Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 103  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
9.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100236
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Vajnory vo výške 45 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Pump track vo Vajnoroch“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 9.6.2021
Dátum zverejnenia: 9.6.2021
Dátum účinnosti: 10.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
9.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100259
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Prestigio Realiz team, o.z., vo výške 3 400, 00 Eur na projekt „Superšprint FTVŠ 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 9.6.2021
Dátum zverejnenia: 9.6.2021
Dátum účinnosti: 10.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
8.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100235
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Vrakuňa vo výške 45 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Tréningová plocha „SAHARA“ “ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 4.6.2021
Dátum zverejnenia: 8.6.2021
Dátum účinnosti: 9.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
8.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100260
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, BK Inter Bratislava mládež, vo výške 5 000, 00 Eur na projekt „Európska mládežnícka basketbalová liga v Bratislave“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 8.6.2021
Dátum zverejnenia: 8.6.2021
Dátum účinnosti: 9.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100175
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Športová škola Galaktikos na podporu projektu "Poďme deti von - za florbalom!".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100125
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Hájenka na podporu projektu "Naháňame zameškané".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100206
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Plaveckému klubu Orca Bratislava na podporu projektu "Orcáčov covid nezastaví".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100102
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu RRC Hydrorock na podporu projektu "Rozvoj športových a pohybovýh aktivít detí a socializácia detí po covidovom období".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100225
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava DOWIN-e - Asociácii pre podporu vzdelávania na podporu projektu "Poznaj svoje mesto".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100165
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Sportclubu FunnyDance na podporu projektu "Hýb sa a ži zdravo 2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100144
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu Supernova na podporu projektu "Príprava mladých hviezd 2021 Triatlon - časť cyklistika".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100208
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Ateliéru Surya, s.r.o. na podporu projektu "Praktické cvičebné workshopy jogy a jogovej terapie pre vysporiadanie sa s úzkosťou, strachom".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100156
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Dram art štúdio na podporu projektu "Biele divadlo - vráťme priestor pre umeleckú sebarealizáciu deťom, mládeži a mladým ľuďom".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100157
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Mladý hokejbalista - Podunajské Biskupice, o.z. na podporu projektu "Mladý hokejbalista 2021".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 07.06.2021
Dátum zverejnenia: 07.06.2021
Dátum účinnosti: 08.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100249
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Asociácia pre mládež, vedu a techniku, vo výške 4 000, 00 Eur na projekt „Festival vedy a techniky AMAVET 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2021
Dátum zverejnenia: 7.6.2021
Dátum účinnosti: 8.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100254
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, ProMaya, vo výške 5 300, 00 Eur na projekt „26. European Maya Conference Bratislava 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2021
Dátum zverejnenia: 7.6.2021
Dátum účinnosti: 8.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
7.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100251
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, SFC, o.z., vo výške 3 500, 00 Eur na projekt „Mládežnícky turnaj Slovak Floorball Cup Young 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 7.6.2021
Dátum zverejnenia: 7.6.2021
Dátum účinnosti: 8.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
4.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100247
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Slovenská kanoistika, vo výške 5 500, 00 Eur na projekt „ICF Majstrovstvá sveta vo vodnom slalome a šprinte 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 4.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
4.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100241
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, DOMKA - Združenie saleziánskej mládeže,
stredisko Bratislava - Mamateyova, vo výške 15 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Zalejte nás a my porastieme!“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
4.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100244
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Rusovce vo výške 60 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Voľnočasový priestor, Bratislava-Rusovce" realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 4.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
4.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100234
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice vo výške 45 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Futbalové ihriská, workout a rozvoj športu v mč“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
4.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100255
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, SIPKES, s.r.o., vo výške 5 500, 00 Eur na projekt „IFSA-EUSFLAT 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 4.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
4.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100239
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie Mestskej časti Bratislava - Ružinov vo výške 45 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Stavebné úpravy Borodáčova 2, Bratislava“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
4.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100229
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Univerzita Komenského v Bratislave, vo výške 30 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Centrum aktívneho starnutia UK v Bratislave - dofinancovanie výstavby a rozšírenie kapacít pre osoby so zdravotným znevýhodnením“ realizovaný v roku 2021.
Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 4 na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste SR Bratislave.
Dátum uzatvorenia: 2.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100130
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) na podporu projektu "Inklúzia športom".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 03.06.2021
Dátum zverejnenia: 03.06.2021
Dátum účinnosti: 04.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 103  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.