Dotácie a granty

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 579 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 24  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200018
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 15000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „BRaK - Bratislavský knižný festival 2022“
Číslo zmluvy: MAGDG2200018
Dodávateľ: BRAK, Štefánikova 4475/16, 81104 Bratislava, IČO: 42 416 817
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 15000.- eur
Oddelenie kultúry
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200017
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 40000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Biela noc Bratislava 2022“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200017
Dodávateľ: BIELA NOC, o.z., Floriánska 1362/9, 040 01 Košice, IČO: 42 329 141
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 40000.- eur
Oddelenie kultúry
16.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200014
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 15000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Bratislava Design Week 2022“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200014
Dodávateľ: Aparát o.z., Jadrová 3226/19, 821 02 Bratislava, IČO: 50 046 055
Dátum uzatvorenia: 14.06.2022
Cena: 15000.- eur
Oddelenie kultúry
9.6.2022Zmluva o poskytnutí grantu č. NM22_146
Zmluva o poskytnutí grantu na zabezpečenie nákupu pracovných pomôcok pre dobrovoľníkov v rámci akcie Naše Mesto 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200255
Dodávateľ: Nadácia Pontis, Zelinkárska 2, 82108 Bratislava, 31784828
Dátum uzatvorenia: 09.06.2022
Cena: 460,00 eur
Oddelenie vnútornej správy
9.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200021
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 45000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Konvergencie 2022 & Brahms – medzinárodný festival komornej hudby“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200021
Dodávateľ: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, Čapkova 10, 811 04 Bratislava, IČO: 36 067 776
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 45000,00 eur
Oddelenie kultúry
9.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200015
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 30000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Bratislava v pohybe - medzinárodný festival súčasného tanca“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200015
Dodávateľ: Asociácia Bratislava v pohybe, Šancová 43, 831 04 Bratislava, IČO: 36 066 079
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 30000,00 eur
Oddelenie kultúry
8.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/051/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých - podpora medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v Bratislave 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200142
Dodávateľ: U3V KLUB EKONÓM sídlo: Dolnozemská cesta 3340/1, 852 35 Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 52777022
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 2835,00 eur
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
3.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200019
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 40000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Jeden svet 2022“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200019
Dodávateľ: Človek v ohrození, n.o., Baštová 343/5, 811 03 Bratislava, IČO: 50 082 001
Cena: 40000 EUR
Dátum uzavretia: 01.06. 2022
Oddelenie kultúry
1.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/059/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých - podpora medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v Bratislave 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200152
Dodávateľ: SOROPTIMIST INTERNATIONAL CLUB BRATISLAVA sídlo: Hollého 3, 811 08 Bratislava-Staré Mesto zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 1994-11-10 pod č. VVS/1-900/90-10096 IČO: 31745300
Cena: 2465,00 EUR
Dátum uzavretia: 01.06. 2022
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/053/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200143
Dodávateľ: Aktívna jeseň života sídlo: Rozvodná 9, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2007-04-17 pod č. VVS/1-900/90-29915 IČO: 42172331
Cena: 1 290,00
Dátum uzavretia: 26. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/043/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200139
Dodávateľ: MEDZIGENERÁCIA o.z. sídlo: Tomášikova 16045/21, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2021-02-05 pod č. VVS/1-900/90-60749 IČO: 53502779
Cena: 2 448,00
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/046/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200140
Dodávateľ: Centrum MEMORY n.o. sídlo: Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka zápis v registri: subjekt je registrovaný na Okresný úrad Bratislava dňa 2002-03-25 pod č. OVVS- 311/42/2002-NO IČO: 31821791
Cena: 2 889,00
Dátum uzavretia: 26. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/057/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200146
Dodávateľ: MOSTY POMOCI sídlo: Obchodná 545/9, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2015-01-15 pod č. VVS/1-900/90-45377 IČO: 42415951
Cena: 2 600,80
Dátum uzavretia: 26. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/052/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200150
Dodávateľ: Klub LUNA Senior Friendly sídlo: Bezručova 2536/4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2002-06-14 pod č. VVS/1-900/90-20170 IČO: 31817246
Cena: 2623,07
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/042/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200138
Dodávateľ: Centrum rodiny, n.o. sídlo: Bazovského 1808/6, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka zápis v registri: subjekt je registrovaný na Okresný úrad Bratislava dňa 2005-12-29 pod č. OVVS- 2661/175/2005-NO IČO: 37924320
Cena: 3320,00
Dátum uzavretia: 26. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/044/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200147
Dodávateľ: Divadlo SELAVI Ružinov sídlo: Kaštieľska 1131/30, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2021-03-26 pod č. VVS/1-900/90-61247 IČO: 53640829
Cena: 3114,00
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/056/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200145
Dodávateľ: POZITÍVUM V NÁS sídlo: Trstínska 7378/31, 841 06 Bratislava - mestská časť Záhorská Bystrica zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2012-10-24 pod č. VVS/1-900/90-40279 IČO: 42265274
Cena: 3300,00
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/047/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200149
Dodávateľ: Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Rača. sídlo: Žarnovická 7, 831 06 Bratislava - Rača zápis v registri: subjekt je registrovaný na dňa 2019-11-20 pod č. IČO: 008970193084
Cena: 1702,50
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/045/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200148
Dodávateľ: Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava IV - Dúbravka sídlo: Žatevná 2243/4, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2021-07-14 pod č. VVS/1-909/90-199 IČO: 008970190113
Cena: 2934,80
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/055/2022 [PDF, 460 kB]
Číslo zmluvy: MAGDG2200151
Dodávateľ: Občasné zoskupenie sídlo: Martinengova 4782/22, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2021-11-11 pod č. VVS/1-900/90-62492 IČO: 54178941
Cena: 1445,00
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/054/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200144
Dodávateľ: Združenie kresťanských seniorov Slovenska sídlo: Šafárikovo námestie 77/4, 811 02 Bratislava - mestská časť Staré Mesto zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 1995-02-06 pod č. VVS/1-900/90-10351 IČO: 31745741
Cena: 2690,00
Dátum uzavretia: 26.05.2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/060/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200153
Dodávateľ: Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava - Karlova Ves sídlo: Tilgnerova 7, 841 01 Bratislava - mestská časť Karlova Ves zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 1992-11-14 pod č. VVS/1-909/90-199 IČO: 008970190109
Cena: 2345,00
Dátum uzavretia: 27.05.2022
27.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/049/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých - podpora medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v Bratislave 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200141
Dodávateľ: Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku sídlo: Tomášikova 17210/8A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 1995-01-31 pod č. VVS/1-900/90-10328 IČO: 34074431
Dátum uzatvorenia: 27.05.2022
Cena: 2070.00 eur
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
27.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200023
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 40000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Viva Musica! festival“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200023
Dodávateľ: Viva Musica! agency, s. r. o., Kľukatá 41, 821 05 Bratislava, IČO: 45 623 414
Dátum uzatvorenia: 25.05.2022
Cena: 40000 EUR
Oddelenie kultúry
25.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/003/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre organizáciu Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Miletičova, v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200137
Dodávateľ: Domka - Združenie saleziánskej mládeže, stredisko Bratislava - Miletičova, Miletičova 7, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 31790097
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Cena: 1 600,00.- eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny

Zobrazených je 25 z celkového počtu 579 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 -2- 3 4 5 6 ... 24  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

  • Ars Bratislavensis
    Ars Bratislavensis je grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí.
  • Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania
    Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.