Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 15 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 -103-  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
14.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Astronomickému klubu Bratislava [PDF, 36 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Astronomickému klubu Bratislava na podporu projektu "Astronomická Bratislava" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 14.05.2012
23.8.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Asociácii Divadelná Nitre [PDF, 38 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu projektu "Klub Darujem ti tulipán" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 23.08.2012
16.8.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Asociácii Divadelná Nitra [PDF, 43 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Asociácii Divadelná Nitra finančnú dotáciu na podporu projektu "Detský klub Darujem ti tulipán -- integračné a tvorivé aktivity pre nevidiace a slabozraké deti"
Dátum zverejnenia: 16.08.2011
27.11.2012Zmluva o poskytnutí dotácie AMAVET-u, Asociácii pre mládež, vedu a techniku [PDF, 38 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava AMAVET-u, Asociácii pre mládež, vedu a techniku finančnú dotáciu na podporu projektu "Festival vedy a techniky 2012".
Dátum zverejnenia: 27.11.2012
27.10.2011Zmluva o poskytnutí dotácie AMAVET-u - Asociácii pre mládež, vedu a techniku [PDF, 45 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava AMAVET-u - Asociácii pre mládež, vedu a techniku finančnú dotáciu na podporu projektu "Festival vedy a techniky 2011"
Dátum zverejnenia: 27.10.2011
14.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie AIESEC Comenius University [PDF, 36 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie AIESEC Comenius University na podporu projektu "Talents of Tomorrow 2012" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 14.05.2012
24.6.2011Zmluva o poskytnutí dotácie 11. zboru Slovenského skautingu [PDF, 40 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava 11. zboru Slovenského skautingu finančnú dotáciu na podporu projektu "Letný skautský tábor Vlára 2011"
Dátum zverejnenia: 24.06.2011
18.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie 1. Rugby Clubu Slovan Bratislava [PDF, 36 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie 1. Rugby Clubu Slovan Bratislava na podporu projektu "Rugby – šport bratislavskej mládeže 2 " z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 18.05.2012
30.10.2013uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Občianskym združením Felix
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava
Občianskemu združeniu Felix finančnú dotáciu na podporu projektu "DRUXXX - 17. november bez drog!".
Dátum zverejnenia: 30.10.2013
10.8.2011Titulok: Zmluva o poskytnutí dotácie Slovenskému veslárskemu klubu [PDF, 45 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Slovenskému veslárskemu klubu finančnú dotáciu na podporu projektu "Obnovené tradičné preteky osemveslíc Devín -- Bratislava, 17. ročník"
Zverejnené dňa: 10.08.2011
12.8.2011o poskytnutí dotácie občianskemu združeniu Deti Devína -- Naša Materská škola [PDF, 44 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Deti Devína -- Naša Materská škola finančnú dotáciu na podporu projektu "Umenie detí Devína -- kalendár na rok 2012 a tvorivý workshop"
Zverejnené dňa: 12.08.2011
20.6.2012Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Domček pre voľný čas finančnú dotáciu na podporu projektu "Leto 2012 - Príďte k nám do tábora". [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Public activities - Združeniu občianskych aktivít finančnú dotáciu na podporu projektu "DYS CLUB II. - otvorme dlane ohrozeným deťom".
Dátum zverejnenia: 20.06.2012
27.10.2011mluva o poskytnutí dotácie FIT&FUN CLUB-u, s.r.o. [PDF, 46 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava FIT&FUN CLUB-u, s.r.o. finančnú dotáciu na podporu projektu "Podporovanie pohybových aktivít detí, mládeže a dospelých"
Dátum zverejnenia: 27.10.2011
20.6.2012Grant Ars Brat.: T- Gallery, - Kristína Hečková, fyz. os.- Rekonštrukcia trate Vydrica [PDF, 45 kB]
Grant Ars Bratislavensis 700 Eur, I/46/2012/OKSS-Bi pre I/49/ -T- Gallery, - Kristína Hečková, fyz. os., Rekonštrukcia trate Vydrica pre podujatie Tunel T-Gallery, výstava a animovaný film, Panská 24, vernisáž: 4.10., 18,00 hod, v trvaní do 3.11.2012, MAGS-OKSS-31644/12-158470, zml: MAGDG1200155
Dátum zverejnenia: 20.6.2012
10.6.202176Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2100176
Predmetom zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Športuj ! na podporu projektu "Funny Days".
Dotácia sa poskytuje prostredníctvom Grantového Podprogramu 1 na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou.
Dátum uzatvorenia: 08.06.2021
Dátum zverejnenia: 10.06.2021
Dátum účinnosti: 11.06.2021
Oddelenie školstva, športu a mládeže

Zobrazených je 15 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 94 95 96 97 98 99 100 101 102 -103-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.