Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 103  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100163
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Biomedicínskemu centru SAV na podporu projektu "Re-štart k aktívnemu JA."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100164
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Golfovému klubu SSG na podporu projektu "Golfový turnaj online."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100141
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Golfovému klubu SSG na podporu projektu "Majstrovstvá základných a stredných škôl v golfe 2021."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100190
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava VŠ Pedagogickej fakulty UK Hurikán Bratislava na podporu projektu "Rozvoj florbalu detí a mládeže organizované extraligovým družstvom VŠK PdF UK Hurikán Bratislava 2021."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100151
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu GONG na podporu projektu "Stretnutie s Tháliou - tvorivo dramatické stretnutie so zameraním na deti a mládež."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100224
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Atletickému oddielu TJ Slávia STU Bratislava na podporu projektu "Atletický trackathlon."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100196
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu D3 na podporu projektu "Spoločne v rozmanitosti - Letný pobyt pre úplné, neúplné a náhradné rodiny s deťmi, jednotlivcov a mládež."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100155
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Snipers Bratislava na podporu projektu "Rozvoj tréningových podmienok v oblasti florbalu."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 10.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100219
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu Juventa Bratislava na podporu projektu "Galaprogram k 10. výročiu."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
14.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100199
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Lukostreleckému klubu Bratislava na podporu projektu " Späť k lukostreľbe."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 14.06.2021
Dátum zverejnenia: 14.06.2021
Dátum účinnosti: 15.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
11.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100257
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Závodisko, š.p., vo výške 4 000, 00 Eur na projekt „Dostihy poníkov“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 11.6.2021
Dátum zverejnenia: 11.6.2021
Dátum účinnosti: 12.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100180
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu ST RELAX na podporu projektu "Organizovanie športových podujatí pre deti a mládež, stolný tenis."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100202
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Asociácii športu pre všetkých Slovenskej republiky na podporu projektu "... "Ideme hrať ping - pooooong"v Bratislave".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100129
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu IB Kids na podporu projektu "Poď sa hýbať, poď sa hrať (Let´ s Move, Let´s Play)."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100058
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu polície Bratislava na podporu projektu "Vodný slalom pre všetkých ."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100248
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, HERACLES, vo výške 4 000, 00 Eur na projekt „WCT HERACLES Slovakia Cup 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100258
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, TenSta, vo výške 5 500, 00 Eur na projekt „Bratislava open 2021“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100253
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie príjemcovi, Slovenský horolezecký spolok JAMES, vo výške 3 800, 00 Eur na projekt „Slovenský pohár detí v športovom lezení, v disciplíne obtiažnosť, preteky kategórie A“ realizovaný v roku 2021. Dotácia bude poskytnutá z grantového Podprogramu 2 hlavného mesta SR Bratislavy na podporu športových a vzdelávacích podujatí.
Dátum uzatvorenia: 10.6.2021
Dátum zverejnenia: 10.6.2021
Dátum účinnosti: 11.6.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100171
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu polície Bratislava na podporu projektu "Tréningová činnosť hádzanárskeho oddielu ŠKP Bratislava."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100172
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Cyklistickému klubu D3 Race Team na podporu projektu "Šarkan - outdoor športové tábory - výuka horskej cyklistiky pre deti a mládež."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100122
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu ŠK Synchro Bratislava na podporu projektu "Dostaňme sa vďaka vám do bubliny."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100192
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Športovému klubu HANGAIR na podporu projektu "Spoznaj športoviská Bratislavy"
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100182
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Hory a mesto na podporu projektu "Hory a mesto - Festivaloví pátrači v prírode a v meste."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100187
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava Školskému športovému klubu Gymnázium, Bilíkova 24 na podporu projektu "Športové kempy pre deti Bratislavy".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže
10.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100153
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Benitim na podporu projektu "Športová sada pre deti - Podporme deti a rodičov v domácom športovaní."
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 09.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 103  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.