Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 103  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
17.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Hudobnou spoločnosťou Gran
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Hudobnej spoločnosti Gran finančnú dotáciu na podporu projektu "Musicamp 2013".
Dátum zverejnenia: 17.06.2013
3.9.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Gymnáziom Alberta Einsteina
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Gymnáziu Alberta Einsteina finančnú dotáciu na podporu projektu "Bratislavský aerobik maratón".
Dátum zverejnenia: 03.09.2013
7.8.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a GoodSports International Slovensko
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava
GoodSports-u International Slovensko finančnú dotáciu na podporu projektu "Športovo výchovný program GoodSports 2013".
Zverejnené dňa: 07.08.2013
11.3.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Galériou mesta Bratislava
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Galérii mesta Bratislava finančnú dotáciu na podporu projektu "Objav umenie v Galérii mesta Bratislava".
Dátum zverejnenia: 11.03.2013
31.5.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Futbalovým klubom BCT Bratislava
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Futbalovému klubu BCT Bratislava finančnú dotáciu na podporu projektu "Športom proti drogám a kriminalite mládeže - VIII. ročník medzinárodného futbalového turnaja mladších žiakov".
Dátum zverejnenia: 31.05.2013
23.5.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Fighting Flies Bratislava
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Fighting Flies Bratislava finančnú dotáciu na podporu projektu "Aktívne využívanie voľného času športom a relaxom".
Dátum zverejnenia: 23.05.2013
6.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku finančnú dotáciu na podporu projektu "My sme hrdinky".
Dátum zverejnenia: 06.06.2013
6.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a eRkom, Hnutím kresťanských spoločenstiev detí
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava eRku, Hnutiu kresťanských spoločenstiev detí finančnú dotáciu na podporu projektu "Detský letný tábor Fararalandia 5.
Dátum zverejnenia: 06.06.2013
11.3.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Echom-Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Echu - Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím finančnú dotáciu na podporu projektu "Športové leto 2013".
Dátum zverejnenia: 11.03.2013
1.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a echom - Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava echu - Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím finančnú dotáciu na podporu projektu "Športové leto 2014".
Dátum zverejnenia: 01.04.2014
29.10.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Echom - Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Echu - Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím finančnú dotáciu na podporu projektu "Plávaním za zdravie".
Dátum zverejnenia: 29.10.2013
31.7.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Echom - Združením na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Echu - Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím finančnú dotáciu na podporu projektu "Rekondično-rehabilitačný pobyt Turčianske Teplice
2013".
Dátum zverejnenia: 01.08.2013
27.11.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Domkou, Združením saleziánskej mládeže, strediskom Bratislava Miletičova
Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Domkou, Združením saleziánskej mládeže, strediskom Bratislava Miletičova Popis: Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Domke, Združeniu saleziánskej mládeže, stredisku Bratislava Miletičova finančnú dotáciu na podporu projektu "Zimný výlet mladých 2013".
Dátum zverejnenia: 27.11.2013
5.8.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Domkou - Združením saleziánskej mládeže, strediskom Daliborovo námestie
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava
Domke - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisku Daliborovo námestie finančnú dotáciu na podporu projektu "Letný rodinný tábor".
Dátum zverejnenia: 05.08.2013
17.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Domkou - Združením saleziánskej mládeže, strediskom Daliborovo námestie
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Domke - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisku Daliborovo námestie finančnú dotáciu na podporu projektu "Detský a mládežnícky letný tábor".
Dátum zverejnenia: 17.06.2013
11.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Domkou - Združením saleziánskej mládeže, strediskom Bratislava-Mamateyova
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Domke - Združeniu saleziánskej mádeže, stredisku Bratislava-Mamateyova finančnú dotáciu na podporu projektu "Päť dní v džungli".
Dátum zverejnenia: 11.06.2013
29.10.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Domkou - Združením saleziánskej mládeže, Miletičova
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava
Domke - Združeniu saleziánskej mládeže, Miletičova, finančnú dotáciu na podporu projektu "Jesenný kurz zručností pre vedúcich rovesníckych skupín 2013".
Dátum zverejnenia: 29.10.2013
12.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Domkou - Združením saleziánskej mládeže Bratislava-Miletičova
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Domke - Združeniu saleziánskej mládeže Bratislava-Miletičova finančnú dotáciu na podporu projektu "Stredoškolský tábor".
Dátum zverejnenia: 12.06.2013
2.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Domkou - Združením saleziánskej mládeže na Daliborovom námestí v Bratislave
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Domke - Združeniu saleziánskej mládeže na Daliborovom námestí v Bratislave finančnú dotáciu na podporu projektu "Budujeme DOM".
Dátum zverejnenia: 02.04.2014
15.8.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Domčekom pre voľný čas
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Domčeku pre voľný čas finančnú dotáciu na podporu projektu "Porcelánové variácie".
Dátum zverejnenia: 15.08.2013
4.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Detskou organizáciou Bratislavský Fénix
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Detskej organizácii Bratislavský Fénix finančnú dotáciu na podporu projektu "Putujeme od Dunaja na Záhorie".
Dátum zverejnenia: 04.06.2013
6.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Detskou misiou
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Detskej misii finančnú dotáciu na podporu projektu "Spravne rozhodnutia".
Dátum zverejnenia: 06.06.2013
18.11.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Detskou a mládežníckou organizáciou TAHAMATAM
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Detskej a mládežníckej organizácii TAHAMATAM finančnú dotáciu na podporu projektu " ... pretože deti, ktoré sa nenudia, nehnevajú!".
Dátum zverejnenia: 18.11.2013
8.11.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Cirkevnou základnou umeleckou školou, n. f. Chlumeckého 10, Bratislava
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Cirkevnej základnejumeleckej škole, n. f. Chlumeckého 10, Bratislava finančnú dotáciu na podporu projektu "Tabule s notovou osnovou pre elokované pracoviská".
Dátum zverejnenia: 08.11.2013
14.3.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Fedákova 3, Bratislava
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava CPPPaP Fedákova 3, Bratislava,finančnú dotáciu na podporu projektu "Per Vitro".
Dátum zverejnenia: 14.03.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 4 5 6 7 -8- 9 10 11 12 ... 103  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.