Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 103  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
14.11.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č.MAGDG1800685 [PDF, 241 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Deti mamy Margity na projekt "Tvorivý a športový priestor pre Margarétku".
8.11.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č.MAGDG1800686 [PDF, 242 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Rodičovskému združeniu pri Centre voľného času Gessayova 6, Bratislava na projekt "Čerti, bosorky a iné strašidlá"
8.11.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č.MAGDG1800687 [PDF, 242 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Rodičovskému združeniu pri Centre voľného času Gessayova 6, Bratislava na projekt "Deti inak obdarené"
8.11.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č.MAGDG1800688 [PDF, 242 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Rodičovskému združeniu pri Centre voľného času Gessayova 6, Bratislava na projekt "Ja som mladý remeselník z Bratislavskej stolice"
15.11.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č.MAGDG1800689 [PDF, 243 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Slávii UK Bratislava - Water Polo na projekt "Pekné góly 2018!"
12.11.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č.MAGDG1800690 [PDF, 241 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Basketbalovému klubu Slovan Bratislava na projekt "Basketbal nás baví - 2. fáza".
14.11.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č.MAGDG1800691 [PDF, 243 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Lokomotíve Devínska Nová Ves na projekt "Malí futbalisti v Devínskej Novej Vsi".
19.11.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č.MAGDG1800692 [PDF, 242 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Cirkevnej materskej škole Gianny Berettovej Mollovej Bilíkova 1 v Bratislave na projekt "Pozrite sa, čo už dokážem".
8.11.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č.MAGDG1800693 [PDF, 243 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Rade rodičov pri Základnej umeleckej škole Miloša Ruppeldta v Bratislave na projekt "Vianočný koncert česko-slovenskej spolupráce Základnej umeleckej školy Miloša Ruppeldta so Základnou umeleckou školou Žerotín v koncertnej sieni Moravskej filharmónie v Olomouci".
8.11.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č.MAGDG1800694 [PDF, 241 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Krasňanko na projekt "Malí - veľkí výtvarníci".
8.11.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č.MAGDG1800695 [PDF, 242 kB]
18.8.2020Zmluva o poskytnutí dotácie č.MAGDG2000074
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu "Deti Devína - Naša Materská škola" na podporu projektu "Ateliér Devín Doma pre deti".
Dátum zverejnenia: 18.08.2020
17.8.2020Zmluva o poskytnutí dotácie č.MAGDG2000078
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Rodinnému centru Ráčik na podporu projektu "Environmentálna výchova pre deti online".
Dátum zverejnenia: 17.08.2020
11.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Deťom humanity [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Deťom humanity finančnú dotáciu na podporu projektu Môj svet – cyklus kreatívnych súťaží a vzdelávacích akcií
Dátum zverejnenia: 11.05.2012
8.7.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Detskej misii [PDF, 40 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Detskej misii finančnú dotáciu na podporu projektu "Objavy, ktoré zmenili svet -- témy, semináre, workshopy -- tvorivé dielne, hry a aktivity na letných táboroch"
Zverejnené dňa: 08.07.2011
28.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Detskej organizácii Bratislavský Fénix [PDF, 37 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Detskej organizácii Bratislavský Fénix na podporu projektu "Ekologické aktivity SOSNA" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 28.05.2012
28.6.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Detskej organizácii Bratislavský Fénix [PDF, 39 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Detskej organizácii Bratislavský Fénix finančnú dotáciu na podporu projektu "Putujeme prírodou"
Zverejnené dňa: 28.06.2011
24.6.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Divadlu pod kostolom [PDF, 43 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Divadlo pod kostolom finančnú dotáciu na podporu projektu "Pierot a Colombína na ceste k umeniu"
Dátum zverejnenia: 24.06.2011
9.8.2012Zmluva o poskytnutí dotácie DOMKE - Združeniu saleziánskej mládeže Miletičova [PDF, 43 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava DOMKE - Združeniu saleziánskej mládeže Miletičova finančnú dotáciu na podporu projektu "Animátorský tábor 2012".
Dátum zverejnenia: 09.08.2012
9.7.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Domke - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Domke - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova finančnú dotáciu na podporu projektu "Dva roky prázdnin - prímestský tábor".
Dátum zverejnenia: 09.07.2012
28.11.2012Zmluva o poskytnutí dotácie DOMKE - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisko Daliborovo námestie
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava DOMKE - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisko Daliborovo námestie finančnú dotáciu na podporu projektu "RRR - Radosť rozdávaním rastie".
Dátum zverejnenia: 28.11.2012
28.11.2012Zmluva o poskytnutí dotácie DOMKE - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisko Daliborovo námestie [PDF, 46 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava DOMKE - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisko Daliborovo námestie finančnú dotáciu na podporu projektu "Adventné oratóriá".
Dátum zverejnenia: 28.11.2012
29.11.2012Zmluva o poskytnutí dotácie DOMKE - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisko Miletičova [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava DOMKE - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisko Miletičova finančnú dotáciu na podporu projektu "Zimný výlet pre deti a mládež 2012".
Zverejnené dňa: 29.11.2012
29.11.2012Zmluva o poskytnutí dotácie DOMKE - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisko Miletičova [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava DOMKE - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisko Miletičova finančnú dotáciu na podporu projektu "Jesenný kurz zručností pre vedúcich rovesníckych skupín".
Zverejnené dňa: 29.11.2012
11.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Domke - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisko Miletičova [PDF, 37 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Domke - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisko Miletičova na podporu projektu " Kurz zručností pre vedúcich rovesníckych skupín 2012" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 11.05.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 103  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.