Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 103  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100119
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Klubu modernej gymnastiky Danubia na podporu projektu "Gymnastika a tanec pre všetky deti".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100109
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava HBK Vrakuňa na podporu projektu "HBK Vrakuňa Juniors".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100107
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Futbalovému klubu Dúbravka na podporu projektu "Rozvoj mládežníckeho futbalu v Dúbravke v roku 2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100104
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Basketbalovému Klubu Slovan Bratislava na podporu projektu "Našim srdcom je basketbal".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100072
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Klubu vodného slalomu Karlova Ves na podporu projektu "Celoročná športová príprava pre deti a mládež 2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100067
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Domke - Združeniu saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava Mamateyova na podporu projektu "Divokí na ihrisku, ľudskí v spoločnosti".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100063
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu S 3T na podporu projektu "S 3T online Tiktok Dance- tanečné tréningy".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100243
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Devínska Nová Ves vo výške 45 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Rekonštrukcia a modernizácia športového ihriska pri ZŠ I. Bukovčana 3“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2021
Dátum zverejnenia: 1.6.2021
Dátum účinnosti: 2.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100050
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu matematikov, fyzikov a informatikov na podporu projektu "Zapoj nohy aj hlavu v Bratislave".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 01.06.2021
Dátum zverejnenia: 01.06.2021
Dátum účinnosti: 02.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
1.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100238
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Dúbravka vo výške 45 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Pumptracková dráha Talichova“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 1.6.2021
Dátum zverejnenia: 1.6.2021
Dátum účinnosti: 2.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100121
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu BY na podporu projektu "Detský putovný cyklo tábor".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 31.05.2021
Dátum zverejnenia: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100108
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava konateľovi Andrejovi Gaburovi - ARG COM na podporu projektu "KidsCamp".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 31.05.2021
Dátum zverejnenia: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100127
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Kanoistickému klubu Slávia UK Bratislava na podporu projektu "Podpora pretekov o Pohár Slávie UK".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 31.05.2021
Dátum zverejnenia: 31.05.2021
Dátum účinnosti: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100207
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu CONNECT, o.z. na podporu projektu "Krúžok zvedavých detí".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum účinnosti zmluvy: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100179
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Futbalové turnaje na podporu projektu "Futbalové turnaje pre deti z detských domovov".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum účinnosti zmluvy: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100137
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu OZ Presadíme na podporu projektu "Kamene - infinity".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum účinnosti zmluvy: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100132
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Stolnotenisovému športovému klubu Karlova Ves na podporu projektu "Karlova Ves - stolný tenis pre deti a mládež".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum účinnosti zmluvy: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100101
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Slovenskému zväzu tanečného športu na vozíčku na podporu projektu "Letný inkluzívno-tvorivý pobyt "Tanec na kolesách XVII".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum účinnosti zmluvy: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100081
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Tanečnému klubu "DANUBE" Bratislava na podporu projektu "Memoriál Ivanky Dvořáčkovej 2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum účinnosti zmluvy: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100077
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu ŠK Grand Sport, o.z. na podporu projektu "Leto plné športu".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum účinnosti zmluvy: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100053
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu SpozaVoza na podporu projektu "Ako na to 2".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum účinnosti zmluvy: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100056
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Občianskemu združeniu Hlas nádeje na podporu projektu "Pobytový tábor".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum účinnosti zmluvy: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
31.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100051
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Občianskemu združeniu Na ľade na podporu projektu "Hokej pre všetkých".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum zverejnenia zmluvy: 31.05.2021
Dátum účinnosti zmluvy: 01.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
11.11.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000161
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Fit4llife, s.r.o. na podporu projektu "Tréningy Mladý atlét". Dotácia sa poskytuje z grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum zverejnenia: 11.11.2020
10.11.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000158
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Vysokoškolskému klubu Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na podporu projektu "Rozvoj florbalu detí a mládeže organizovaný florbalovým extraligovým družstvom.
Dátum zverejnenia: 10.11.2020

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 11 12 13 14 -15- 16 17 18 19 ... 103  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.