Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 103  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
13.11.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Bratislavským stolnotenisovým zväzom
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Bratislavskému stolnotenisovému zväzu finančnú dotáciu na podporu projektu "Výcvikový nábor a kontrolný turnaj mládeže v stolnom tenise pre mládež Bratislavy".
Dátum zverejnenia: 13.11.2013
5.8.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Blo.ball productions, s.r.o.
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Blo.ball productions, s.r.o. finančnú dotáciu na podporu projektu "Cocaine! - skryté ospravedlnenie závislostí v umeleckých dielach Pop - kultúry"
Dátum zverejnenia: 05.08.2013
3.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a blo.ball productions s. r. o.
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava s. r. o. blo.ball productions finančnú dotáciu na podporu projektu "DRUXXX - proti drogám na písomnú časť maturít".
Dátum zverejnenia: 03.04.2014
1.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Asociáciou pre mládež, vedu a techniku
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Asociácii pre mládež, vedu a techniku finančnú dotáciu na podporu projektu "Junior Internet 2014".
Dátum zverejnenia: 01.04.2014
10.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Asociáciou pre mládež, vedu a techniku
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Asociácii pre mládež, vedu a techniku finančnú dotáciu na podporu projektu "Krajský festival vedy a techniky".
Dátum zverejnenia: 10.06.2013
10.6.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Asociáciou pre mládež, vedu a techniku
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Asociácii pre mládež, vedu a techniku finančnú dotáciu na podporu projektu "Letná univerzitka".
Dátum zverejnenia: 10.06.2013
13.8.2013Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Asociáciou Divadelná Nitra
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Asociácii Divadelná Nitra finančnú dotáciu na podporu projektu "Klub Darujem ti tulipán - celoročné integračné a tvorivé aktivity pre nevidiace a slabozraké deti".
Dátum zverejnenia: 13.08.2013
11.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Športovým klubom karate SEIWA
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Športovému klubu karate SEIWA finančnú dotáciu na podporu projektu "Mládež a karate 2014".
Dátum zverejnenia: 11.04.2014
9.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Rodičovským združením sv. František
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Rodičovskému združeniu sv. František finančnú dotáciu na podporu projektu "F-day (Family - Fun - Film Day)".
Dátum zverejnenia: 09.04.2014
4.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Rodičovským združením pri Základnej umeleckej škole Istrijská
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Rodičovskému združeniu pri Základnej umeleckej škole Istrijská finančnú dotáciu na podporu projektu "Tanečný galavečer Ahoj prázdniny"".
Dátum zverejnenia: 04.04.2014
9.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Rusovčan
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Rusovčan finančnú dotáciu na podporu projektu "Rusovský beh 2014".
Dátum zverejnenia: 09.04.2014
11.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Kresťania v meste
Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Kresťania v meste Popis: Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Kresťania v meste finančnú dotáciu na podporu projektu "The Dark Trip - Cesta do tmy".
Dátum zverejnenia: 11.04.2014
11.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Koráb
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Koráb finančnú dotáciu na podporu projektu "Chillout párty".
Dátum zverejnenia: 11.04.2014
9.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a občianskym združením Deti humanity
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Deti humanity finančnú dotáciu na podporu projektu "Môj svet - Cyklus kreatívnych súťaží a pridružených kultúrno - edukatívnych aktivít".
Dátum zverejnenia: 09.04.2014
2.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Krasokorčuliarskym oddielom Športového klubu polície Bratislava
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Krasokorčuliarskemu oddielu Športového klubu polície Bratislava finančnú dotáciu na podporu projektu "Na krasokorčuliarskej ceste 2014".
Dátum zverejnenia: 02.04.2014
11.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Fusballovou úniou Slovenska
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Fusballovej únii Slovenska finančnú dotáciu na podporu projektu "Majstrovstvá strednej Európy v stolnom futbale".
Dátum zverejnenia: 11.04.2014
9.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Fighting Flies Bratislava
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Fighting Flies Bratislava finančnú dotáciu na podporu projektu "II. časť: Športová príprava cez zimu: kondícia - posilňovanie - beh - baseball".
Dátum zverejnenia: 09.04.2014
2.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Evanjelickou diakoniou ECAV na Slovensku
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Evanjelickej diakonii ECAV na Slovensku finančnú dotáciu na podporu projektu "Malí pokrokoví žurnalisti".
Dátum zverejnenia: 02.04.2014
4.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Asociáciou náhradných rodín
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Asociácii náhradných rodín finančnú dotáciu na podporu projektu "Podpora dospievajúcich detí v náhradných rodinách".
Dátum zverejnenia: 04.04.2014
9.4.2014Zmluva uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a 13. zborom Slovenského skautingu, Bratislava Petržalka
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava 13. zboru Slovenského skautingu v Bratislave Petržalke finančnú dotáciu na podporu projektu "Xandrosov koniec".
Dátum zverejnenia: 09.04.2014
17.5.2017Zmluva o spolupráci č. OSV/012/2017 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov
Spolupráca a finančná podpora hlavného mesta vo výške 1500,- Eur pri realizácii projektu o stravovaní "Food Revolution Day" Občianskemu združeniu Jem iné, o. z.
Podujatie sa uskutoční dňa 19. a 20. mája 2017.
Prvý deň budú prebiehať aktivity na školách a druhý deň je určený pre verejnosť v priestoroch Starej tržnice na Námestí SNP 25 v Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 12.05.2017
Dátum zverejnenia: 17.05.2017
Dátum účinnosti (deň po dni zverejnenia): 18.05.2017
19.8.2019Zmluva o poskytnutie dotácie MAGDG1900381
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Vodácky klub Zlaté piesky na podporu projektu „Priveďme deti k športu“.
Dátum zverejnenia: 19.08.2019
29.5.2018Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta
Stručný popis: Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov formou bežného transferu z rozpočtu poskytovateľa prijímateľovi v rozpočtovom roku 2018. Finančné prostriedky budú poskytnuté v súlade s uznesením Mestského zastupiteľstva hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy č. 1006/2017 zo dňa 07.12.2017 a Programovým rozpočtovaním výdavkov hlavného mesta SR Bratislavy na rok 2018 v rámci Programu: „1 Mobilita a verejná doprava, Podprogram: 1.1 Integrovaný systém verejnej dopravy, Prvok 1.1.2 Integrovaná doprava“.
Číslo zmluvy: MAGDG 18001941
8.7.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu saleziánskej mládeže DOMKA, stredisko Miletičova [PDF, 45 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu saleziánskej mládeže DOMKA, stredisko Miletičova finančnú dotáciu na podporu projektu "Prímestský tábor detí 2011"
Zverejnené dňa: 08.07.2011
7.7.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu saleziánskej mládeže DOMKA, stredisko Mamateyova [PDF, 47 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu saleziánskej mládeže DOMKA, stredisko Mamateyova finančnú dotáciu na podporu projektu "Prímestský tábor"
Zverejnené dňa: 07.07.2011

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 5 6 7 8 -9- 10 11 12 13 ... 103  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.