Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 103  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000140
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu ABCedu pre vzdelanie na podporu projektu "Ako sa naučiť správne hospodáriť s peniazmi". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000139
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Tanečnému klubu "DANUBE" Bratislava na podporu projektu "Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2020". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000137
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava H&T Dance Company na podporu projektu "Princezná a žabka - tanečné divadlo". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000125
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Združeniu priateľov Čunova na podporu projektu "Dunaj bez hraníc". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000122
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu polície Bratislava na podporu projektu "Vodný slalom pre všetkých". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000250
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Víťaz na podporu projektu "Víťaz". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000244
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Račianskemu muzeálnemu spolku na podporu projektu "Denný letný tábor". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000243
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Asociácii športu pre všetkých Slovenskej republiky na podporu projektu "... ideme hrať ping - pooooong...". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000239
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu City Kids na podporu projektu "Svet očami teenagerov". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000167
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Štvorlístkovo na podporu projektu "Prírodná a liečivá záhrada - oáza pre život a zdravie". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000131
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Krúžky v škole na podporu projektu "Tajomstvo ľudského tela". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000238
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Telovýchovnej jednote Jarovce na podporu projektu "Letné sústredenie futbalovej mládeže TJ Jarovce 2020". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000236
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Gymnastickému centru na podporu projektu "Vianočná jedlička - detské preteky". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000233
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Klubu vodných športov Oceán Bratislava na podporu projektu "Rozvoj športového oddielu Oceán Bratislava". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000231
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Lokomotíve Devínska Nová Ves na podporu projektu "Futbal v Devínskej Novej Vsi 3 - materiálno-technické zabezpečenie". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000230
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Lokomotíve Devínska Nová Ves na podporu projektu "Futbal v Devínskej Novej Vsi 2 - Hracie plochy a zdravotná služba". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000228
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Kanoistickému klubu Slávia UK Bratislava na podporu projektu "Podpora pretekov o pohár Slávie UK". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000227
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu Tenis Centrum Dúbravka na podporu projektu "HM Bratislava Tour 2020 - Tenisové turnaje pre deti, mládež a dospelých". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000226
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Trinity Triathlon Team na podporu projektu "3NT - Trinity Triathlon Team". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000225
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Echu - Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím na podporu projektu "Jesenný pobyt 2020 Liptovský Ján". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000224
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Hasičskému zboru Bratislava - Staré mesto na podporu projektu "Vráťme hasičský šport do Bratislavy". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000221
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Slovenskému horolezeckému spolku JAMES na podporu projektu "Deň otvorených dverí športového lezenia". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000220
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Občianskemu združeniu Hlas nádeje na podporu projektu "Pobytový tábor". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000209
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava DOWIN-e - Asociácii pre podporu vzdelávania na podporu projektu "Praktické zručnosti cez zážitkovú prácu s deťmi a mládežou". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020
22.10.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000207
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Stolnotenisovému športovému klubu Karlova Ves na podporu projektu "Športová činnosť Stolnotenisového klubu Karlova Ves". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 22.10.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 15 16 17 18 -19- 20 21 22 23 ... 103  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.