Dotácie a granty

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 579 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 24  ďalšia stránka >
 
ZmenenéNázov a anotácia
25.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/058/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu

Dátum uzavretia: 12.5.2021
Dátum zverejnenia: 25.5.2021
Dátum účinnosti: 26.5.2021
25.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/057/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu.

Dátum uzavretia: 12.5.2021
Dátum zverejnenia: 25.5.2021
Dátum účinnosti: 26.5.2021
25.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/056/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu

Dátum uzavretia: 12.5.2021
Dátum zverejnenia: 25.5.2021
Dátum účinnosti: 26.5.2021
24.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/055/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu

Dátum uzavretia: 12.5.2021
Dátum zverejnenia: 24.5.2021
Dátum zverejnenia: 25.5.2021
24.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/054/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu

Dátum uzavretia: 12.5.2021
Dátum zverejnenia: 24.5.2021
Dátum zverejnenia: 25.5.2021
24.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/052/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu
Číslo zmluvy: MAGDG2100007
Dátum uzatvorenia: 12.05.2021
Dátum zverejnenia: 24.05.2021
Dátum účinnosti: 25.05.2021
Sekcia sociálnych vecí
24.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/051/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu
Číslo zmluvy: MAGDG2100006
Dátum uzatvorenia: 12.05.2021
Dátum zverejnenia: 24.05.2021
Dátum účinnosti: 25.05.2021
Sekcia sociálnych vecí
24.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/050/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu
Číslo zmluvy: MAGDG2100005
Dátum uzatvorenia: 12.05.2021
Dátum zverejnenia: 24.05.2021
Dátum účinnosti: 25.05.2021
Sekcia sociálnych vecí
24.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/049/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu
Číslo zmluvy: MAGDG2100004
Dátum uzatvorenia: 12.05.2021
Dátum zverejnenia: 24.05.2021
Dátum účinnosti: 25.05.2021
Sekcia sociálnych vecí
7.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2100024 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Nadáciou mesta Bratislavy
Zmluva o poskytnutí dotácie medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Nadáciou mesta Bratislavy
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie – transferu pre Nadáciu mesta Bratislavy v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie.
Číslo zmluvy: MAGDG2100024
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 07.05.2021
Dátum účinnosti: 08.05.2021
Dátum platnosti: 31.12.2022
Oddelenie kultúry
3.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtovej rezervy predsedu vlády Slovenskej republiky na opravu vojnových hrobov
Zmluva o poskytnutí dotácie na opravu vojnových hrobov
Číslo zmluvy: CEZ:UV SR 211/2021
Dátum uzatvorenia: 19.04.2021
Dátum zverejnenia: 03.05.2021
Dátum účinnosti: 04.05.2021
Oddelenie kultúry
22.4.2021Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP - projekt baum2020
Dátum platnosti: 30.03.2021
Dátum účinnosti: 21.04.2021
19.4.2021Dodatok k zmluve č. 003-NNB/2020 zo dňa 26.11.2020
Dodatok k zmluve č. 003-NNB/2020 zo dňa 26.11.2020
Dátum uzatvorenia: 16.04.2021
Dátum zverejnenia: 19.04.2021
Dátum účinnosti: 20.04.2021
Sekcia nájomného bývania
25.3.2021Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov formou bežného transferu z rozpočtu hlavného mesta Bratislavskej integrovanej doprave, a.s. v rozpočtovom roku 2021.
Zmluva č. MAGDG2100002
Dodávateľ: Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Jankolova 6, 820 05 Bratislava
IČO: 35949473
Dátum zverejnenia: 25.03.2021
Dátum účinnosti: 26.03.2021
Sekcia dopravy
24.3.2021Dodatok č.1 k zmluve o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvo rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020 číslo: MK-5285/2019-423
Predmetným dodatkom k zmluve sa mení č. účtu, ktorý bol špeciálne zriadený pre účely tejto dotácie na rekonštrukciu NKP Michalská Brána
Dátum uzatvorenia: 18.02.2021
Dátum zverejnenia: 24.03.2021
Dátum účinnosti: 25.03.2021
10.3.2021Partnerská dohoda_SK partneri k Projektovej zmluve č. 5/2021/7.7
Dohoda slovenských partnerov (HM SR - MIB - UK v BA) za účelom realizácie projektu "Klimaticky odolná Bratislava..." v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021 a štátneho rozpočtu SR
Číslo zmluvy: MAGDG2100001
Dátum uzatvorenia: 23.02.2021
Dátum zverejnenia: 10.03.2021
Oddelenie implementácie externého financovania
9.3.2021Projektová zmluva č. 5/2021/7.7
Zmluva na poskytnutie grantu za účelom realizácie projektu "Klimaticky odolná Bratislava..." v rámci programu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy“ (SK-Klíma) spolufinancovaného z Finančného mechanizmu EHP 2014 - 2021 a štátneho rozpočtu SR
Dátum uzatvorenia: 26.02.2021
Dátum zverejnenia: 9.3.2021
Oddelenie implementácie externého financovania
1.2.2021Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí dotácie MAGDG2000337
Zmluvné strany uzavreli zmluvu o poskytnutí dotácie č. MAGDG2000337 dňa 21.12.2020, predmetom ktorej je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Petržalské ihriská na úhradu časti nákladov investičnej povahy na projekt „Revitalizácia verejného detského ihriska Belinského 10-12“ realizovaný v roku 2020. Zmluvné strany sa spoločne dohodli, že uzatvárajú tento písomný Dodatok k Zmluve.
Dátum zverejnenia: 1.2.2021
30.12.2020Zmluva č. 888/2020 o poskytnutí dotácie na projekt
Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie z kapitoly Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na podporu regionálneho rozvoja na základe žiadosti o poskytnutie dotácie na projekt číslo 145/2020 s názvom Zmiernenie dopadov koronakrízy pre seniorky a seniorov v Bratislave
Zmluvná strana: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, Štefánikova 15, 811 05 Bratislava
Cena za dielo: 20 000 Eur s DPH
Dátum uzatvorenia: 27.11.2020
Dátum zverejnenia: 30.12.2020
Dátum účinnosti: 31.12.2020
30.12.2020Zmluva o poskytnutí dotácie zo štátneho rozpočtu prostredníctvom rozpočtu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky na rok 2020
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na podporu realizácie projektu s názvom Rekonštrukcia a obnova NKP Bránová veža "Michalská brána"
Zmluvná strana: Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Námestie SNP č. 33, 813 31 Bratislava 1
Dátum uzatvorenia: 18.12.2020
Dátum zverejnenia: 30.12.2020
Dátum účinnosti: 31.12.2020
21.12.2020Zmluva o poskytnutí dotácie MAGDG2000337
Predmetom tejto Zmluvy je poskytnutie dotácie hlavným mestom SR Bratislava občianskemu združeniu Petržalské ihriská na úhradu časti nákladov investičnej povahy na projekt „Revitalizácia verejného detského ihriska Belinského 10-12“ realizovaný v roku 2020.
Dátum zverejnenia: 21.12.2020
21.12.2020Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení MAGDG2000335
Predmetom Zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Západného dištriktu Evanjelickej cirkvi a.v. na Slovensku.
Dátum zverejnenia: 21.12.2020
15.12.2020Zmluva č. 003-NNB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie v sume 58 210,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 26.11.2020
Dátum zverejnenia: 15.12.2020
Dodávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ulica, číslo: Nám. slobody 6
Mesto: Bratislava
IČO: 30416094
Dátum účinnosti: 16.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Sekcia správy nehnuteľností
15.12.2020Zmluva č. 002-NNB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie v sume 16 680,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 26.11.2020
Dátum zverejnenia: 15.12.2020
Dodávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ulica, číslo: Nám. slobody 6
Mesto: Bratislava
IČO: 30416094
Dátum účinnosti: 16.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Sekcia správy nehnuteľností
15.12.2020Zmluva č. 001-NNB/2020 o poskytnutí dotácie na obstaranie náhradných nájomných bytov
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie v sume 25 580,00 Eur
Dátum uzatvorenia: 26.11.2020
Dátum zverejnenia: 15.12.2020
Dodávateľ: Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ulica, číslo: Nám. slobody 6
Mesto: Bratislava
IČO: 30416094
Dátum účinnosti: 16.12.2020
Organizácia: Hlavné mesto SR Bratislava
Útvar: Sekcia správy nehnuteľností

Zobrazených je 25 z celkového počtu 579 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 3 4 5 6 -7- 8 9 10 11 ... 24  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

  • Ars Bratislavensis
    Ars Bratislavensis je grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí.
  • Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania
    Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.