Dotácie a granty

 
 

Zobrazených je 25 z celkového počtu 579 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 24  ďalšia stránka >
 
ZmenenéRadené zostupne Názov a anotácia
25.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/003/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu

Dátum uzavretia: 12.5.2021
Dátum zverejnenia: 25.5.2021
Dátum účinnosti: 26.5.2021
25.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/002/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu

Dátum uzavretia: 12.5.2021
Dátum zverejnenia: 25.5.2021
Dátum účinnosti: 26.5.2021
25.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/001/2022
Zmluva o poskytnutí dotácie pre Autistické centrum Andreas, n. o. v rámci grantovej výzvy Deti, mladí ľudia a rodiny v ohrození 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200135
Dodávateľ: Autistické centrum Andreas n. o., Galandova 4582/7, 811 06 Bratislava - mestská časť Staré Mesto, IČO: 31821677
Dátum uzatvorenia: 23.05.2022
Cena: 2 200,00.- eur
Sekcia sociálnych vecí, Oddelenie prevencie a znižovania rizík pre ohrozené skupiny
25.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/OPZ/001/2021
Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu hlavého mesta na realizáciu aktivít v zmysle schváleného projektu

Dátum uzavretia: 11.5.2021
Dátum zverejnenia: 25.5.2021
Dátum účinnosti: 26.5.2021
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/021//2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200265
Dodávateľ: Návrat, Pluhová 911/1, 831 03 Bratislava, IČO: 31746209
Dátum uzatvorenia: 23.06.2022
Cena: 17288,46.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
28.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/020/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/019/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200263
Dodávateľ: Občianske združenie STOPA Slovensko, Pražská 4528/33, 811 04 Bratislava, IČO: 42446341
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 12777,20.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/018/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200262
Dodávateľ: Domov sv. Jána z Boha, n. o., Hattalova 1070/6, 831 03 Bratislava, IČO: 45735816
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 6330,60.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/017/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200261
Dodávateľ: Divadlo bez domova, Za sokolovňou 3252/3, 811 04 Bratislava, IČO: 30869579
Dátum uzatvorenia: 23.06.2022
Cena: 6000,00.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/016/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200260
Dodávateľ: DEPAUL SLOVENSKO, nezisková organizácia, Kapitulská 308/18, 814 14 Bratislava, IČO: 37924443
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 10000,00.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/015/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200259
Dodávateľ: KRESŤANIA V MESTE, Východná 9686/7B, 831 06 Bratislava, IČO: 31749259
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 6000,00.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
24.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. SSV/ODB/014/2022
Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie dotácie z rozpočtu poskytovateľa na podporu aktivít projektu realizovaného príjemcom v zmysle žiadosti príjemcu.
Číslo zmluvy: MAGDG2200258
Dodávateľ: Občianske združenie Odyseus, Tomášikova 223/26, 821 01 Bratislava, IČO: 31788734
Dátum uzatvorenia: 24.06.2022
Cena: 6000,00.- eur
Oddelenie dostupného bývania a pomoci ľudom bez domova, Sekcia sociálnych vecí
16.5.2016Zmluva o poskytnutí dotácie č. OSV/014/2016
Poskytnutie dotácie z rozpočtu hlavného mesta na úhradu časti nákladov na vzdelávací projekt o stravovaní Food Revolution Day 2016 v celkovej výške 1 500 Eur, ktorý sa uskutoční v dňoch 20.05.-22.05.2016 v priestoroch Starej tržnice na Námestí SNP 25 v Bratislave. Obsahovo projekt súvisí s činnosťou Kancelárie Zdravé mesto Bratislava, ktorá sa zameriava na podporu zdravia obyvateľov hlavného mesta v súlade s projektom Svetovej zdravotníckej organizácie "Zdravé mestá".
Dátum zverejnenia:16.05.2016
27.5.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200023
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 40000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Viva Musica! festival“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200023
Dodávateľ: Viva Musica! agency, s. r. o., Kľukatá 41, 821 05 Bratislava, IČO: 45 623 414
Dátum uzatvorenia: 25.05.2022
Cena: 40000 EUR
Oddelenie kultúry
9.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200021
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 45000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Konvergencie 2022 & Brahms – medzinárodný festival komornej hudby“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200021
Dodávateľ: Konvergencie - spoločnosť pre komorné umenie, Čapkova 10, 811 04 Bratislava, IČO: 36 067 776
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 45000,00 eur
Oddelenie kultúry
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200020
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 20000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Drama Queer 2022“
Číslo zmluvy: MAGDG2200020
Dodávateľ: Drama queer, Tomášikova 12571/50C, 831 04 Bratislava, IČO: 52 886 891
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 20000.- eur
Oddelenie kultúry
3.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200019
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 40000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Jeden svet 2022“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200019
Dodávateľ: Človek v ohrození, n.o., Baštová 343/5, 811 03 Bratislava, IČO: 50 082 001
Cena: 40000 EUR
Dátum uzavretia: 01.06. 2022
Oddelenie kultúry
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200018
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 15000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „BRaK - Bratislavský knižný festival 2022“
Číslo zmluvy: MAGDG2200018
Dodávateľ: BRAK, Štefánikova 4475/16, 81104 Bratislava, IČO: 42 416 817
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 15000.- eur
Oddelenie kultúry
23.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200017
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 40000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Biela noc Bratislava 2022“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200017
Dodávateľ: BIELA NOC, o.z., Floriánska 1362/9, 040 01 Košice, IČO: 42 329 141
Dátum uzatvorenia: 22.06.2022
Cena: 40000.- eur
Oddelenie kultúry
9.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200015
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 30000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Bratislava v pohybe - medzinárodný festival súčasného tanca“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200015
Dodávateľ: Asociácia Bratislava v pohybe, Šancová 43, 831 04 Bratislava, IČO: 36 066 079
Dátum uzatvorenia: 07.06.2022
Cena: 30000,00 eur
Oddelenie kultúry
16.6.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200014
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 15000 euro z grantového programu Poskytovateľa Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „Bratislava Design Week 2022“ realizovaný v roku 2022
Číslo zmluvy: MAGDG2200014
Dodávateľ: Aparát o.z., Jadrová 3226/19, 821 02 Bratislava, IČO: 50 046 055
Dátum uzatvorenia: 14.06.2022
Cena: 15000.- eur
Oddelenie kultúry
7.4.2022Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2200001 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Nadáciou mesta Bratislavy
Predmetom zmluvy je poskytnutie finančných prostriedkov– transferu pre Nadáciu mesta Bratislava v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu Hlavného mesta SR Bratislavy.
Číslo zmluvy: MAGDG2200001
Dátum uzatvorenia: 6.4.2022
Dátum zverejnenia: 7.4.2022
Dátum účinnosti: 8.4.2022
5.8.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2100226
Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2100226 uzavretá podľa § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) a v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len „Zmluva“)
Poskytnutie dotácie z rozpočtu Hlavného mesta na verejnoprospešný účel, a to na úhradu časti nákladov pre podporu činnosti Nadácie Horský park, o ktorú Príjemca požiadal dňa 24.3.2021 ( Príloha č. 1 – „Žiadosť o udelenie grantu“)
Cena: 3000.- €
Dátum uzatvorenia: 05.08.2021
Dátum zverejnenia: 05.08.2021
Dátum účinnosti: 06.08.2021
Dátum platnosti: 05.09.2021
Sekcia životného prostredia
7.5.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2100024 medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Nadáciou mesta Bratislavy
Zmluva o poskytnutí dotácie medzi Hlavným mestom SR Bratislava a Nadáciou mesta Bratislavy
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie – transferu pre Nadáciu mesta Bratislavy v zmysle zákona č. 583/2004 Z. z. z rozpočtu Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, na základe písomnej žiadosti o poskytnutie dotácie.
Číslo zmluvy: MAGDG2100024
Dátum uzatvorenia: 06.05.2021
Dátum zverejnenia: 07.05.2021
Dátum účinnosti: 08.05.2021
Dátum platnosti: 31.12.2022
Oddelenie kultúry
3.6.2021Zmluva o poskytnutí dotácie č. MAGDG2100023
Predmetom Zmluvy je poskytnutie dotácie Príjemcovi vo výške 10000 euro, z grantového programu Strategická podpora kultúrnych podujatí na projekt „BRaK - Bratislavský knižný festival 2021“ realizovaný v roku 2021

Dátum uzatvorenia: 3.6.2021
Dátum zverejnenia: 4.6.2021
Dátum účinnosti: 5.6.2021

Zobrazených je 25 z celkového počtu 579 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 10 11 12 13 -14- 15 16 17 18 ... 24  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Súvisiace odkazy

  • Ars Bratislavensis
    Ars Bratislavensis je grantový program samosprávy hlavného mesta SR Bratislavy na podporu umeleckých a kultúrnych aktivít v Bratislave a aktivít propagujúcich Bratislavu v zahraničí.
  • Voľný čas - Podpora športu a neformálneho vzdelávania
    Poskytovanie finančných prostriedkov z rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy v rámci Grantového programu pre rozvoj športu a vzdelávania v hlavnom meste Slovenskej republiky v Bratislave
 
 
Rozbaliť celý strom zložiek dokumentov

Aktualizácia: 21.6.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dotácie a granty

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Nadácia mesta Bratislavy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.