Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 103  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200070
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, NAŠA ATLETIKA, vo výške 1 000,00 eur na projekt „Naša športová akadémia". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 10.6.2022
Dátum účinnosti: 11.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200069
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, City Kids, vo výške 700,00 eur na projekt „Objav v sebe tanec!". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 2.6.2022
Dátum účinnosti: 3.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200068
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Krasoklub Ondreja Nepelu Slovan Bratislava, vo výške 600,00 eur na projekt „Organizácia kurzov korčuľovania a edukácia mladých trénerov pre prácu s deťmi a mládežou". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 13.6.2022
Dátum účinnosti: 14.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200067
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Parkour Škola, vo výške 1 000,00 eur na projekt „Detstvo plné prirodzeného pohybu". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 30.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
22.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200066
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Športový klub matematikov, fyzikov a informatikov, vo výške 1 500,00 eur na projekt „Športový deň detí na matfyze". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 30.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
22.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200065
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Slovenský olympijský a športový výbor, vo výške 500,00 eur na projekt „Krajské kolo Olympijského odznaku všestrannosti 2022". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 6.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 10.6.2022
Dátum účinnosti: 11.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
22.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200064
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, ProMaya, vo výške 400,00 eur na projekt „Bratislava Maya Meeting 2022". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 13.6.2022
Dátum účinnosti: 14.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
22.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200063
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Futbalový klub polície Bratislava, vo výške 1 500,00 eur na projekt „Futbal je naša hra". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 30.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
22.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200062
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Kanoistický klub Slávia UK Bratislava, vo výške 700,00 eur na projekt „Podpora pretekov o Pohár Slávie UK". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 31.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 2.6.2022
Dátum účinnosti: 3.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
22.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200061
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, GoodSports International Slovensko, vo výške 300,00 eur na projekt „Denný tábor GoodSports 2022". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 30.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
22.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200060
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, off season training o. z., vo výške 500,00 eur na projekt „Individuálna športová príprava detí a mládeže – Off Season Training". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 13.6.2022
Dátum účinnosti: 14.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
22.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200059
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, GoodSports International Slovensko, vo výške 300,00 eur na projekt „26. ročník Baseball-Sports-English Camp 2022". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 30.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
22.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200058
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Futbalové Turnaje, vo výške 1 000,00 eur na projekt „Futbalové turnaje pre deti z detských domovov". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 30.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
22.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200057
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, OZ Kamky, vo výške 700,00 eur na projekt „Baví ma to". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 2.6.2022
Dátum účinnosti: 3.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
21.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200055
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Judo klub Pozemné stavby Bratislava, vo výške 600,00 eur na projekt „Judo kemp Jasenská dolina 2022". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 31.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
21.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200054
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, I.N.A.K – pohybové a osobnostne rozvojové aktivity, vo výške 1 500,00 eur na projekt „Letný break dance tábor v Dúbravke – Škola breaku (7. ročník)". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 30.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
21.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200053
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Mestská časť Bratislava - Rača, vo výške 500,00 eur na projekt „11. ročník Račiansky polmaratón, Račianska desiatka 2022". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 6.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 10.6.2022
Dátum účinnosti: 11.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
21.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200165
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Slovenský zväz malého futbalu, vo výške 5 000,00 eur na projekt „Národná liga v malom futbale v Bratislave". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí
Dátum uzatvorenia: 21.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 21.6.2022
Dátum účinnosti: 22.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
21.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200038
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Futbalový klub Dúbravka, vo výške 1 500,00 eur na projekt „Rozvoj mládežníckeho futbalu v Dúbravke v roku 2022". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 30.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
21.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200037
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Šermiarsky klub Dunaj Bratislava, vo výške 700,00 eur na projekt „Šermiarske letné sústredenie 2022“ realizovaný v roku 2022. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 10.6.2022
Dátum účinnosti: 11.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
21.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200036
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Klub vodných športov Oceán Bratislava, vo výške 600,00 eur na projekt „Rozvoj a príprava členov športového plaveckého klubu“ realizovaný v roku 2022. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 2.6.2022
Dátum účinnosti: 3.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
21.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200033
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Klub modernej gymnastiky DANUBIA, vo výške 1 500,00 eur na projekt „Športom k fyzickému a duševnému zdraviu“ realizovaný v roku 2022. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 6.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 10.6.2022
Dátum účinnosti: 11.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
21.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200032
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Centrum sociálnych služieb Sibírka, vo výške 500,00 eur na projekt „Hravé leto“ realizovaný v roku 2022. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 2.6.2022
Dátum účinnosti: 3.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
20.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200031
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Hokejbalový klub IEPURII DNV, vo výške 1 000,00 eur na projekt „Mamut Cup 2022 U8 a U12 – Slovenský pohár“ realizovaný v roku 2022. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 30.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
20.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200030
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Klub vodného slalomu Karlova Ves, vo výške 1 500,00 eur na projekt „Celoročná športová príprava pre deti a mládež 2022“ realizovaný v roku 2022. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 30.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 2 -3- 4 5 6 7 ... 103  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.