Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 103  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200040
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Združenie priateľov Čunova, vo výške 300,00 eur na projekt „Dunaj bez hraníc 2022, jubilejný 15. ročník“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200039
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Športový klub SUN sport, vo výške 600,00 eur na projekt „Objav Dunaj“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200035
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, FitKids BRATISLAVA, vo výške 1 000,00 eur na projekt „Letné športové tréningy“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200034
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Bratislavský klub slalomových a zjazdových vodákov, vo výške 500,00 eur na projekt „V Bratislave na vode“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 15.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 15.6.2022
Dátum účinnosti: 16.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200100
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, FK Inter Bratislava mládež, vo výške 1 500,00 eur na projekt „Kvalitný tréningový proces“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 2.6.2022
Dátum účinnosti: 3.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200097
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, SportsClub FunnyDance, vo výške 500,00 eur na projekt „Hýb sa a ži zdravo 2022“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 13.6.2022
Dátum účinnosti: 14.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200096
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Judo klub Patrónka, vo výške 1 000,00 eur na projekt „Podpora pravidelnej tréningovej činnosti detí“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 8.6.2022
Dátum účinnosti: 9.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200098
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Slovenský skauting, 13. zbor Bratislava - Petržalka, vo výške 700,00 eur na projekt „Letný tábor 2022 – Trampoty dona Pablita“. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 6.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 10.6.2022
Dátum účinnosti: 11.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200092
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, ATELIÉR SURYA, s. r. o., vo výške 1 000,00 eur na projekt „ŠPORT A AJURVÉDA“ – Pravidelná športová činnosť s využitím holistického liečebného systému ajurvédy – praktické cvičenia a vzdelávanie". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 10.6.2022
Dátum účinnosti: 11.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200089
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Domov je prístav, vo výške 500,00 eur na projekt „FUNTASY ENGLISH". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 30.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200087
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Box Club SLOVAKIA Bratislava, vo výške 1 000,00 eur na projekt „Memoriál Štefana Matejčíka – 17. ročník". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 30.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200086
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Športový klub Koryo, vo výške 500,00 eur na projekt „Klubové reprezentačné športové súpravy pre deti a mládež zúčastňujúce sa na súťažiach Taekwon-Do". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 8.6.2022
Dátum účinnosti: 9.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200085
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, OZ Pro omnibus, vo výške 700,00 eur na projekt „Ružinovský kolotoč". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 13.6.2022
Dátum účinnosti: 14.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200084
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, BMX klub Rača, vo výške 700,00 eur na projekt „BMX prípravka 2022". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 31.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 2.6.2022
Dátum účinnosti: 3.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200083
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Domka – Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Mamateyova, vo výške 1 500,00 eur na projekt „Leto s Mamateykou". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 8.6.2022
Dátum účinnosti: 9.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200082
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Rodinné centrum Ráčik, vo výške 500,00 eur na projekt „Propagácia komunitného života". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 10.6.2022
Dátum účinnosti: 11.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200081
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Hory a mesto, vo výške 500,00 eur na projekt „Hory a mesto 2022 – Festivalový náučný chodník". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 2.6.2022
Dátum účinnosti: 3.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200080
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Slávia Gymnastické centrum Bratislava, vo výške 1 000,00 eur na projekt „Zdravšia mládež, zdravšia a lepšia Bratislava". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 8.6.2022
Dátum účinnosti: 9.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200079
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Lukostrelecký klub Bratislava, vo výške 1 500,00 eur na projekt „Lukostreľba pre mládež". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 30.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200077
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Futbalová akadémia Lafranconi FTVŠ UK, vo výške 1 500,00 eur na projekt „Súťaž prípraviek a žiakov vo futbale". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 31.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 2.6.2022
Dátum účinnosti: 3.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200075
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Občianske združenie BChZ, vo výške 1 000,00 eur na projekt „Letná hudobná škola". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 2.6.2022
Dátum účinnosti: 3.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200074
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, WALDKIND, vo výške 500,00 eur na projekt „Lesný klub a jeho tanec v rytme vetra pod korunami stromov". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 30.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200073
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Bratislavia, vo výške 400,00 eur na projekt „Pravidelná športová činnosť nového športového klubu 2022". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 10.6.2022
Dátum účinnosti: 11.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200072
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Atletika Inter Bratislava, o. z., vo výške 500,00 eur na projekt „Detská atletika". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 8.6.2022
Dátum účinnosti: 9.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2200071
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, OZ Presadíme, vo výške 500,00 eur na projekt „Cesta do Kolchidy. Dunaj láka...". Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 1 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 30.5.2022
Dátum zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv: 31.5.2022
Dátum účinnosti: 1.6.2022
Oddelenie školstva, športu a mládeže

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 103  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Zmluvy o spolupráci

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.