Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 91 92 93 94 -95- 96 97 98 99 ... 103  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
2.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Krasokorčuliarskym oddielom Športového klubu polície Bratislava
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Krasokorčuliarskemu oddielu Športového klubu polície Bratislava finančnú dotáciu na podporu projektu "Na krasokorčuliarskej ceste 2014".
Dátum zverejnenia: 02.04.2014
9.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Deti humanity
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Deti humanity finančnú dotáciu na podporu projektu "Môj svet - Cyklus kreatívnych súťaží a pridružených kultúrno - edukatívnych aktivít".
Dátum zverejnenia: 09.04.2014
11.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Koráb
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Koráb finančnú dotáciu na podporu projektu "Chillout párty".
Dátum zverejnenia: 11.04.2014
11.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Kresťania v meste
Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Kresťania v meste Popis: Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Kresťania v meste finančnú dotáciu na podporu projektu "The Dark Trip - Cesta do tmy".
Dátum zverejnenia: 11.04.2014
9.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Rusovčan
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Rusovčan finančnú dotáciu na podporu projektu "Rusovský beh 2014".
Dátum zverejnenia: 09.04.2014
4.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Rodičovským združením pri Základnej umeleckej škole Istrijská
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Rodičovskému združeniu pri Základnej umeleckej škole Istrijská finančnú dotáciu na podporu projektu "Tanečný galavečer Ahoj prázdniny"".
Dátum zverejnenia: 04.04.2014
9.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Rodičovským združením sv. František
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Rodičovskému združeniu sv. František finančnú dotáciu na podporu projektu "F-day (Family - Fun - Film Day)".
Dátum zverejnenia: 09.04.2014
11.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Športovým klubom karate SEIWA
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Športovému klubu karate SEIWA finančnú dotáciu na podporu projektu "Mládež a karate 2014".
Dátum zverejnenia: 11.04.2014
13.8.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Asociáciou Divadelná Nitra
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Asociácii Divadelná Nitra finančnú dotáciu na podporu projektu "Klub Darujem ti tulipán - celoročné integračné a tvorivé aktivity pre nevidiace a slabozraké deti".
Dátum zverejnenia: 13.08.2013
1.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Asociáciou pre mládež, vedu a techniku
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Asociácii pre mládež, vedu a techniku finančnú dotáciu na podporu projektu "Junior Internet 2014".
Dátum zverejnenia: 01.04.2014
10.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Asociáciou pre mládež, vedu a techniku
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Asociácii pre mládež, vedu a techniku finančnú dotáciu na podporu projektu "Krajský festival vedy a techniky".
Dátum zverejnenia: 10.06.2013
10.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Asociáciou pre mládež, vedu a techniku
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Asociácii pre mládež, vedu a techniku finančnú dotáciu na podporu projektu "Letná univerzitka".
Dátum zverejnenia: 10.06.2013
3.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a blo.ball productions s. r. o.
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava s. r. o. blo.ball productions finančnú dotáciu na podporu projektu "DRUXXX - proti drogám na písomnú časť maturít".
Dátum zverejnenia: 03.04.2014
5.8.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Blo.ball productions, s.r.o.
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Blo.ball productions, s.r.o. finančnú dotáciu na podporu projektu "Cocaine! - skryté ospravedlnenie závislostí v umeleckých dielach Pop - kultúry"
Dátum zverejnenia: 05.08.2013
13.11.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Bratislavským stolnotenisovým zväzom
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Bratislavskému stolnotenisovému zväzu finančnú dotáciu na podporu projektu "Výcvikový nábor a kontrolný turnaj mládeže v stolnom tenise pre mládež Bratislavy".
Dátum zverejnenia: 13.11.2013
14.3.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Fedákova 3, Bratislava
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava CPPPaP Fedákova 3, Bratislava,finančnú dotáciu na podporu projektu "Per Vitro".
Dátum zverejnenia: 14.03.2013
8.11.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Cirkevnou základnou umeleckou školou, n. f. Chlumeckého 10, Bratislava
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Cirkevnej základnejumeleckej škole, n. f. Chlumeckého 10, Bratislava finančnú dotáciu na podporu projektu "Tabule s notovou osnovou pre elokované pracoviská".
Dátum zverejnenia: 08.11.2013
18.11.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Detskou a mládežníckou organizáciou TAHAMATAM
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Detskej a mládežníckej organizácii TAHAMATAM finančnú dotáciu na podporu projektu " ... pretože deti, ktoré sa nenudia, nehnevajú!".
Dátum zverejnenia: 18.11.2013
6.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Detskou misiou
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Detskej misii finančnú dotáciu na podporu projektu "Spravne rozhodnutia".
Dátum zverejnenia: 06.06.2013
4.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Detskou organizáciou Bratislavský Fénix
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Detskej organizácii Bratislavský Fénix finančnú dotáciu na podporu projektu "Putujeme od Dunaja na Záhorie".
Dátum zverejnenia: 04.06.2013
15.8.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Domčekom pre voľný čas
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Domčeku pre voľný čas finančnú dotáciu na podporu projektu "Porcelánové variácie".
Dátum zverejnenia: 15.08.2013
2.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Domkou - Združením saleziánskej mládeže na Daliborovom námestí v Bratislave
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Domke - Združeniu saleziánskej mládeže na Daliborovom námestí v Bratislave finančnú dotáciu na podporu projektu "Budujeme DOM".
Dátum zverejnenia: 02.04.2014
12.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Domkou - Združením saleziánskej mládeže Bratislava-Miletičova
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Domke - Združeniu saleziánskej mládeže Bratislava-Miletičova finančnú dotáciu na podporu projektu "Stredoškolský tábor".
Dátum zverejnenia: 12.06.2013
29.10.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Domkou - Združením saleziánskej mládeže, Miletičova
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava
Domke - Združeniu saleziánskej mládeže, Miletičova, finančnú dotáciu na podporu projektu "Jesenný kurz zručností pre vedúcich rovesníckych skupín 2013".
Dátum zverejnenia: 29.10.2013
11.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Domkou - Združením saleziánskej mládeže, strediskom Bratislava-Mamateyova
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Domke - Združeniu saleziánskej mádeže, stredisku Bratislava-Mamateyova finančnú dotáciu na podporu projektu "Päť dní v džungli".
Dátum zverejnenia: 11.06.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 91 92 93 94 -95- 96 97 98 99 ... 103  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.