Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 90 91 92 93 -94- 95 96 97 98 ... 103  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
13.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu deti a umenie [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu deti a umenie finančnú dotáciu na podporu projektu "Tvorivé dielne pre deti".
Dátum zverejnenia: 13.06.2012
24.6.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu deti a umenie [PDF, 43 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu deti a umenie finančnú dotáciu na podporu projektu "Tvorivé dielne pre deti"
Dátum zverejnenia: 24.06.2011
13.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie združeniu Echo - Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava združeniu Echo - Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím finančnú dotáciu na podporu projektu "Rekondično-rehabilitačný pobyt Turčianske Teplice".
Dátum zverejnenia: 13.06.2012
13.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie združeniu GoodSports International Slovensko [PDF, 36 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava združeniu GoodSports International Slovensko finančnú dotáciu na podporu projektu "16. ročník baseball - sports - english camp 2012".
Dátum zverejnenia: 13.06.2012
8.7.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu KOBYLKA [PDF, 42 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu KOBYLKA finančnú dotáciu na podporu projektu "Letný tábor detí detského folklórneho súboru KOBYLKA"
Zverejnené dňa: 08.07.2011
13.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Bratislava IV [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Bratislava IV finančnú dotáciu na podporu projektu "Rehabilitačno-relaxačný prázdninový pobyt".
Dátum zverejnenia: 13.06.2012
7.7.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Bratislava IV [PDF, 43 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Bratislava IV finančnú dotáciu na podporu projektu "Rehabilitačno-relaxačný a poznávací prázdninový pobyt, Luhačovice"
Zverejnené dňa: 07.07.2011
11.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím ECHO [PDF, 89 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím ECHO finančnú dotáciu na podporu projektu "Športové leto 2012" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 11.05.2012
10.8.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu národností a etník Slovenskej republiky [PDF, 43 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu národností a etník Slovenskej republiky finančnú dotáciu na podporu projektu "Integrovaná literárno-umelecká dielňa detí a mládeže"
Zverejnené dňa: 10.08.2011
29.11.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu priateľov tanca H-T [PDF, 42 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu priateľov tanca H-T finančnú dotáciu na podporu projektu "Privítajme spolu Vianoce".
Zverejnené dňa: 29.11.2012
3.8.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu rodičov Materskej školy Ožvoldíkova [PDF, 46 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu rodičov Materskej školy Ožvoldíkova finančnú dotáciu na podporu projektu "S priateľmi objavujeme a spoznávame svet v roku 2011"
Zverejnené dňa: 03.08.2011
1.7.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu rodičov MŠ Ožvoldíkova [PDF, 43 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu rodičov MŠ Ožvoldíkova finančnú dotáciu na podporu projektu "S priateľmi objavujeme a spoznávame svet"
Zverejnené dňa: 01.07.2011
17.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu rodičov pri Základnej umeleckej škole Hálkova 56, Bratislava [PDF, 37 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu rodičov pri Základnej umeleckej škole Hálkova 56, Bratislava na podporu projektu "Hľadá sa muzikálová hviezda – VIII. ročník speváckej súťaže pre žiakov základných umeleckých škôl" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 17.05.2012
7.7.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu saleziánskej mládeže DOMKA, stredisko Daliborovo nám. [PDF, 36 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu saleziánskej mládeže DOMKA, stredisko Daliborovo nám. finančnú dotáciu na podporu projektu "Letný detský Daliborko tábor"
Zverejnené dňa: 07.07.2011
1.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu saleziánskej mládeže - Domka, stredisku BA Trnávka [PDF, 36 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu saleziánskej mládeže Domka, stredisku BA Trnávka finančnú dotáciu na podporu projektu "Letný zážitkový tábor pre mladých 2012"
Dátum zverejnenia: 01.06.2012
7.7.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu saleziánskej mládeže DOMKA, stredisko Mamateyova [PDF, 47 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu saleziánskej mládeže DOMKA, stredisko Mamateyova finančnú dotáciu na podporu projektu "Prímestský tábor"
Zverejnené dňa: 07.07.2011
8.7.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu saleziánskej mládeže DOMKA, stredisko Miletičova [PDF, 45 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu saleziánskej mládeže DOMKA, stredisko Miletičova finančnú dotáciu na podporu projektu "Prímestský tábor detí 2011"
Zverejnené dňa: 08.07.2011
29.5.2018Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta
Stručný popis: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov formou bežného transferu z rozpočtu poskytovateľa prijímateľovi v rozpočtovom roku 2018. Finančné prostriedky budú poskytnuté v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1006/2017 zo dňa 07.12.2017 a Programovým rozpočtovaním výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 v rámci Programu: „1 Mobilita a verejná doprava, Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy, Prvok 1.1.2 Integrovaná doprava“.
Číslo zmluvy: MAGDG 18001941
19.8.2019Zmluva o poskytnutie dotácie MAGDG1900381
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Vodácky klub Zlaté piesky na podporu projektu „Priveďme deti k športu“.
Dátum zverejnenia: 19.08.2019
17.5.2017Zmluva o spolupráci č. OSV/012/2017 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Spolupráca a finančná podpora hlavného mesta vo výške 1500,- Eur pri realizácii projektu o stravovaní "Food Revolution Day" Občianskemu združeniu Jem iné, o. z.
Podujatie sa uskutoční dňa 19. a 20. mája 2017.
Prvý deň budú prebiehať aktivity na školách a druhý deň je určený pre verejnosť v priestoroch Starej tržnice na Námestí SNP 25 v Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 12.05.2017
Dátum zverejnenia: 17.05.2017
Dátum účinnosti (deň po dni zverejnenia): 18.05.2017
9.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 13. zborom Slovenského skautingu, Bratislava Petržalka
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava 13. zboru Slovenského skautingu v Bratislave Petržalke finančnú dotáciu na podporu projektu "Xandrosov koniec".
Dátum zverejnenia: 09.04.2014
4.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Asociáciou náhradných rodín
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Asociácii náhradných rodín finančnú dotáciu na podporu projektu "Podpora dospievajúcich detí v náhradných rodinách".
Dátum zverejnenia: 04.04.2014
2.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku finančnú dotáciu na podporu projektu "Malí pokrokoví žurnalisti".
Dátum zverejnenia: 02.04.2014
9.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Fighting Flies Bratislava
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Fighting Flies Bratislava finančnú dotáciu na podporu projektu "II. časť: Športová príprava cez zimu: kondícia - posilňovanie - beh - baseball".
Dátum zverejnenia: 09.04.2014
11.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Fusballovou úniou Slovenska
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Fusballovej únii Slovenska finančnú dotáciu na podporu projektu "Majstrovstvá strednej Európy v stolnom futbale".
Dátum zverejnenia: 11.04.2014

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 90 91 92 93 -94- 95 96 97 98 ... 103  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.