Ars Bratislavensis

Ars Bratislavensis je grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1251 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 40 41 42 43 -44- 45 46 47 48 ... 51  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
20.5.2013Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie [PDF, 38 kB]
Dotácia na projekt „II. ročník Dní Miloša Ruppeldta
Zverejnené dňa: 20.5.2013
20.5.2013Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie [PDF, 47 kB]
Dotácia na projekt -výstava „Mesto Bratislava, Rytmus mesta“
Zverejnené dňa: 20.5.2013
20.5.2013Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie [PDF, 48 kB]
Dotácia na projekt „Slovenské deti hrajú bulharskú hudbu“
Zverejnené dňa: 20.5.2013
20.5.2013Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie [PDF, 38 kB]
Dotácia na projekt „Koncert za zdravý rozum
Zverejnené dňa: 20.5.2013
20.5.2013Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie [PDF, 49 kB]
Dotácia na projekt „Druhé soireé bratislavských organistov
Zverejnené dňa: 20.5.2013
20.5.2013Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie [PDF, 38 kB]
Dotácia na projekt „Urban market (Spring edition)“
Zverejnené dňa: 20.5.2013
20.5.2013Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie [PDF, 38 kB]
Dotácia na projekt „Art Design Project Selection
Zverejnené dňa: 20.5.2013
27.3.2013Divadlo Malá scéna STU, o. z., Dostojevského rad 7, 811 09 Bratislava, dotácia 30 000 Eur (tridsaťtisíc) [PDF, 48 kB]
MAGDG 1300047, OKSS/1/2013-Bi- Divadlo Malá scéna STU, o. z., Dostojevského rad 7, 811 09 Bratislava, dotácia 30 000 Eur (tridsaťtisíc) – Monika Korenčiová - správca, č. zml: 1300047, VÚB a.s., 2740079956/0200, IČO: 42177405, DIČ: 2023022232, IČ DPH: SK2023022232, MV SR zo dňa 12.3.2010 pod číslom: VVS/1-900/90-352 91 na prevádzku 30 predstavení odsúhlasená na zasadnutí MsZ v dec. 2013 a v rozpočte Hl. mesta.
Zverejnené dňa: 27.03.2013
26.3.2013Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, OKSS/I/25/-BI-2013, MAGDG 1300043, Solamente naturali, o. z. – Miloš Valent, BACH - Kantáty so Solamente naturali
Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, OKSS/I/25/-BI-2013, MAGDG 1300043, Solamente naturali, o. z. – Miloš Valent, BACH - Kantáty so Solamente naturali; cyklus 4 koncertov; 16 - 20 umelcov, Polyharmonique Berlín, Ars Longa – Budapešť; marec-november 2013, MAGS-OKSS-37090/13
Dátum zverejnenia: 26.3.2012
25.3.2013Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, OKSS/I/8/-BI-2013, ELEV – Mgr. Elena Šoltýsová
Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, OKSS/I/8/-BI-2013, ELEV – Mgr. Elena Šoltýsová; živnosť; Grant ARS B – 300 eur, MAGDG 1300032, Posledný rozhovor – div. hra na motívy F. Dürenmata vo Fotocafe Amsterdam; apríl 2013; UniCreditBank Slovakia a.s., 1332481001/1111, I: 43310214, MAGS-OKSS-37090/13-20416
Dátum zverejnenia: 25.3.2013
14.3.2013Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, OKSS/I/24/-BI-2013, grant ARS B-700, MAGDG 1300042, Bratislava Music agency, s .r. o. – Dr. Milan Kolena
Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, OKSS/I/24/-BI-2013, grant ARS B-700, MAGDG 1300042, Bratislava Music agency, s .r. o. – Dr. Milan Kolena; Slovakia cantat 2013 – 7. roč. medzin. festivalu spev. zborov; 25. - 28.4. 2013, Klarisky, Moyzes. sieň, Slovenská sporiteľňa a.s., 631809658/0900, I: 36835072, MAGS-OKSS-37090/13-22243,
Dátum zverejnenia: 14.3.2012
12.3.2013Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/18/-BI-2013, grant ARS B-500, MAGDG 1300039, Cirkevná základná umelecká škola sv. Cecílie, neinvestičný fond – PhDr. Janka Anderlová
Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/18/-BI-2013, grant ARS B-500, MAGDG 1300039, Cirkevná základná umelecká škola sv. Cecílie, neinvestičný fond – PhDr. Janka Anderlová; detská opera „OASIS – putovanie porozumenia“; Tsippi Fleischer; 19. - 21. 5.2013, Chlumeckého 10, 82103, Tatra banka a.s., 2663475110/1100, I: 36076821, MAGS-OKSS-37090/13-2220
Dátum zverejnenia: 12.3.2012
12.3.2013Grant Ars Bratislavensis 1500 Eur, OKSS/I/12/-BI-2013, grant ARS B-1500, MAGDG 1300044, Múzeum mesta Bratislavy – PhDr. Peter Hýross
Grant Ars Bratislavensis 1500 Eur, OKSS/I/12/-BI-2013, grant ARS B-1500, MAGDG 1300044, Múzeum mesta Bratislavy – PhDr. Peter Hýross; „Kto boli Slovania a kde sa vzali“ – hrad Devín - program + výstava; apríl - október 2013; Radničná 1, 815 18, Slovenská sporiteľňa, 5028000945/0900, I: 00179744, MAGS-OKSS-37090/13-21305
Dátum zverejnenia: 12.3.2012
12.3.2013Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, OKSS/I/23/-BI-2013, grant ARS B-1000, MAGDG 1300041, ars_litera, o. z. – Katarína Balcarová Kucbelová
Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, OKSS/I/23/-BI-2013, grant ARS B-1000, MAGDG 1300041, ars_litera, o. z. – Katarína Balcarová Kucbelová; Anasoft litera fest – 8. ročník - KC Dunaj,13. - 17.5. 2013; Mlynská dolina 41, 81102, Tatra banka a.s., 2621106712/1100, I: 30801273, MAGS-OKSS-37090/13-23197
Dátum zverejnenia: 12.3.2012
12.3.2013Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS_I/2-BI2013, grant ARS B 500€, MAGDG 1300030, Ergon art, o. z. – Ing. Ladislav Brüll
Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS_I/2-BI2013, grant ARS B 500€, MAGDG 1300030, Ergon art, o. z. – Ing. Ladislav Brüll; Bratislavská komorná gitara 2013, 9. ročník, 11. - 14. 4. 2013, Kor. adresa: Pod gaštanmi 2, 82107 Ba, ČSOB BA, 4003910227/7500, I: 30866651, MAGS-OKSS-37090/13-11641
Dátum zverejnenia: 12.3.2012
12.3.2013Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, OKSS/I/22/-BI-2013, grant ARS B-1000, MAGDG 1300040, ORFEO, o. z. – Mgr. art. Matej Drlička ArtD.
Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, OKSS/I/22/-BI-2013, grant ARS B-1000, MAGDG 1300040, ORFEO, o. z. – Mgr. art. Matej Drlička ArtD., Viva Musica! festival! 2013; 9. roč.; 7 koncertov; 22. - 29.6. 2013, Kľukatá 41, 82105 Ba, Slovenská sporiteľňa, a.s., 0179273905/0900, I: 30857406, MAGS-OKSS-37090/13-21737
Dátum zverejnenia: 12.3.2012
12.3.2013Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, I/15/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300036, pre Vydavateľstvo Artforum, s. r. o. – Vladimír Michal; I. Mojžišová
Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, I/15/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300036, pre Vydavateľstvo Artforum, s. r. o. – Vladimír Michal; I. Mojžišová – „Škola moderného videnia - bratislavská ŠUR 1928-1939“; marec - apríl 2013, Kozia 20, 91103, Tatra banka a.s., 2625100553/1100, I: 35716584, MAGS-OKSS-37090/13-21000
Dátum zverejnenia: 12.3.2012
12.3.2013Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, I/14/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300035, pre Art – forum pre literatúru, n. o. – Jana Michalová
Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, I/14/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300035, pre Art – forum pre literatúru, n. o. – Jana Michalová; „BA v Artfore“; 7. roč. „Kríza v BA, BA v kríze“; 18. - 24. 3. 2013; Kozia ul.; 81103, Tatra banka a.s., 2929859913/1100, I: 42168767, MAGS-OKSS-37090/13
Dátum zverejnenia: 12.3.2012
6.3.2013Grant Ars Bratislavensis 800 Eur, I/11/2013/OKSS-BI, MAGDG 130003, pre Občianske združenie SkJazz, o. z.
Grant Ars Bratislavensis 800 Eur, I/11/2013/OKSS-BI, MAGDG 130003, pre Občianske združenie SkJazz, o. z. - Ing. Jana Španková; Jazzovinky, internetový portál, 8. ročník; 15.2. - 31.12 2013;ČSOB a.s.,4999934500/7500,I: 42173965, MAGS-OKSS-37090/13-21266
Dátum zverejnenia: 6.3.2012
6.3.2013Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, I/16/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300037, pre Marenčin PT, s. r. o.
Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, I/16/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300037, pre Marenčin PT, s. r. o. – A. Marenčin; E. Alexyová – Moderná Bratislava; september 2013, Volksbank a.s., 4001152805P3100, I: 36750611, MAGS-OKSS-37090/13-22715
Dátum zverejnenia: 6.3.2012
6.3.2013Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, I/17/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300038, pre Marenčin PT, s. r. o.
Grant Ars Bratislavensis 1000 Eur, I/17/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300038, pre Marenčin PT, s. r. o. – A. Marenčin; V. Obuchová – Príbehy z dejín Bratislavy; október 2013;, Volksbank a.s., 4001152805P3100, I: 36750611, MAGS-OKSS-37090/13-22715
Dátum zverejnenia: 6.3.2012
6.3.2013Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, I/12/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300034, pre Metropolitný orchester Bratislava – MOB, o. z.
Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, I/12/2013/OKSS-BI, MAGDG 1300034, pre Metropolitný orchester Bratislava – MOB, o. z. – Mgr. Roman Pálka; „Privítanie jari – mladá opereta“; 17.3.2013 v MDPOH, OKSS/I/12/-BI-2013, Volksbank Slovensko, 4030103009/3100, I: 31808930, MAGS-OKSS-37090/13-21461
Dátum zverejnenia: 6.3.2012
6.3.2013Grant Ars Bratislavensis 300 Eur, I/1/2013/OKSS-BI pre Leca production, s. r. o.
Grant Ars Bratislavensis 300 Eur, I/1/2013/OKSS-BI pre Leca production, s. r. o. – Andrej Antonio Leca, MAGDG 130029, CD album Evy Golovkovej s hosťami, máj - jún 2013; MAGS-OKSS-37090/13-5434
Dátum zverejnenia: 6.3.2012
7.11.2012OKSS/III/20/2012-BI, grant AB 1300 E pre Divadlo Malá scéna STU - Monika Korenčiová [PDF, 53 kB]
OKSS/III/20/2012-BI, grant AB 1300 E pre Divadlo Malá scéna STU – Monika Korenčiová, Gyorgy Spiró: Kvartet, div. hra, dec. 2012, MAGS-OKSS-31644/12-399226, zml: 1200228
Dátum zverejnenia: 7.11.2012
7.11.2012OKSS/III/28/2012-BI, Grant AB 689 E pre Rod. združ. pri ZUŠ Ľ. Rajtera, Sklenárová ul. – Mgr. Art. Yvona Čižmárová [PDF, 55 kB]
OKSS/III/28/2012-BI, Grant AB 689 E pre Rodičovské združenie pri ZUŠ Ľudovíta Rajtera, Sklenárová ul. – Mgr. Art. Yvona Čižmárová, Program k nedož. 80. dir. M. Šmída - ZUŠ + LÚČNICA, Koncertná sieň RTVS, Mýtna ul., Orchester mladých + Lúčnica, 1.12.2012, 18,00 hod, MAGS-OKSS-31644/12-400920, zml: 1200225
Dátum zverejnenia: 07.11.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1251 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 40 41 42 43 -44- 45 46 47 48 ... 51  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Ars Bratislavensis

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.