Dotácie a granty

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 579 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 24  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
30.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie
Poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 125 000,00 € na úhradu nákladov alebo časti nákladov investičnej povahy na projekt „Obnova a modernizácia športového areálu ZŠ Sokolíkova“
Číslo zmluvy: MAGDG2200124
Dodávateľ: Mestská časť Bratislava-Dúbravka, Žatevná 2, 844 02 Bratislava, IČO: 00603406
Dátum uzatvorenia: 30.06.2022
Cena: 125000.- Eur
Oddelenie školstva, športu a mládeže
30.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/014/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre EDI Slovensko v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2022
30.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/013/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Detský fond Slovenskej republiky v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2022
30.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/008/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Detský fond Slovenskej republiky v rámci grantovej výzvy Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami 2022
29.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/004/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Občianske združenie Prima v rámci grantovej výzvy Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200242
Dodávateľ: Občianske združenie Prima, Hviezdoslavovo námestie 171/17, 811 01 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 31789650
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 17 340,14
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny
29.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/007/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie Občianskemu združeniu Ulita v rámci grantovej výzvy Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200243
Dodávateľ: OZ Ulita, Kopčianska 2984/90, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 42130387
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 17 657,01.- Eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny
29.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/017/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200253
Dodávateľ: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA), Námestie 1. mája 4534/1, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 31747973
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 5 645,64.- Eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny
29.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/019/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie Občianskemu združeniu Ichtys v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200251
Dodávateľ: Občianske združenie Ichtys, Štefana Králika 6275/1, 841 08 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 42126819
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 16 108,00.- Eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny
29.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/016/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Občianske združenie Mareena v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200252
Dodávateľ: Mareena, o. z., Kulíškova 1015/19, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50760611
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 19 395,11.- Eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny
29.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ012/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Občianske združenie Mládež ulice v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození
Číslo zmluvy: MAGDG2200247
Dodávateľ: Mládež ulice, o. z., Pekná cesta 2510/4A, 831 52 Bratislava, IČO: 36069744
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 18 292,50.- Eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny
29.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/011/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Občianske združenie Ulita v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození
Číslo zmluvy: MAGDG2200248
Dodávateľ: OZ Ulita, Kopčianska 2984/90, 851 01 Bratislava - mestská časť Petržalka, IČO: 42130387
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 18 573,16 Eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny
29.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/050/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých - podpora medzigeneračnej solidarity 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200266
Dodávateľ: Seniori v pohybe sídlo: Budyšínska 3170/10A, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 28.06.2022
Cena: 9560,00 Eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/020/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/015/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Kaspian, o. z. v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2022
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/010/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre OZ Kaspian v rámci grantovej výzvy Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/006/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Depaul Slovensko, n. o. v rámci grantovej výzvy Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami 2022
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/005/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Občianske združenie Odyseus v rámci grantovej výzvy Prevencia, bezpečnosť v ohrozených lokalitách a znižovanie rizík v súvislosti s drogami 2022
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/014/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200258
Dodávateľ: Občianske združenie Odyseus, Tomášikova 223/26, 821 01 Bratislava, IČO: 31788734
Dátum uzatvorenia: 24.06.2022
Cena: 6000,00.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/021//2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200265
Dodávateľ: Návrat, Pluhová 911/1, 831 03 Bratislava, IČO: 31746209
Dátum uzatvorenia: 23.06.2022
Cena: 17288,46.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/017/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200261
Dodávateľ: Divadlo bez domova, Za sokolovňou 3252/3, 811 04 Bratislava, IČO: 30869579
Dátum uzatvorenia: 23.06.2022
Cena: 6000,00.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/019/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200263
Dodávateľ: Občianske združenie STOPA Slovensko, Pražská 4528/33, 811 04 Bratislava, IČO: 42446341
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 12777,20.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/015/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200259
Dodávateľ: KRESŤANIA V MESTE, Východná 9686/7B, 831 06 Bratislava, IČO: 31749259
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 6000,00.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/016/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200260
Dodávateľ: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava, IČO: 37924443
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 10000,00.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/018/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200262
Dodávateľ: Domov sv. Jána z Boha, n. o., Hattalova 1070/6, 831 03 Bratislava, IČO: 45735816
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 6330,60.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200020
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 20000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Drama Queer 2022“
Číslo zmluvy: MAGDG2200020
Dodávateľ: Drama queer, Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava, IČO: 52 886 891
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 20000.- eur
Oddelenie kultúry

Zobrazených je 25 z celkového počtu 579 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  -1- 2 3 4 5 ... 24  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

  • Ars Bratislavensis
    Ars Bratislavensis je grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí.
  • Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania
    Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Voľný čas

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.