Ars Bratislavensis

Ars Bratislavensis je grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí.

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1251 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 51  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
28.11.2013Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie pre Slavica, o.z.
Dotácia na projekt „Atlas slovenských kaštieľov a kúrií, I. diel - Bratislavský kraj.
Zverejnené dňa: 28.11.2013
11.3.2014Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie pre Slovak Klezmer Association
Dotácia na projekt Slovak Klezmer Association
Dátum zverejnenia: 11.03.2014
6.3.2014Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie pre Spoločnosť J.K.Mertza, o.z.
Dotácia na projekt „39. medzinárodný gitarový festival J.K.Mertza“
Zverejnené dňa: 06.03.2014
12.3.2014Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie pre Vajnorský okrášľovací spolok, o.z.
Dotácia na projekt „Vajnorské ornamenty ako súčasť každodenného života“
Zverejnené dňa:12.03.2014
5.11.2013Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie pre Združenie priateľov tanca H&T, o.z.
Dotácia na projekt „Peter Pan“ – hudobno-tanečná rozprávka
Dátum zverejnenia: 05.11.2013
5.8.2013Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie RebWeb
Dotácia na projekt „Bratislavský organový festival 2013“
Dátum zverejnenia: 05.08.2013
13.8.2013Ars Bratislavensis - Zmluva o poskytnutí dotácie Slovenský zväz telesnej kultúry – Múzeum telesnej kultúry v SR
Dotácia na výstavu Víťazstvá a prehry – 20 rokov slovenského športu
Dátum zverejnenia: 13.08.2013
23.5.2012ARS_B_10 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin, Z. Ševčíková – Zbúraná židovská Bratislava – sprievodca – Stratené mesto [PDF, 44 kB]
I/10 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin, Z. Ševčíková – Zbúraná židovská Bratislava – sprievodca – Stratené mesto, 6/2012, MAGS-OKSS-31644/12-57474. Grant Ars Bratislavensis 300 Eur, OKSS/I/10/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200131
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.2012ARS_B_9/3 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin, Márton Györik: Bratislavský okrášľovací spolok 1868-1918, [PDF, 44 kB]
9/3 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin, Márton Györik: Bratislavský okrášľovací spolok 1868-1918, 6/2012, MAGS-OKSS-31644/12-56446/3. Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/9/3/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200129
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.2012ARS_B_I/21/ Dr. HORÁK s.r.o. – Ing. Pavol Maruščák, Alexander Albrecht: Biographie [PDF, 45 kB]
I/21/ Dr. HORÁK s.r.o. – Ing. Pavol Maruščák, Alexander Albrecht: Biographie – vydanie CD skladieb skladateľa, spracované V. Godárom, máj 2012, MAGS-OKSS-31644/12-92155. Grant Ars Bratislavensis 800 Eur, OKSS/I/21/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200127
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.2012ARS_B_Kresťania v meste – MUDr. Marek Krajčí [PDF, 45 kB]
43/ o. z. Kresťania v meste – MUDr. Marek Krajčí, Žalmy kráľa Dávida v prebásnení M. Rúfusa, 3.ročník, máj–august, 2012 - 4 vystúpenia, MAGS-OKSS-31644/12-176627. Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/43/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200122
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.2012Ars_B_Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin , T. Berka, J. Šilinger: Vily nad Bratislavou [PDF, 44 kB]
9/1 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin , T. Berka, J. Šilinger: Vily nad Bratislavou, 6/2012, MAGS-OKSS-31644/12-56446/1, 10-1500,11-3500. Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/9/1/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200128
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.2012ARS_B_Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin_Chatam Sofer Memorial [PDF, 44 kB]
9/2 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin, P. Salner, M. Kvasnica : Chatam Sofer Memoriál, II. preprac. vydanie, 5/2012, MAGS-OKSS-31644/12-56446/2. Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/9/2/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200126
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
23.5.2012ARS_B_Marenčin PT, spol. s.r.o.9/4 – RNDr. Albert Marenčin, T. Berka, F. Frešo: Rocková Bratislava [PDF, 135 kB]
9/4 - Marenčin PT, spol. s.r.o. – RNDr. Albert Marenčin, T. Berka, F. Frešo: Rocková Bratislava, 6/2012, MAGS-OKSS-31644/12-56446/4. Grant Ars Bratislavensis 500 Eur, OKSS/I/9/4/2012-Bi, zmluva : MAGDG 1200130
Dátum zverejnenia: 23.5.2012
27.3.2013Divadlo Malá scéna STU, o. z., Dostojevského rad 7, 811 09 Bratislava, dotácia 30 000 Eur (tridsaťtisíc) [PDF, 48 kB]
MAGDG 1300047, OKSS/1/2013-Bi- Divadlo Malá scéna STU, o. z., Dostojevského rad 7, 811 09 Bratislava, dotácia 30 000 Eur (tridsaťtisíc) – Monika Korenčiová - správca, č. zml: 1300047, VÚB a.s., 2740079956/0200, IČO: 42177405, DIČ: 2023022232, IČ DPH: SK2023022232, MV SR zo dňa 12.3.2010 pod číslom: VVS/1-900/90-352 91 na prevádzku 30 predstavení odsúhlasená na zasadnutí MsZ v dec. 2013 a v rozpočte Hl. mesta.
Zverejnené dňa: 27.03.2013
24.6.2011Dotácia na „Hammerklavier“ [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/05/2011-BI-2493042811, dotácia 800 Eur pre o. z. in Music - Mgr. art. Ivan Šiller, "Hammerklavier" - IV. roč., 5 koncertov, 4 semináre, Primaciálny a Apponyiho palác, Dvorana VŠMU, 24.-30.10.2011, zml: 2493042811
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na cyklus komorných koncertov [PDF, 47 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/28/2011-BI-2493044411, dotácia 700 Eur pre o. z. Asociácia náročného diváka AND, - Andrea Stankovská - Hallonová, Cyklus kom. konc."Hudobná paleta židovskej kultúry" – Zrkadlová sieň - Primaciálny palác, jún 2011, zml: 2493044411
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na detský muzikál [PDF, 46 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/28/2011-BI-2493044311, dotácia 2 000 Eur preo. z. "Deti Devína - Naša Materská škola" - Mgr.art.Miriana Materáková, na detský muzikál "Anuškine sny" dec. 2011, zml: 2493044311
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
22.6.2011Dotácia na internetový portál
Grant ARS BRATISLAVENSIS I/2011, č. 20, dotácia na internetový portál "Jazzovinky", pre o. z. SKJazz - Jana Španková, 1.7. - 31.12.2011, 2 000 Eur, zml: 2493043311
Datum zverejnenia: 22.6.2011
24.6.2011Dotácia na koncerty [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/58/2011-BI-2493045011, dotácia 2 000 Eur pre o.z. ART feeling - Alena Wagnerová, - "Tri oriešky pre Richarda Rikkona" - 4 konc. s talentami ZUŠ, Zicchyho palác 21.,27.,29.9, 3.10.2011, zml: 2493045011
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na koncerty „/NE/ZNÁMA HUDBA 2011“ [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/57/2011-BI-2493044911, dotácia 1 200 Eur pre o.z. Albrechtina - Martin Krajčo, "/Ne/známa hudba 2011“, cyklus konc. II. a III.časť, 6 konc., Pálff.pal., Dvorana VŠMU, jún - december 2011, zml: 2493044911
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na Koncerty klas. hudby pri príležitosti. sviatku sv. Cyrila a Metoda [PDF, 46 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/55/2011-BI-2493044811, dotácia 800 Eur pre Združ. pre rozvoj regionálnej kultúry, o. z., Ing. Marcel Červenka, Koncerty klas. hudby pri príležitosti sviatku sv. Cyrila a Metoda, 5.7.2011, Blava Frant. kostol, zml: 2493044811
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na koncerty komorovej tvorby [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/49/2011-BI-2493044711, dotácia 1 100 Eur pre L.B.&Quasars - koncert komor. tvorby, Dvorana, HTF VŠMU, 21.10.2011, OZ QUASARS - Mgr. art. Ivan Buffa, zml: 2493044711
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na Kultúrne leto na Kuchajde [PDF, 44 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/28/2011-BI-2493044211, dotácia 1 000 Eur pre Mestská časť Bratislava - Nové Mesto - Mgr. Rudolf Kusý, poduj. Kultúrne leto na Kuchajde 2011, 6. - 8.2011, zml: 2493044211
Dátum zverejnenia: 24.6.2011
24.6.2011Dotácia na Majstrovstvá EU [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis, OKSS/60/2011-BI-2493045111, dotácia 1 600 Eur pre o.z. KMG DANUBIA - PhDr. Erika Brandnerová, Majstrovstvá EU a svet. pohár v Show dance. Gibraltar, 14.-18.7.2011, zml: 2493045111
Dátum zverejnenia: 24.6.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 1251 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 -5- 6 7 8 9 ... 51  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Ars Bratislavensis

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Odberateľské zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.