády-Védcölöp - Gábor Bindics, Kreativne ráno v KC Dunaj, október - dec. 2011, každý druhý utorok 8,30-10,00 hod, MAGS-OKSS-35091/11
Dátum zverejnenia: 26.10. 2011
26.10.20113/9 - Grant Ars Bratislavensis 500 eur, OKSSIII/9/2011-BI, MAGDG1100222 [PDF, 44 kB]
3/9 - Grant Ars Bratislavensis 500 eur, OKSSIII/9/2011-BI, MAGDG1100222 pre Karloveské tanečné centrum, o. z. - Miroslav Balún, - "Cena A. Dubčeka" medzinár. tanečný festival, 14. roč., 29.-30.10.2011, MAGS-OKSS-35091/11-361115
Dátum zverejnenia: 26.10. 2011
26.10.20113/11 - Grant Ars Bratislavensis 200 Eur,OKSSIII/11/2011-BI, MAGDG1100224 [PDF, 44 kB]
3/11 - Grant Ars Bratislavensis 200 Eur,OKSSIII/11/2011-BI, MAGDG1100224, Hudobná spoločnosť GRAN, o. z. - Mgr. Hana Jóžová - Koncerty Za pecou, Lesná škola Horáreň Horský park - 2 koncerty, GRAN - Rolničky, Marien-Pardubice, 13.11. , 11.12.2011, MAGS-OKSS-35091/11-364499
Dátum zverejnenia: 26.10. 2011
26.10.20113/3 - Grant Ars Bratislavensis 800 Eur, OKSSIII/3/2011-BI, MAGDG1100223 [PDF, 45 kB]
3/3 - Grant Ars Bratislavensis 800 Eur, OKSSIII/3/2011-BI, MAGDG1100223, pre Chorvátsky kultúrny zväz na Slovensku - o. z. - Ing. Radoslav Jankovič, Publikácia: "Piesne znejú naďalej" - 20 rokov - Mužský spev. spolok Jarovce, MAGS-OKSS-35091/11-348517
Dátum zverejnenia: 26.10. 2011
26.10.20113/32 - Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSSIII/32/2011-BI, MAGDG1100220 [PDF, 45 kB]
3/32 - Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSSIII/32/2011-BI, MAGDG1100220, pre Euforion - kultúrno voľnočasové fórum, o. z. - Mgr. Tomáš Lukačka, Talenty pre Bratislavu - Filip Štrauch, klavírny koncert, 19.,28.10., 3.8.11.2011, MAGS-OKSS-35091/11-368417
Dátum zverejnenia: 26.10. 2011
26.10.20113/8 Grant Ars Bratislavensis 800 Eur, III/8/2011-BI, MAGDG 1100217 [PDF, 43 kB]
3/8 Grant Ars Bratislavensis 800 Eur, III/8/2011-BI, MAGDG 1100217, pre TICHO a spol., o. z. -Viktória Janoušková - Izrafel - divadlo poézie, Školská 14, 81107 BA, ČSOB, 4011937964/7500, Ičo: 42180881, NÚ: Ticho a spol., MAGS-OKSS-35091/11-361114, č. org: 915138
Dátum zverejnenia: 26.10. 2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1251 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 42 43 44 45 46 47 -48- 49 50 51  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Ars Bratislavensis

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.