Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 103  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
12.3.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Deti humanity
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Deti humanity finančnú dotáciu na podporu projektu "Kultúrne, vzdelávacie a tvorivé aktivity mládeže (ohrozenej chudobou alebo inak znevýhodnenej)".
Dátum zverejnenia: 12.03.2013
6.11.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Občianskym združením Deti Devína - Naša Materská škola
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava
Občianskemu združeniu Deti Devína - Naša Materská škola finančnú dotáciu na podporu projektu "Umenie detí Devína - kalendár na rok 2014 a tvorivý workshop".
Dátum zverejnenia: 06.11.2013
14.5.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Deti Devína - Naša materská škola
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Deti Devína - Naša materská škola finančnú dotáciu na podporu projektu "Výtvarný a hudobný ateliér v Devíne".
Dátum zverejnenia: 14.05.2013
6.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením D3
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu D3 finančnú dotáciu na podporu projektu "Akceptácia rôznosti - Letný pobyt pre úplné, neúplné, viacdetné a náhradné rodiny s deťmi".
Dátum zverejnenia: 06.06.2013
22.5.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením C.A.R.D.O.
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu C.A.R.D.O. finančnú dotáciu na podporu projektu "Dni dobrovoľníctva 2013.
Dátum zverejnenia: 22.05.2013
12.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Bývajme bezpečne
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Bývajme bezpečne finančnú dotáciu na podporu projektu "Detský letný športový tábor".
Dátum zverejnenia: 12.06.2013
1.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Občianskym združením Bratislavský chlapčenský zbor
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Bratislavský chlapčenský zbor finančnú dotáciu na podporu projektu "Letná hudobná škola pre chlapcov".
Dátum zverejnenia: 01.04.2014
6.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Občianskym združením Bratislavský chlapčenský zbor
22.11.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Beracha
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Beracha finančnú dotáciu na podporu projektu "Výroba adventných vencov a ikebán".
Dátum zverejnenia: 22.11.2013
22.5.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Beracha
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Beracha finančnú dotáciu na podporu projektu "Farský deň detí 7".
Dátum zverejnenia: 22.05.2013
22.3.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Beracha
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Beracha finančnú dotáciu na podporu projektu "Odhoď nudu".
Dátum zverejnenia: 22.03.2013
22.3.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Beracha
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Beracha finančnú dotáciu na podporu projektu "Dielne pre najmenších".
Dátum zverejnenia: 22.03.2013
23.5.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením BASIC
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu BASIC finančnú dotáciu na podporu projektu "Povesti súčasnej Bratislavy".
Dátum zverejnenia: 23.05.2013
11.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Albatros plus
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Albatros plus finančnú dotáciu na podporu projektu "Medzinárodný splav Dunaja T.I.D.".
Dátum zverejnenia: 11.06.2013
17.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením AIESEC COMENIUS UNIVERSITY
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu AIESEC COMENIUS UNIVERSITY finančnú dotáciu na podporu projektu "Talents of Tomorrow".
Dátum zverejnenia: 17.06.2013
7.8.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Občianskym združením Rusovčan
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava
Občianskemu združeniu Rusovčan finančnú dotáciu na podporu projektu "Rusovský beh 2013"
Zverejnené dňa: 07.08.2013
11.3.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Neziskovoum organizáciou Voices
Popis: Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Neziskovej organizácii Voices finančnú dotáciu na podporu projektu "Trampolína Jump 2013".
Dátum zverejnenia: 11.03.2013
4.11.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a neziskovou organizáciou Top Tenis
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava neziskovej organizácii Top Tenis finančnú dotáciu na podporu projektu "Mikálášsky teenaage turnaj 14.12.2013".
Dátum zverejnenia: 4.11.2013
14.3.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a neinvestičným fondom Rosa
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava neinvestičnému fondu Rosa finančnú dotáciu na podporu projektu "Inak obdarované deti a ich deň".
Dátum zverejnenia: 14.03.2013
20.11.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Nadáciou Riverpark Dance School
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Nadácii Riverpark Dance School finančnú dotáciu na podporu projektu "Tanec deťom z detských domovov a krízových centier".
Dátum zverejnenia: 20.11.2013
30.5.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a n.o. Lepší svet
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava neziskovej organizácii Lepší svet finančnú dotáciu na podporu projektu "Umenie v Lepšom svete".
Dátum zverejnenia: 30.05.2013
19.11.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Múzeom mesta Bratislavy
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Múzeu mesta Bratislavy finančnú dotáciu na podporu projektu "I. Etapa: Maľované dejiny Bratislavy / Príbehy Pavla Dvořáka ilustrované deťmi".
Dátum zverejnenia: 19.11.2013
12.3.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Múzeom mesta Bratislavy
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Múzeu mesta Bratislavy finančnú dotáciu na podporu projektu "Oslavujeme príchod Konštantína a Metoda na Veľkú Moravu, 15.06.2013, sobota...".
Dátum zverejnenia: 12.03.2013
28.10.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Miestnym futbalovým klubom Rusovce
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Miestnemu futbalovému klubu Rusovce finančnú dotáciu na podporu projektu "Mládežnícky turnaj prípraviek a mladších žiakov".
Zverejnené dňa: 28.10.2013
11.3.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Mgr. Martinom Schonom, živnostníkom
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Mgr. Martinovi Schonovi finančnú dotáciu na podporu projektu "Mestská bestmintonová liga mládeže".
Dátum zverejnenia: 11.03.2013

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 3 4 5 -6- 7 8 9 10 ... 103  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.