Dotácie a granty

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 579 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 24  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené vzostupne Názov a anotácia
25.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/015/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu

Dátum uzavretia: 11.5.2021
Dátum zverejnenia: 25.5.2021
Dátum účinnosti: 26.5.2021
27.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/015/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Kaspian, o. z. v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2022
25.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/016/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu

Dátum uzavretia: 11.5.2021
Dátum zverejnenia: 25.5.2021
Dátum účinnosti: 26.5.2021
29.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/016/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Občianske združenie Mareena v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200252
Dodávateľ: Mareena, o. z., Kulíškova 1015/19, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov, IČO: 50760611
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 19 395,11.- Eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny
29.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/017/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200253
Dodávateľ: Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA), Námestie 1. mája 4534/1, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 31747973
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 5 645,64.- Eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny
3.12.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/019/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie na realizáciu aktivít projektu „Revitalizujeme VČAS (voľnočasový areál sídliska Kopčany)“
Číslo zmluvy: MAGDG2100419
Dátum uzatvorenia: 10.11.2021
Dátum zverejnenia: 03.12.2021
Dátum účinnosti: 04.12.2021
Oddelenie prevencie a znižovania rizík
29.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/019/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie Občianskemu združeniu Ichtys v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200251
Dodávateľ: Občianske združenie Ichtys, Štefana Králika 6275/1, 841 08 Bratislava - mestská časť Devínska Nová Ves, IČO: 42126819
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 16 108,00.- Eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny
29.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ012/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Občianske združenie Mládež ulice v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození
Číslo zmluvy: MAGDG2200247
Dodávateľ: Mládež ulice, o. z., Pekná cesta 2510/4A, 831 52 Bratislava, IČO: 36069744
Dátum uzatvorenia: 29.06.2022
Cena: 18 292,50.- Eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/042/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200138
Dodávateľ: Centrum rodiny, n.o. sídlo: Bazovského 1808/6, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka zápis v registri: subjekt je registrovaný na Okresný úrad Bratislava dňa 2005-12-29 pod č. OVVS- 2661/175/2005-NO IČO: 37924320
Cena: 3320,00
Dátum uzavretia: 26. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/043/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200139
Dodávateľ: MEDZIGENERÁCIA o.z. sídlo: Tomášikova 16045/21, 821 02 Bratislava - mestská časť Ružinov zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2021-02-05 pod č. VVS/1-900/90-60749 IČO: 53502779
Cena: 2 448,00
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/044/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200147
Dodávateľ: Divadlo SELAVI Ružinov sídlo: Kaštieľska 1131/30, 821 05 Bratislava - mestská časť Ružinov zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2021-03-26 pod č. VVS/1-900/90-61247 IČO: 53640829
Cena: 3114,00
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/045/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200148
Dodávateľ: Miestna organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Bratislava IV - Dúbravka sídlo: Žatevná 2243/4, 841 01 Bratislava - mestská časť Dúbravka zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2021-07-14 pod č. VVS/1-909/90-199 IČO: 008970190113
Cena: 2934,80
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/046/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200140
Dodávateľ: Centrum MEMORY n.o. sídlo: Mlynarovičova 2571/21, 851 03 Bratislava - mestská časť Petržalka zápis v registri: subjekt je registrovaný na Okresný úrad Bratislava dňa 2002-03-25 pod č. OVVS- 311/42/2002-NO IČO: 31821791
Cena: 2 889,00
Dátum uzavretia: 26. 5. 2022
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/047/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200149
Dodávateľ: Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Rača. sídlo: Žarnovická 7, 831 06 Bratislava - Rača zápis v registri: subjekt je registrovaný na dňa 2019-11-20 pod č. IČO: 008970193084
Cena: 1702,50
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
24.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/049/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu
Číslo zmluvy: MAGDG2100004
Dátum uzatvorenia: 12.05.2021
Dátum zverejnenia: 24.05.2021
Dátum účinnosti: 25.05.2021
Sekcia sociálnych vecí
27.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/049/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých - podpora medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v Bratislave 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200141
Dodávateľ: Spolok sv. Vincenta de Paul na Slovensku sídlo: Tomášikova 17210/8A, 821 03 Bratislava - mestská časť Ružinov zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 1995-01-31 pod č. VVS/1-900/90-10328 IČO: 34074431
Dátum uzatvorenia: 27.05.2022
Cena: 2070.00 eur
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
24.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/050/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu
Číslo zmluvy: MAGDG2100005
Dátum uzatvorenia: 12.05.2021
Dátum zverejnenia: 24.05.2021
Dátum účinnosti: 25.05.2021
Sekcia sociálnych vecí
29.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/050/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých - podpora medzigeneračnej solidarity 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200266
Dodávateľ: Seniori v pohybe sídlo: Budyšínska 3170/10A, 831 03 Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Dátum uzatvorenia: 28.06.2022
Cena: 9560,00 Eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
24.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/051/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu
Číslo zmluvy: MAGDG2100006
Dátum uzatvorenia: 12.05.2021
Dátum zverejnenia: 24.05.2021
Dátum účinnosti: 25.05.2021
Sekcia sociálnych vecí
8.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/051/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie v rámci grantového programu Bratislava pre všetkých - podpora medzigeneračnej solidarity a zvyšovania kvality života seniorov a senioriek v Bratislave 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200142
Dodávateľ: U3V KLUB EKONÓM sídlo: Dolnozemská cesta 3340/1, 852 35 Bratislava - mestská časť Petržalka IČO: 52777022
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 2835,00 eur
Sekcia sociálnych vecí - Oddelenie sociálnej podpory pre seniorov a ľudí so znevýhodnením
24.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/052/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu
Číslo zmluvy: MAGDG2100007
Dátum uzatvorenia: 12.05.2021
Dátum zverejnenia: 24.05.2021
Dátum účinnosti: 25.05.2021
Sekcia sociálnych vecí
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/052/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200150
Dodávateľ: Klub LUNA Senior Friendly sídlo: Bezručova 2536/4, 811 09 Bratislava - mestská časť Staré Mesto zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2002-06-14 pod č. VVS/1-900/90-20170 IČO: 31817246
Cena: 2623,07
Dátum uzavretia: 27. 5. 2022
24.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/053/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu

Dátum uzavretia: 12.5.2021
Dátum zverejnenia: 24.5.2021
Dátum účinnosti: 25.5.2021
30.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/053/2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200143
Dodávateľ: Aktívna jeseň života sídlo: Rozvodná 9, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto zápis v registri: subjekt je registrovaný na MV SR dňa 2007-04-17 pod č. VVS/1-900/90-29915 IČO: 42172331
Cena: 1 290,00
Dátum uzavretia: 26. 5. 2022
24.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OSP/054/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu

Dátum uzavretia: 12.5.2021
Dátum zverejnenia: 24.5.2021
Dátum zverejnenia: 25.5.2021

Zobrazených je 25 z celkového počtu 579 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 8 9 10 11 -12- 13 14 15 16 ... 24  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

  • Ars Bratislavensis
    Ars Bratislavensis je grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí.
  • Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania
    Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave
 
 
Zbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Dotácie, granty a úvery > Ars Bratislavensis

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.