Zmluvy o spolupráci

 
 

Zobrazených je 22 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -21-  ďalšia stránka >
 
Radené zostupne ZmenenéNázov a anotácia
14.2.2012Zmluva o spracúvaní osobných údajov medzi Hlavným mestom SR BA a Krajským riaditeľstvom PZ V BA [PDF, 173 kB]
Predmetom zmluvy je záväzok krajského riaditeľstva spracovávať osobné údaje v súlade s § 5 ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „zákon“) v informačnom systéme hlavného mesta, ktorý tvorí kamerový systém.
Zverejnené dňa: 14.2.2012
14.2.2012Zmluva o spolupráci medzi Hlavným mestom SR BA a Krajským riaditeľstvom PZ V BA [PDF, 164 kB]
Predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán spolupracovať v záujme prevádzky a údržby automatizovaného systému riadenie mestskej cestnej dopravy v Hlavnom meste BA.
Zverejnené dňa: 14.2.2012
8.2.2012Zmluva o spolupráci a praktickej výučbe [PDF, 37 kB]
Zabezpečenie a vykonávanie pedagogickej a odbornej praxe študentov Univerzity Komenského v Bratislave - Pedagogickej fakulty na pracovisku krízového centra, zariadenia sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately v zriaďovateľskej pôsobnosti hlavného mesta SR Bratislavy. Táto zmluva bola podpísaná dňa 6. 2. 2012 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 8. 2. 2012
2.2.2012Zmluva o spolupráci s firmou STENOTYP [PDF, 100 kB]
Zmluva o spolupráci s firmou STENOTYP na vyhotovovanie stenografických záznamov a prepisov zo zasadnutí Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy v priebehu roku 2012. Zmluva bola podpísaná 18.1.2012 a účinnosť nadobuden nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Dátum zverejnenia: 2.2.2012
17.1.2012Zmluva o spolupráci [PDF, 41 kB]
Zmluva o spolupráci pri zabezpečovaní účasti na veľtrhu Slovakiatour 2012
Zverejnené dňa: 17.1.2012
10.1.2012Zmluvy o spolupraci
Zmluva o spoluúčasti na veľtrhu cestovného ruchu Ferien Messe Viedeň 2012.
Zverejnené dňa: 10.1.2012
10.1.2012Zmluva o spolupraci [PDF, 77 kB]
Zmluva o spolupraci pri zabezpeceni ucasti na medzinarodnom veltrhu cestovneho ruchu Ferien Messe Wien 2012.
Zverejnené dňa: 10.1.2012
21.12.2011Zmluva o spolupráci pri prevádzkovaní útulku pre zvieratá [PDF, 526 kB]
Finančný príspevok na útulok pre opustené zvieratá v starostlivosti občianskeho združenia Asociácia ochrancov zvierat. V útulku sa nachádzajú prevažne mačky a malý počet psov.
Dátum zverejnenia: 21.12.2011
21.12.2011Zmluva o budúcej zmluve o spolupráci s UK v Bratislave [PDF, 40 kB]
Predmetom zmluvy je záväzok zmluvných strán, že v prípade pridelenia prostriedkov zo štátnej podpory uzatvoria Zmluvu o spolupráci pri využití výsledkov riešenia projektu výskumu a vývoja.
Dátum zverejnenia: 21. 12. 2011
8.12.2011Zmluva o spolupráci s firmou JRL.SK, s.r.o. [PDF, 413 kB]
Zapožičanie 20 ks regulačných prvkov verejného osvetlenia aj s montážou a následnou demontážou.
Zverejnené dňa: 9.12.2011
5.10.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 893 kB]
Autorský dozor pri realizácii sanácie balkóna Primaciálneho paláca
Zverejnené dňa: 5.10.2011
14.9.2011Rámcová zmluva o mediálnej spolupráci [PDF, 529 kB]
Predmetom Rámcovej zmluvy o mediálnej spolupráci uzatvorenej medzi spoločnosťou C.E.N. s.r.o. a Hlavným mestom SR Bratislava je poskytnutie reklamných priestorov na odvisielanie reklamných spotov a odvisielanie reklamných spotov v termíne najneskôr do 31.12.2011.
Zverejnená dňa 14.9.2011.
19.7.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 32 kB]
Predmetom zmluvy medzi Mestskou časťou Bratislava - Podunajské Biskupice a Hlavným mestom SR Bratislava je spolupráca zmluvných strán pri realizácii povrchovej úpravy komunikácií vo vlastníctve hlavného mesta na uliciach Popradská, Krajinská, Šamorínska a Vetvárska. Zmluva bola podpísaná dňa 18.7.2011/ Zmluva nadobudne účinnosť deň po dni jej zverejnenia/
Zverejnená dňa 19.7.2011.
10.6.2011Zmluva o marketingovej podpore [PDF, 1,4 MB]
Predmetom zmluvy je záväzok Medzinárodnej veterán rallye 500 km Slovenských, o. z., poskytnúť hlavnému mestu marketingovú podporu spočívajúcu v mediálnej propagácii hlavného mesta na plagátoch a bulletine podujatia. Zmluva bola podpísaná dňa 06. 06. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 10.6.2011
1.6.2011Zmluva o spolupráci BMK [PDF, 188 kB]
Zmluva o spolupráci pri realizácii projektu Bratislavskej mestskej karty. Predmetom zmluvy sú najmä povinnosti a záväzky obidvoch strán pri vydávaní Bratislavskej mestskej karty a zabezpečení jej vernostnej a zľavovej funkcionality.
Zverejnené dňa: 01.06.2011
25.5.2011Zmluva o vzájomnej mediálnej podpore [PDF, 385 kB]
Predmetom zmluvy je vzájomná mediálna podpora podujatia Bratislavský majáles 2011, ktorý sa bude konať 29. apríla – 1. mája 2011 v Bratislave a spravodajskej televízie TA3.
Zverejnené dňa: 25.05.2011
16.5.2011ZMLUVA O SPOLUPRÁCI [PDF, 36 kB]
Pri príprave a realizácií projektu „Trolejbusová trať Patrónka - Vojenská nemocnica“. Popis: Zmluva o spolupráci zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Generálny investor Bratislavy, Dopravný podnik Bratislava, a.s.
5.5.2011Zmluva o spolupráci počas 75. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 [PDF, 106 kB]
Predmetom zmluvy medzi WEBHOUSE, s. r. o., a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou je záväzok zmluvných strán spolupracovať za podmienok stanovených v zmluve o spolupráci. Zmluva bola podpísaná dňa 29. 4. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 05.05.2011
4.5.2011Zmluva o spolupráci pri informačnej kompani počas 75. MSĽH 2011 [PDF, 125 kB]
Predmetom zmluvy medzi Železničnou spoločnosťou Slovensko, a. s., a Hlavným mestom Slovenskej republiky Bratislavou je záväzok zmluvných strán spolupracovať pri informačnej kampani počas 75. Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 2011 konaných v dňoch 29. apríla až 15. mája 2011 v Bratislave a Košiciach. Zmluva bola podpísaná dňa 3. 5. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4. 5. 2011
4.5.2011Zmluva o marketingovej, informačnej spolupráci na premiére filmu Nickyho rodina [PDF, 196 kB]
Predmetom tejto zmluvy je marketingová, informačná spolupráca medzi zmluvnými stranami na premiére dokumentárneho filmu Nickyho rodina v rozsahu a za podmienok ďalej stanovených. Premiéra sa uskutoční 15. 6. 2011 v historickej budove SND v Bratislave. Zmluva bola podpísaná dňa 29. 4. 2011 a účinnosť nadobudne nasledujúci deň po dni zverejnenia.
Zverejnené dňa: 4. 5. 2011
3.5.2011Zmluva o spolupráci [PDF, 190 kB]
Zmluvné strany: Hlavné mesto SR Bratislava, Bratislavská integrovaná doprava, a.s., Dopravný podnik Bratislava, a.s.
Zverejnené dňa: 03.05. 2011
21.4.2011Rámcová zmluva o spolupráci [PDF, 925 kB]
Na základe zmluvy sa hlavné mesto zaväzuje Slovenskému zväzu ľadového hokeja poskytnúť objekt zimného štadióna na dobu 10 rokov pre účely ľadového hokeja.
Zverejnené dňa: 21.4.2011

Zobrazených je 22 z celkového počtu 522 záznamov na stránke:  

< predchádzajúca stránka  1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 -21-  ďalšia stránka >
 

Zobraziť výber stĺpcov tabuľky »


Aktualizácia: 21.4.2011
Umiestnenie: Zložky dokumentov > Darovacia zmluva > Dohody > Zmluvy o spolupráci

Zobraziť aktuálne dokumenty | archív dokumentov | dokumenty vrátane archívu

Zobraziť vyhľadávací formulár »


Cesta: Titulka > Zmluvy > Nájomné zmluvy

Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.