Ars Bratislavensis

Ars Bratislavensis je grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1251 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 42 43 44 45 46 -47- 48 49 50 51  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
31.5.2012Grant Ars Brat.- o. z. elledanse – Mgr. art. Šárka Ondrišová, Malý princ [PDF, 44 kB]
33/ o. z. elledanse – Mgr. art. Šárka Ondrišová, Malý princ– Alternat. divadlo, 1.6.2012 – premiéra, MAGS-OKSS-31644/12-132069. Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/33/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200136
Dátum zverejnenia: 31.5.201212
31.5.2012Grant Ars B - 48/ Čerstvé Ovovcie, nezisk. organ. - Ing. arch. Martin Brix, SPRING URBAN MARKET [PDF, 45 kB]
48/ Čerstvé Ovovcie, nezisk. organ. - Ing. arch. Martin Brix, SPRING URBAN MARKET. Prim. nám., Rad. nádvorie, 1.– 3. 6. 2012, MAGS-OKSS-31644/12-208140. Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/744/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200141
Dátum zverejnenia: 31.5.2012
31.5.2012Grant Ars B_Centrum starej hudby o. z. – Mgr. Art. Peter Zajíček, Dni starej hudby 2012 [PDF, 44 kB]
31/ Centrum starej hudby o. z. – Mgr. Art. Peter Zajíček, Dni starej hudby 2012 – 17. roč. Medzin. hud. fest.- 1.-11.6. 2012, MAGS-OKSS-31644/12-117615. Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, OKSS/I/744/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200141.
Dátum zverejnenia: 31.5.2012
31.5.2012Grant Ars Brat_44/ Spoločnosť J. K. Mertza, o. z. – Prof. Jozef Zsapka [PDF, 44 kB]
44/ Spoločnosť J. K. Mertza, o. z. – Prof. Jozef Zsapka, 8. medzinár. gitar. súťaž J. K. Mertza, HTF VŠMU, Prim. pal., VŠMU, 19.-22.6. 2012, MAGS-OKSS-31644/12-205676. Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, OKSS/I/744/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200141
Dátum zverejnenia: 31.5.2012
24.5.2012Grant Ars_B_ Zrakáč – Jozef Pražmári, Študentove šibalstvá [PDF, 44 kB]
14/ o. z. Zrakáč – Jozef Pražmári, Študentove šibalstvá - /podľa Hansa Sachsa/- Školská 14, apríl-máj 2012, MAGS-OKSS-31644/12-61136
Dátum zverejnenia: 24.5.2012
24.5.2012Grant Ars_B_Vresk Factory, o. z. – Miroslav Lánik, NouveauNu.Nights 2012 [PDF, 44 kB]
78/ Vresk Factory, o. z. – Miroslav Lánik, NouveauNu.Nights 2012, 4 témat. večery nových žánrov, máj.- dec. 2012, MKSR-23000, MAGS-OKSS-31644/12-231510. Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/78/2012-Bi, zmluva : MAGDG 12001
Dátum zverejnenia: 24.5.2012
24.5.20129/4 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin, T. Berka, F. Frešo: Rocková Bratislava [PDF, 44 kB]
9/4 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin, T. Berka, F. Frešo: Rocková Bratislava, 6/2012, MAGS-OKSS-31644/12-56446/4. Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/9/4/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200130
Dátum zverejnenia: 24.5.2012
24.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1200013 občianskemu združeniu Ars - litera [PDF, 46 kB]
Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového fondu na podporu aktivít propagujúcich Bratislavu na viacžánrový festival Anasoft litera 7. ročník
Dátum zverejnenia: 24.05.2012
23.5.2012ARS_B_I/21/ Dr. HORÁK s.r.o. – Ing. Pavol Maruščák, Alexander Albrecht: Biographie [PDF, 45 kB]
I/21/ Dr. HORÁK s.r.o. – Ing. Pavol Maruščák, Alexander Albrecht: Biographie – vydanie CD skladieb skladateľa, spracované V. Godárom, máj 2012, MAGS-OKSS-31644/12-92155. Grant Ars Bratislavensis 800 Eur, OKSS/I/21/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200127
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.2012ARS_B_10 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin, Z. Ševčíková – Zbúraná židovská Bratislava – sprievodca – Stratené mesto [PDF, 44 kB]
I/10 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin, Z. Ševčíková – Zbúraná židovská Bratislava – sprievodca – Stratené mesto, 6/2012, MAGS-OKSS-31644/12-57474. Grant Ars Bratislavensis 300 Eur, OKSS/I/10/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200131
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.2012ARS_B_Marenčin PT, spol. s.r.o.9/4 – RNDr. Albert Marenčin, T. Berka, F. Frešo: Rocková Bratislava [PDF, 135 kB]
9/4 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin, T. Berka, F. Frešo: Rocková Bratislava, 6/2012, MAGS-OKSS-31644/12-56446/4. Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/9/4/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200130
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.2012ARS_B_9/3 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin, Márton Györik: Bratislavský okrášľovací spolok 1868-1918, [PDF, 44 kB]
9/3 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin, Márton Györik: Bratislavský okrášľovací spolok 1868-1918, 6/2012, MAGS-OKSS-31644/12-56446/3. Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/9/3/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200129
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.2012Ars_B_Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin , T. Berka, J. Šilinger: Vily nad Bratislavou [PDF, 44 kB]
9/1 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin , T. Berka, J. Šilinger: Vily nad Bratislavou, 6/2012, MAGS-OKSS-31644/12-56446/1, 10-1500,11-3500. Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/9/1/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200128
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.2012ARS_B_Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin_Chatam Sofer Memorial [PDF, 44 kB]
9/2 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin, P. Salner, M. Kvasnica : Chatam Sofer Memoriál, II. preprac. vydanie, 5/2012, MAGS-OKSS-31644/12-56446/2. Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/9/2/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200126
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.2012Ars B_Art Design Project, o. z. – Ing. Zuzana Rattajová [PDF, 45 kB]
40/ Art Design Project, o. z. – Ing. Zuzana Rattajová, LIFT – cyklus výstav ml. dizajnérov, Galéria Art Design Project, máj – dec.2012 – 4 výstavy, MAGS-OKSS-31644/12-158470. Grant Ars Bratislavensis 2 200 Eur, OKSS/I/440/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200123
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.2012ARS_B_Kresťania v meste – MUDr. Marek Krajčí [PDF, 45 kB]
43/ o. z. Kresťania v meste – MUDr. Marek Krajčí, Žalmy kráľa Dávida v prebásnení M. Rúfusa, 3.ročník, máj–august, 2012 - 4 vystúpenia, MAGS-OKSS-31644/12-176627. Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/43/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200122
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.201235/ AURA Bratislava, o. z. - Mgr. Mária Nepšinská [PDF, 45 kB]
35/ AURA Bratislava, o. z. - Mgr. Mária Nepšinská „Vodopád krásy. Drôt a farby v rukách Remigie Biskupskej“. Monografia k živ. jubileu bratislavskej výtvarníčky. máj - jún 2012. Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, OKSS/I/54/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200121
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.201254/ literarnyklub.sk, o. z., Koloman Kertész Bagala, "Literárny cirkus" [PDF, 44 kB]
54/ literarnyklub.sk, o. z., Koloman Kertész Bagala, "Literárny cirkus", 24.5.2012 v KC Dunaj, Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/54/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200120
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.201273/ Divadlo Malá scéna STU, o. z. – Mgr. Art. Monika Korenčiová [PDF, 44 kB]
73/ Divadlo Malá scéna STU, o. z. – Mgr. Art. Monika Korenčiová, Aristofanes: Lysistrata, máj 2012, Grant Ars Bratislavensis 2 000 Eur, OKSS/I/73/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200124
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
11.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1200011 Cirkevnému konzervatóriu v Bratislave [PDF, 46 kB]
Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového fondu na podporu aktivít propagujúcich Bratislavu na predstavenie muzikálu Mozart a opery Opustený ostrov
Dátum zverejnenia: 11.05.2012
11.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1200008 C.A.R.D.O. o.z. [PDF, 46 kB]
Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového fondu na podporu aktivít propagujúcich Bratislavu na publikáciu Dobrovoľníctvo – vlastnosťou srdca
Dátum zverejnenia: 11.5.2012
9.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1200009 neziskovej organizácii ISTROART [PDF, 45 kB]
Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového fondu na podporu aktivít propagujúcich Bratislavu na projekt Vychádzajúce spevácke hviezdy Konzervatória spievajú Mozarta.
Dátum zverejnenia: 09.05.2012
4.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1200007 občianskemu združeniu SKJazz Bratislava [PDF, 45 kB]
Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového fondu na podporu aktivít propagujúcich Bratislavu na internet portál Jazzovinky
Dátum zverejnenia: 04.05.2012
3.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1200015 občianskemu združeniu Divadlo na zastávke [PDF, 46 kB]
Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového fondu na podporu aktivít propagujúcich Bratislavu na projekt Izbička – divadelná inscenácia hry
Dátum zverejnenia: 03.05.2012
3.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1200010 neinvestičnému fondu Deti a umenie [PDF, 46 kB]
Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie z grantového fondu na podporu aktivít propagujúcich Bratislavu na XI. ročník European Youth Music Festival – Italy – Emilia Romagna
Dátum zverejnenia: 03.05.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1251 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 42 43 44 45 46 -47- 48 49 50 51  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Ars Bratislavensis

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.