Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 103  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
3.11.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Bratislavskému združeniu telesnej kultúry [PDF, 61 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Bratislavskému združeniu telesnej kultúry finančnú dotáciu na podporu projektu "Najúspešnejší športovec a športový kolektív Bratislavy za rok 2011"
Dátum zverejnenia: 03.11.2011
18.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Cechu detských folklórnych súborov Bratislavy [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Cechu detských folklórnych súborov Bratislavy finančnú dotáciu na podporu projektu "XV. medzinárodný festival DFS Bratislava 2012".
Dátum zverejnenia: 18.06.2012
28.6.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Cechu Detských folklórnych súborov Bratislavy a okolia [PDF, 44 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Cechu DFS Bratislavy a okolia finančnú dotáciu na podporu projektu "Medzinárodný festival DFS Bratislava 2011- XIV. ročník"
Dátum zverejnenia: 27.06.2011
29.11.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie [PDF, 46 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Centru pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie finančnú dotáciu na podporu projektu "Skupiny tvorivosti".
Zverejnené dňa: 29.11.2012
14.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie CPPP a prevencie [PDF, 36 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava CPPP a prevencie finančnú dotáciu na podporu projektu "Prázdniny s učiteľmi - denný tábor".
Dátum zverejnenia: 14.06.2012
14.5.2014Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1400071
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Plaveckému klubu ORCA Bratislava na podporu projektu "16. ročník ORCA CUP 2014 - medzinárodný plavecký míting".
Dátum zverejnenia: 14.5.2014
14.5.2014Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1400073
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Rodičovskému združeniu pri Základnej umeleckej škole Eugena Suchoňa v Bratislave na podporu projektu "átriUM pre Umenie 2014".
Dátum zverejnenia: 14.5.2014
21.5.2014Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1400076
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Deti ulice na podporu projektu "Zážitkový, kultúrno-poznávací výlet pre deti z Diagnostického centra".
Dátum zverejnenia: 21.05.2014
21.5.2014Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1400085
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislavou Laure - združeniu mladých, stredisko Bratislava Kremnická na podporu projektu "Poď von".
Dátum zverejnenia: 21.05.2014
21.5.2014Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1400086
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Miesnemu futbalovému klubu Rusovce na podporu projektu "Mládežnícky turnaj prípraviek žiakov".
Dátum zverejnenia: 21.05.2014
20.5.2014Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1400088
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Kaspian na podporu projektu "Concrete Jungle Jam V".
Dátum zverejnenia: 20.05.2014
22.5.2014Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1400089
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Albatros plus na podporu projektu "Medzinárodný splav Dunaja TID 2014".
Dátum zverejnenia: 22.05.2014
21.5.2014Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1400092
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislavou organizácii AUTISTI - Agentúre špecializovaných služieb pre autistov a iné zdravotné postihnutia na podporu projektu "Deň country a na Nivách pre všetky deti a všetky vekové kategórie".
Dátum zverejnenia: 21.05.2014
14.5.2014Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1400128
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Fórumu kresťanských inštitúcií na podporu projektu "Oslávme spolu Deň rodiny 2014".
Zverejnené dňa: 14.5.2014
20.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1800062
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Mažoretky Tina na podporu projektu "Prešporský pohár 2018".
24.4.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1800109 [PDF, 48 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1800109 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník Zb. v platnom znení
Stručný popis:
Hlavné mesto SR Bratislava zo svojho rozpočtu poskytlo dotáciu vo výške 3000 € na projekt Ubránili sme sa – 209. výročie obliehania Bratislavy Napoleonom I.
Dátum uzatvorenia: 23.04.2018
Dátum zverejnenia: 24.04.2018
27.6.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1800397 [PDF, 141 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Deti Šport Rodina na podporu projektu "Futbalový turnaj pre detské domovy".
9.7.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1800399 [PDF, 141 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu "OZ deti a Zem" na podporu projektu "FitKids Run - Ružinov".
9.7.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1800400 [PDF, 140 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu "bratislava-inline" na podporu projektu "bratislava-inline 2018".
9.7.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1800401 [PDF, 140 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Šport a zdravie" na podporu projektu "Športový deň detí".
12.7.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1800402 [PDF, 140 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu "Klub rýchlostnej kanoistiky Vinohrady" na podporu projektu "Príprava detí a mládeže na aktívne využívanie voľného času v oblasti športu - vodné športy".
27.6.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1800403 [PDF, 141 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Ichtys na podporu projektu "Tradične netradičné leto s Ichytsom".
27.6.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1800405 [PDF, 141 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava fyzickej osobe - podnikateľovi Tomášovi Mateovičovi - KOVMAT na podporu projektu "8. narodeniny Deafclub".
27.6.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1800406 [PDF, 141 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Kreatívny klub LUNA na podporu projektu "Súťaž Stvárni knihu 2018 (3. ročník)".
9.7.2018Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG1800407 [PDF, 142 kB]
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu "NAŠA ATLETIKA" na podporu projektu "Čokoládová tretra Slovensko 2018 - krajské kolo Bratislava".

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 103  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.