Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 103  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
1.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu saleziánskej mládeže - Domka, stredisku BA Trnávka [PDF, 36 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu saleziánskej mládeže Domka, stredisku BA Trnávka finančnú dotáciu na podporu projektu "Letný zážitkový tábor pre mladých 2012"
Dátum zverejnenia: 01.06.2012
7.7.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu saleziánskej mládeže DOMKA, stredisko Daliborovo nám. [PDF, 36 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu saleziánskej mládeže DOMKA, stredisko Daliborovo nám. finančnú dotáciu na podporu projektu "Letný detský Daliborko tábor"
Zverejnené dňa: 07.07.2011
17.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu rodičov pri Základnej umeleckej škole Hálkova 56, Bratislava [PDF, 37 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu rodičov pri Základnej umeleckej škole Hálkova 56, Bratislava na podporu projektu "Hľadá sa muzikálová hviezda – VIII. ročník speváckej súťaže pre žiakov základných umeleckých škôl" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 17.05.2012
1.7.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu rodičov MŠ Ožvoldíkova [PDF, 43 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu rodičov MŠ Ožvoldíkova finančnú dotáciu na podporu projektu "S priateľmi objavujeme a spoznávame svet"
Zverejnené dňa: 01.07.2011
3.8.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu rodičov Materskej školy Ožvoldíkova [PDF, 46 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu rodičov Materskej školy Ožvoldíkova finančnú dotáciu na podporu projektu "S priateľmi objavujeme a spoznávame svet v roku 2011"
Zverejnené dňa: 03.08.2011
29.11.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu priateľov tanca H-T [PDF, 42 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu priateľov tanca H-T finančnú dotáciu na podporu projektu "Privítajme spolu Vianoce".
Zverejnené dňa: 29.11.2012
10.8.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu národností a etník Slovenskej republiky [PDF, 43 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu národností a etník Slovenskej republiky finančnú dotáciu na podporu projektu "Integrovaná literárno-umelecká dielňa detí a mládeže"
Zverejnené dňa: 10.08.2011
11.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím ECHO [PDF, 89 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím ECHO finančnú dotáciu na podporu projektu "Športové leto 2012" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 11.05.2012
7.7.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Bratislava IV [PDF, 43 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Bratislava IV finančnú dotáciu na podporu projektu "Rehabilitačno-relaxačný a poznávací prázdninový pobyt, Luhačovice"
Zverejnené dňa: 07.07.2011
13.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Bratislava IV [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím Bratislava IV finančnú dotáciu na podporu projektu "Rehabilitačno-relaxačný prázdninový pobyt".
Dátum zverejnenia: 13.06.2012
8.7.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu KOBYLKA [PDF, 42 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu KOBYLKA finančnú dotáciu na podporu projektu "Letný tábor detí detského folklórneho súboru KOBYLKA"
Zverejnené dňa: 08.07.2011
13.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie združeniu GoodSports International Slovensko [PDF, 36 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava združeniu GoodSports International Slovensko finančnú dotáciu na podporu projektu "16. ročník baseball - sports - english camp 2012".
Dátum zverejnenia: 13.06.2012
13.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie združeniu Echo - Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava združeniu Echo - Združeniu na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím finančnú dotáciu na podporu projektu "Rekondično-rehabilitačný pobyt Turčianske Teplice".
Dátum zverejnenia: 13.06.2012
13.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu deti a umenie [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu deti a umenie finančnú dotáciu na podporu projektu "Tvorivé dielne pre deti".
Dátum zverejnenia: 13.06.2012
24.6.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Združeniu deti a umenie [PDF, 43 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu deti a umenie finančnú dotáciu na podporu projektu "Tvorivé dielne pre deti"
Dátum zverejnenia: 24.06.2011
11.3.2013Zmluva o poskytnutí dotácie uzavretá medzi hlavným mestom SR Bratislavou a Združením rodičov MŠ Ožvoldíkova.
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Združeniu rodičov MŠ Ožvoldíkova finančnú dotáciu na podporu projektu "Zdravé a hravé pružinky (podpora pohybobých aktivít detí v MŠ a ich rodičov)"
Dátum zverejnenia: 11.03.2013
13.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Únii materských centier [PDF, 37 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava občianskemu združeniu Únia materských centier finančnú dotáciu na podporu projektu "Míľa pre mamu v Bratislave".
Dátum zverejnenia: 13.06.2012
14.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Tricksters lacrosse team-u [PDF, 36 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Tricksters lacrosse team-u na podporu projektu "Lakrosom za športom" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 14.05.2012
11.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Top centru [PDF, 36 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Top centru finančnú dotáciu na podporu projektu Tanečné aktivity v Bratislave bez bariér pre všetky deti a mládež 2012
Dátum zverejnenia: 11.05.2012
6.6.2012Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Slávia UK Bratislava [PDF, 83 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava TJ Slávia UK finančnú dotáciu na podporu projektu "Zdravšia mládež, zdravšia Bratislava".
Dátum zverejnenia: 06.06.2012
15.7.2011Zmluva o poskytnutí dotácie TJ Slávia UK Bratislava [PDF, 47 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Telovýchovnej jednote Slávia UK Bratislava finančnú dotáciu na podporu projektu "Zdravšia mládež, zdravšia Bratislava"
Dátum zverejnenia: 15.07.2011
23.8.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Telovýchovnej jednote Rapid Bratislava, oddielu modernej gymnastiky [PDF, 46 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu projektu "Radosť z pohybu" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 23.08.2012
8.11.2011Zmluva o poskytnutí dotácie Telocvičnej jednote Sokol Bratislava I. Vinohrady [PDF, 42 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Telocvičnej jednote Sokol Bratislava I. Vinohrady finančnú dotáciu na podporu projektu „21. ročník Memoriálu Hermy Jochovej – medzinárodná súťaž v modernej gymnastike v spoločných skladbách dvojíc a trojíc“
Dátum zverejnenia: 08.11.2011
17.5.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Telocvičnej jednote Sokol Bratislava I. – Vinohrady [PDF, 36 kB]
Zmluva o poskytnutí dotácie Telocvičnej jednote Sokol Bratislava I. – Vinohrady na podporu projektu "Majstrovstvá Bratislavy v modernej gymnastike" z grantového fondu PPP a podporu voľnočasových aktivít detí a mládeže Bratislavy
Dátum zverejnenia: 17.05.2012
9.8.2012Zmluva o poskytnutí dotácie Tanečnému štúdiu DANCY [PDF, 45 kB]
Na základe zmluvy poskytne hlavné mesto SR Bratislava Tanečnému štúdiu DANCY finančnú dotáciu na podporu projektu "Tanečné sústredenie".
Dátum zverejnenia: 09.08.2012

Zobrazených je 25 z celkového počtu 2565 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 6 7 8 9 -10- 11 12 13 14 ... 103  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty > Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.